Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 175
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0185
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1918

Εικ. Ιδ. Τμήμα έκ τον ανατολικού χώρου της καλούμενης Βασιλικής (εικ. 13), έν φ ή μικρά εκκλησία τοϋ άγιου Ιωάννου (ττοβ. είκ. 17-18).

Ν, ή είς ίίγιον Βήμα μεταβληθεϊσα άψίς. — ε και ε', βάσεις κιόνων. —α και α', μαρμάρινον κιγκλίδωμα αποχωρίζον τον Νάρθηκα άπ6 χοΰ Καθ ολικοϋ._

β> β > ϊ> Υ > <Ί > βάσεις κιόνων.

δε, συμμετρικόν, εμφανίζεται το οικοδόμημα έν σ/Αα7ν περιστύλου ιδιωτικής οικίας, αλλά και κτί-

είκ. 14.—Διακριτεαι άρα έν τω κτίσματι 'ούο σματος, οπερ δυνατόν νά έχρησίμευεν ώς Αγορά»

έποχαί, αίτινες ανάγονται άμφότεραι είς τους μ. Χ. Το δέ είς αψίδα άπολήγον άνατολικόν τμήμα (είκ.

και δυνατόν ειπείν είς τους τελευταίους ρωμαϊ- 14, ΜΣ Ν Ρ'ΡΠΠ') δύναται να έκληφθη ώς έχον

κούς χρόνους. Τρίτης εποχής ερείπια άνάγουσιν σΧ.ή[^α Βασιλικής πρσσομοιάζον έν μέρει προς το

ήμας είς χριστιανικούς χρόνους. Εν τοιούτοις της Βασιλικής του Κωνσταντίνου έν Ρώμη. Συνε-

δηλ. χρόνοις ό χώρος, έν ώ ή άψίς, μετεβλήθη είς νοΐ δέ είς έν ο'λον τά δύο κτίσματα στενον και έπί-

χριστιανικον ναόν (είκ. 15) έν τούτω δέ τω χώρω μηκες κτίσμα, οιονεί διάδρομος, Η ΕΕΈ"Ζ (είκ. 14),

περιεσώθη το κατηρειπιωμένον έκκλησίδιον του εχον τά εδάφη έπεστρωμένα διά μωσαϊκών, δυνά-

αγίου Ιωάννου, ούτινος τά ερείπια βλέπει τις έν μενον δέ να έκληφθή ώς ττοόστωον ανήκον είς την

είκ. 16 εως ^δ. Β^σιλικήν, άντιστοιχουν δηλ. προς το κατά Βι-

Το όλον οικοδόμημα δύναται νά έκληφθη ώς τρούβιον ΟΗαΙβίάί6Η?η. Έν χριστιανική Βασιλική

άποτελούμενον έκ δύο συνηνωμένων κτισμάτων, τοιούτον κτίσμα αντιστοιχεί προς τον νάρ&ηκα.
εκ δυτικού δηλ. και ανατολικού τμήματος 1. Το Κατά ταύτα, ίνα δώσωμεν όπωςδήποτε ονόματι

δυτικόν τμήμα άποτελεΐται έκ τετραγώνου αυλής είς το οικοδόμημα, δυνάμεθα νά έκλάβωμεν αΰτό

εικ. 13 και 14, Γ), περί ήν στωικός διάδρομος ώς Άγοράν μετά Βασιλικής. Γνωστόν δ' είνε δτε.

και είς τό βάθος δωμάτια. Και παρέχει μέν τούτο στωικά οικοδομήματα, οία ή καλουμένη Βασιλική,.

* τζ '» ■ - * - .· - ' / - έκτιΤοντο συνήθως έν ττϊ Άνοοα τών πόλεων, ενθα

1 Κατα το σνεδιον χαι την δια μωσαϊκών επιστρωσιν του εδα- '" 'ν"ν &γ " ^-«^ «

φους μεγάλην ομοιότητα παρέχει οίκοδο'μημα πρός τήν έν Νικο- έχρησίμευον ώς κέντρον συναλλαγών και εμπορίου ,.

πο'λει υπό του κ. Φιλαδελφέως άνακαλυφθεϊσαν Χριστιανικών Βααι- <. £> ι \ < > »__, _ ~ , » . _~

3 , , τ ., Ι, ,. * „«: , ' 1017 ως οικαστηρια και ως τόπος ανεσεως των εν τΥ|

λικην, περι ης ιοε .Λρχ. Εφημερίδα, 1916 σ. 33 και σ. 65 792 7 ( "

σ. 48. ιΑ. Φιλαδελφεύς). Άγορα ποιούντων τάς διατριβάς.
loading ...