Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 192
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0202
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
192 ΆνασκαφαΙ έν Έπιδαύρω νπό Π. Καββαδία.

ΑΕ 1918

β') ή εν σελ. 125 υπ' άρ. 2 έπιγραφή, άνα-
γραφή τομογράφων Αχαιών 1 ρ')ή έν σελ. 130 καΐ
131, υπ' άρ. 3 και 3α 3Γ3 έπιγραφή, ήν κατά τά
έν οίκείω τόπω είρημένα (πρβ. ιδίως σ. 139) δυ-
νάμεθα νά έκλάβωμεν ώς νόμον Αχαιών, δ') έν
σελ. 150 άρ. 4 και έν σελ. 152 άρ. 5 έπιγραφαί,
«') δυο τεμά/ια έπιγραφής δεδηλωμένα έν είκ. 10
{σ. 157, έπιγρ. 6) δι' ών συμπληροΟται ή δευ-
τέρα στήλη των έν τω Ίερω ίαμάτων (ίδε σ. 158),
και ς) ή έν σελ. 168-170, άρ. 7 (πρβ. είκ. 11
και 11α) τρίτη στήλη των ίαμάτων. Ευρέθησαν οέ
και άλλαι έπιγραφαι έν τη άνασκαφή του αύτου
οικοδομήματος, ών τινας δημοσιεΰομεν ενταύθα:

Επιγραφή άρ. 8 (είκ. 36). "Ανω μέρος στή-
λης έκ μαρμάρου έντετειχισμένης έν τινι παρα-
στάδι προς νότον του έκκλησιδίου του Άγιου Ιωάν-
νου. Ευρέθη αΰτη τε και ή υπ' άρ. 9 και 10 έν
-τη άνασκαφή του έν είκ, 13 οικοδομήματος. Πλά-
νος 0,28 Σωζόμενον ύψος 0,35.

Δημοκράτης και
Ψαμμώ Πάριοι
Μέλισσαν Άοκληπιώι

^Επιγραφή άρ 9. (είκ. 37). Τεμάχιον πλα-
χος (υψ. 0,21, πλ. 0,23) έκ λευκού λίθου έντετει-

1 Σ,'/ίτν/.ως προς την άνάγνωσιν των κυρίως έν στί-/ω 28 της
Ιπιγραφης ταύτης ό επιμελητής της Εκδόσεως της Εφημερίδος χ_
Β. Λεονάρδος 'έπέδωκέ μοι την εξής σημείωσιν:

Με^γαλοπολΐται Πνρραν&ος \^]ίβρωννμον, Λυσίμαχος

Λνοιπ[πον, ^.Καλλίδαμος Καλλιμαχ\ίδον,□□] (πρβ ΙΟ \% σ.
147 χί (ίη(35θ ]) 28'^σ^εν5 Άριστόβον\λος Λεον£3□29τ]ί^ον□
(πρβ 8Ι03 585 ,εο6' Αεόντιχος Άριοτοβονλον 'Αοχειενς [Δελφών
πρόξενος, πΧ 188/7], 810» IV σ. 65 λ. Άσχειεύς, ΣΒυζ.:
*"Ασχειον, πόλις Ά/αίας· τό έθνιχόν Άσχειενς ώς Σιγειενς, Ροι-
ιειεύς», ΙΟ ν2 σ. ΧΧΧνΐΙβ3 4, 8Ι03 240Ρ?/8) ,.ραμματψς -].

Β. Λ.

— Περί της προτεινομένης ταύτης εύοτο'-/ου άναγνοίσεως Άσχενς
1 Αριστόβουλος Λεοντ]ίχον, παρατηρώ δτι δέν δύναται πας τις άνεν-
δοιάστως να άποδε^θη αυτήν, διότι τούτο πράττων περιέρχεται είς
άπορίαν φανεράν γινομένην έκ τών έν σελ. 127 εΐρημένων. Κατά
την περί ης δηλ. ό λόγος άνάγνωσιν ή Μεγαλόπολις παρέκει και
αΰτη τρεις μόνον νομογράφους, δσους δηλ. και τό "Αργός και τό
Αι'γιον τούτο δε δεν θά ήτο ίσως απορον, αν η επιγραφή ητο υστε-
ρωτέρα τών άπό τοϋ 192 χρόνων του Φιλοποίμενος. Αυτή δμως
ϊΤνε άρχαιοτέρα, προέρχεται δηλ. έκ χρόνων καθ* ους ή Μεγαλόπο-
λις ήτο, ώς φαίνεται, ή πολυπληθέστατη τών της Συμπολιτείας πό-
λεων, καθ' ήν περίπτωσιν θά παρεϊ/ε πλειοτέρους νομογράφους η
τό "Αργός και τό Αι'γιον (ΐδε σ. 126 και σ. 127 στ. 27/28).

Π. Κ.

χισμένον έν τω βορείω τοί/ω του έκκλησιδίου τοΟ
Αγίου Ιωάννου.

- - - νος Δη - - -

- - - εύβουλαΐ[ω] - -

Επιγραφή άρ. 10. (είκ. 38). Τεμάχιον πλα-
κός έκ λευκού λίθου εύρεθέν έν τω χώρω τω παρά
το έκκλησίδιον του ναου του Άγιου Ιωάννου,
έντΌς τών χωμάτων της έπι^ώσεως.

Σωζόμενον ύψος 0,12, πλ 0,19, πάχος 0,21.

τάι Ύ[γ]ιεί[αι - - - -

Άσκλαπιου[ - - - θΰ] -
ειν [β]ουν μ ----- -

βΰρσαν κατ ------

στατεΰειν .......

τους του Άσ[κλαπιοΰ - -

$ν]ειν [β]ονν. ΪΙρζ έπιγραφήν εύρεθεΐσαν έν τώ
Ίερω τω 1898 και δημοσιευθεΐσαν ύπ' έμου μετά
φωτογραφικής εικόνος έν Άρχ. Έφημερίδι (1899
σ. 1 κ. έ.) και ΒιιΙΙ. άβ οονν. ϊιβΙΙβηίςιιβ τόμ.
XX (1898) σ. 599. — ΙΟ. IV, 914.

Επιγραφή άρ. 11 (είκ. 39). Βωμίσκος έκ λευ-
κοΟ λίθου ευρεθείς έν τη άνασκαφή τοϋ* έν είκ. 32
οικοδομήματος. Τψ. 0,32 κάτω πλ. 0,90 και
άνω 1,75.

"Ηρα Άργεία
Διΐ Νεμείω
πατρίοι[ς] θε -
οΐς ό ίεροφάντης
Διογένης ίερα -
πολήσας του
Σωτήρος τό
ΡΟΔ' ετος.

6 Διογένης είνε δ αύτος ίεροφάντης δ και τον έν
Γ. ά'βρίάαηνβ I 42 (ΙΟ. IV. 1001) ένεπίγραφον
βωμίσκον έν τω αύτώ ετει ΡΟΔ' άναθέσας Ό καΐ
άλλατοιαΟτα άναθήματα άφιερώσας (ίδε Ρ. ά'Ήρί-
άαηνβ I, 43, 67, 41, 65, 64, 68 καΐ \ΙΟ. IV
1002, 1014, 1015, 1016, 1025, 1034, 1044).

Προσ&ήκη. Αί εφεξής έπιγρααραΐ 6π' άριθ.
12, 13 και 14 ευρέθησαν τψ 1920 έν δοκιμαστι-
loading ...