Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 177
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0187
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1918

Άνασκαφαί έν Επιδανοω' υπό II. Καββαδία . 177

Είκ. 17. Τό άνατολικόν ήμισυ περίπου του έν είκ. 16 Βασιλικοσχήμου κτίσμαιος και τά έν αύτώ έρείπια του έκκλησιδιου

τοϋ άγιου Ιωάννου.

Άρ. 4, τμήμα τοϋ μέσου διαμερίσματος (πρβ. είκ 16,4). — 5, τοίχοι και είσοδος τοϋ έκκλησιδίου τοϋ αγίου Ιωάννου. — 6, τοιχοδομία. — δ και
9, λίθοι κατά γραμμήν (στυλοβάται), έφ' ών έπεκάθηντο οΐ ένθεν καΐ ένθεν περιβάλλοντες τό μέσον διαμέρισμα κίονες. — 7 βάθρον φέρον την έν σ.
117 έπιγραφήν περί συμμαχίας της Επιδαύρου μετά της Ρώμης. — 8, ένεπίγραφον βάθρον, — 9, λίθος ένεπίγραφος — 11 και 12, λίθοι κατά γραμμήν
(είκ. 16 8 καΐ 9), έφ'ών έπεκάθηντο οί ένθεν και ένθεν περιβάλλοντες τό μέσον διαμέρισμα κίονες. — Έν τη εΐκόνι βλέπει τις έπΐ τοϋ δαπέδου,
δεξιά καΐ άριστερά, άρχιεεκτονικά μέλη έκ τοϋ προκειμένου οικοδομήματος προερχόμενα, <ί>ς φαίνεται, ήτοι τεμάχια έκ θριγκών βάσεις κιόνων Ιωνικοΰ·
ή μάλλον κορινθιακού ρυθμοΰ κ. λ.

τμήμα του οικοδομήματος και έν πρώτοις ει; ον
ώνομάσαμεν ττρόδομον της Βασιλικής. Ή αυλή
δεν συνεκοινώνει μετά τούτου, διότι δεν υπήρχε
Θύρα έν τω παρ' αυτήν τοι'/ω του προδόμου" Οά
ύπήρχον όμως ένταυθα παράθυρα (ταύτα είνε
δεδηλωμένα έν τω σχεδίω του οικοδομήματος. Ιοε
είκ. 13, Ε'), διότι άλλως δεν θά Ιφωτίζετο αρ-
κούντως Ό ττρόδομος.

Άπο του προδόμου (εικ. 14, ΗΕΕ'Ε"Ζ), ού-
τινος τό έδαφος είνε έπεστρωμένον δια μωσαϊκών
(είκ. 13. Πρβ. είκ. 19—23), πέντε θύραι άγουσιν
εις τά πέντε 1 διαμερίσματα ή στοάς (κλίτη, κατά
τους Βυζαντινούς), εις ά ήτο διηρημένον τό Βασιλι-

1 Ουχί τρία, ώς εϊρηται έν σ. 115. "Οτε έγράφετο τό άρθρον
εκείνο, δεν εί/εν άποκαλυφθη όλόκληρον το οικοδόμημα ώστε νά
φανη ότι ησαν πέντε τα διαμερίσματα και ουχί τρία.

κόσ/ημον κτίσμα (είκ 14, Μ Ν ρ'ρπρ'. Π β. είκ.
15, τά έρείπια του κτίσματος ίδε έν εϊκ. 16) Άπο
δέ του μέσου του διαδρόμου δια της μεσαίας, της
και μεγαλητέρας πύλης, ής σώζεται το κατώρλιον
(είκ. 13, Μ. Π ρ β είκ 16,3), είσέρ'/εταί τις εις το
μέσον διαμέρισμα ή στοάν ή αιθουσαν, ής το έδα-
φος ήτο έπεστρωμένον όλόκληρον δι> αωσαϊκών
(είκ. 24 — 26) έπικαλυφθέντων νυν γάριν συντη-
ρήσεως αυτών δια χώματος (είκ. ΐΘΛ) ^ · Π ε ρ ι ε—
βάλλετο δ' αύτη ένθεν και ένθεν δια σειράς κιόνων,
ών σώζονται κατά γραμμήν οί λίθοι οί χρησιμεύ-

2 Τό υπο λίθων επί τών χωμάτων σ/ηματιζόμενον εν τω μέσο>
της αιθούσης άνώμαλον οιονεί ελλειψοειδές περιθώριο" περιορίζει τόν-
'/ώρον, έν ω εινε κατεστραμμένα τα μωσαϊκά. Επήλθε δέ κυρίως
ή καταστροφή αύτη έκ τάφων χριστιανικών άνορυ/θέντων έκεϊ. άφ*
ότου ό κατά την αψίδα /ώρος μετεβλήθη εις /ριστιανικήν έκκλησίαν.
loading ...