Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 170
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0180
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
170 Επιγραφή των ναμάτων έν Έπιδαύρφ· υπό Π. Καββαδία. αε ΐ9ΐ*

τοΰ θεοΰ έπιτελέσας υγιής εγένετο]. Αναξαγόρα
-- ------ --------- ------- - αντος τοϋ λακω-

--------------- πριάμενος ϊά-

[ ματα ? - - - - . ---.---.-*--'--·---·.- - - - - - ]κα. . ν

105 - -- -- -- -- -- . - - - - ^ - ρεανόμ - - 105

---------- --------------- - άπεδώρησε πρότε-

[ρον - ]α[φ]ήλετο τό τριώβο-

[λον - -- -- -- -- -- -- -- - - .- .-τό δεν]ρον[α]νέί)αλε.

----- ------- - Οΰτος άφικόμενος εις τ]ό ίαρόν ώς ουκ έ[νΰ-

110 πνιον εναργές έώρη - -- -- -- -- -- - - - ] αξο . α. . . . τον εν τώι 110

-------........θεοΰ απήλθε οϊκαδε <ζε\

---------------------- - έγ1χειρι(δ)ίωι διεχρήτο αύ-

---------------------- - άγκ]αλίζεταί νιν ά θυγάτηρ

-------------------- - π(χντος δε τοϋ αίματος εκ του-

115 ... Άρ}γεΐος. έηίλαμπτος- ούτος έγ- 115
κοιμαθεις δψιν είδε■ έδόκει παραστάς] 6 θεός τώι δακτυλίωι πιέξαι
τον όπτίλλον και εκ τούτου υγιής εγένετο] Ηράκλειτος Χΐος' Ού-
τος ..... --------------- ]ια πλέων έκ Πειραέος εις

Λευκάδα, εις τό ίαρόν άφικόμενος έν]εκάθευδε και δψιν είδε- έδό-
120 [κει οΐ ------------- - - - ]εν ότι ούτος εΐη ό πρεοβΰτας 120

-------------------- - δι]ότι αϊ κ' ελθηι εις Λευ-
κάδα --------- - - -]γο χρυσίον άφικόμενος δέ εις Λευκάδ[α]

------------- - αρων έκομίσατο άπαν ----- Δαμασμένης

----------- - - - κ[η]λέων ούτος άφίνετο εις τόν ίαρόν έπι

125 [κλίνας και επι βακτηρίας] άπερειδόμενος περιεπορεύετο ■ εγκοι- 125
μάθεις δέ ό'ψιν εΐδε] εδόκει οί ό θεός ποϊτάξαι τετράμηνον έν χώι
ΐαρώι παραμένειν, δ]τι έν τώι χρόνωι τούτωι υγιής έσσοϊτο' μετά
τοϋτο ένδός τετρ]αμήνου έν ταΐς τελευιαίαις άμέραις εΐοελθών
εις τό "Αβατ]ον μετά δυο βακτηριάν υγιής εξήλθε 'Λτήρ τυφλός"
130 Γ οΰτος έν τώι] βαλανείωι τάλ λάκυθον άπέβαλε' έγκοιμιζομένωι δέ 130
έδόκει οί φάμεν] ό θεός έν τάι κλισίαι ται μεγάλαι μαπτεύειν τόν
λάκυθον τάχιστ]α εϊσπορευομένωι. 'Αμέρας δέ γενομένας, άγε νιν
ό θεράπων ποΐ] μάστευσιν' είσπορευθείς δέ εις τάν κλιαίαν είδε
τάλ λάκυθον έ]ξαπίνας και έκ τούτου υγιής έγέ[νετο]. Πα\μ\φάης
135 [ Εηίδαύριος φαγέδαιναν ένδός τοΰ στόματος [είχε. Ούτ]ο ς έγκ]οι- 135
μαθε]ι[ς] δ ψ]ιν εΐδε" έδόκει οί ό ί)εός διοί'Εας τό ο[τόμα τάι χειρί τό ελ
κος] ά[φε]λεΐν και έκκαθάραι τό στόμα και έκ τού[του υγιής εγένετο].

-?

ώστε ή άνάγνωσις αυτών νά εϊνε άσφαλής και γράμματα, ώστε δεν καταλείπεται χώρος αρκετό

βεβαία. δια 3 εισέτι γράμματα. Δια τούτο ή συλλαβή

Στ. 1. Κόρα άφωνος: Πρβ. παις άφωνος εν ΤΩΝ έγράφη έν τη άρχη του στίχου 5.
στήλη «Κλεώ», στ. 41. Στ ο. "0{φι\ο{ς: Ή συμπλήρωση \φι] δεν

Στ. 2. "Α[βατον\ : 0ύ*τω συμπληρώ εχων εϊνε ασφαλής, διότι κατά υπολειφθέντα ίχνη των

Οπ' όψει τά έν τή στήλη «.'Κλεώ», στ. 90-92. γραμμάτων, το μεν πρώτον δύναται νά εινε ρ ή

Στ. 4. άφίκετο : Σημειωτέα ή παράλειψις της φ, το δέ δεύτερον ε ή ι. "Ώστε δυνατή εινε και

φράσεως: εις τό ίαρόν. — Ό στίχος αποτελείται συμπληρωσις ό ρε>.ο[ς.

έκ 50 γραμμάτων, άραιουνται ομως τά τελευταία Στ. 7. χειρί: Δια του ΕΙ, ωσπερ και έν στ. 111,

4 5 21.
loading ...