Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 174
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0184
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
174 'Ανασκαφαϊ έν Επιδαύρω' υπό Π. Καββαδία.

ΑΕ 1918.

Είκ. 14. Ίο εν ε'ίκ. 13 οικοδόμημα έμφανιζόμενον ώς συμμετοικόν (δεδηλωμένον δια. παχειών γρααμών).
Δια της προοΰηκης' τοΰ δια λεπτών γραμμών δεδηλωμένου Κτίσματος γίνεται το δλον οικοδόμημα άσνμμετρον.

Σνμμετρικόν οικοδόμημα: —Λ, Δ, Δ', (είσοδοι). — α, α', (θυρωρεία;). — Β, (στοά) — Γ, (αύλή). — Μ (μέσον διαμέρισμα Βασιλικής). — ΠΠ'ΡΡ'
(διαμερίσματα Βασιλικής). —φ'Ξφ (διαμέρισμα Βασιλικής). — Λ7, (άψίς). — Μω σ α ϊκ ά : Ε', (είκ. 19). — Ε, (είκ. 20). — Ε", (είκ. 21). — Ζ, (είκ. 22).
— Η, (είκ. 23). — μ, (είκ. 24). — μ, (είκ. 25). — μ", (είκ. 26). Πρβ. είκ. 13.

Πρόσ&ετον κτίσμα: Θ, διαμέρισμα μετά μωσαϊκού (είκ. 27). — Κ, διαμέρισμα μετά μωσαϊκού (είκ. 28). — Κ', διαμέρισμα μετά δαπέδου έκ χώματος.

ήσαν κάλλιστα εργα οιακοσμητικής τέχνης προσ-
ομοιάζοντα προς θαυμασίως πεποικιλμένους πολύ-
ν ρόους τάπητας. — Ιδε το κτίσμα τούτο, όπερ
ονομάζομεν επανλιν, καΐ τά εν αύτώ μωσαϊκά έν
είκ. 32-35 (πρβ. είκ. 12 άρ. 2).— Η ανασκαφή
τοΟ κτίσματος έγένετο τω 1918. — Τότε δέ έγένον-
το και σκαφικαι έργασι'αι προς ανατολάς των Προ-
πυλαίων, δι ών άπεκαλύφθη το έν είκ. 12, άρ. 1,
μέγα στωϊκόν χαί άψιδωτον οικοδόμημα, ό'περ είχεν
ώσαυτως τά εδάφη μουσειωτά. Άνασκαφέν δε
τούτο καθ* ολοκληρίαν τω 1918 και 1919 ένεφα-
νίσθη οιον δηλουται έν τω έν είκ. 13 αρχιτεκτο-
νικά) σνεδίω (πρβ. και είκ. 14 και Ιο). Ερείπια
του προκειμένου κτίσματος, όπερ ονομάζομεν :Άγο-
ράν αετά Βασιλικής, ιδε έν είκ. 16-18 και απει-
κονίσεις των μωσαϊκών εν εικ. 19-28.

Περί των άποτελεσμάτων των ανασκαφών του

1918 και 1919, ήτοι περί των δύο τούτων κτι-
σμάτων των άποκαλυφΟέντων τω 1918 και 1919
(είκ. 12 άρ. 1 και 2) και περί των έν τη άνα-
σκάφη αυτών γενομένων ευρημάτων, πραγματευό-
μεθα συλλήβδην έν τώδε τω άρθρω αναφερόμενοι
ένίοτε και εις τά δύο προηγούμενα άρθρα (σ. 115
και 155), ών θέμα είνε έπιγραφαι εύρεθεΐσαι έν
ταΐς αύταΐς άνασκαφαΐς.

Άψιδωτον οικοδόμημα μετά μωοαϊκών.

Καθολικόν γνώρισμα έχει το κτίσμα τούτο (είκ.
13 και 14) ότι δεν είνε δρθογώνιον, άλλ' είνε πα—
ράγωνον. Άλλο γνώρισμα εχει ότι είνε άσύμμε—
τρον* γίνεται δε συμμετρικόν, έάν άφαιρέση τις το
προς βορραν μικρόν μετά μωσαϊκών κτίσμα θ και
Κ (ιδε είκ. 14) και τό παρακείμενον στενόν και έπί-
μηκες κτίσμα το διά του Κ' δεδηλωμένον. Ούτω·
loading ...