Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1919

Seite: 5
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1919/0017
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α Ε 191-9

Ό κυρίως Ναος δ».αφέΐται δια τοίχων πάχους
0 72-0 80 α. εις τρία κλίτη' οί τοίχοι ούτοι οί
διαχωρίζοντες τά κλίτη του ΝαοΟ ή εχρησίαευον
προ; ΰποστήοιςιν των βάσεων των κιονοστοιχιών
ή έσ/ηματίζοντο εις του: μέχρι της στέγης υψου-
μένους τούτους τοίχους ανοίγματα, ό! ων συνεκοι-
νώνουν τά κλίτη' αν μάλιστα δεχΟώμεν και ύπαρ-
ξιν Υπερώων ή Γυναικωνιτών έν τώ Ναώ πρέπει
να φαντασθώμεν επάλληλα άνοίγαατα, άνωθεν
τών όποιων εΰρίσκοντο τά παράθυρα, οΓ ών έτ>ω-
τί'ζετο το μέσον κλίτος του Ναοΰ" έχοντες ομοις
προ οφθαλμών την έποχήν, είς ήν φαίνεται κτι-
σθεΐσα ή Βασιλική (βλέπε χρονολογίαν κατωτέρω)
και ά©' ετέρου την έλλειψιν οιουδήποτε ίχνους
πεσσών, ών τμήματα 3ά-εων έπρεπε νά διασοιθώσιν,
άναγκαζόμεΟα νά δεχΟώμεν, ότι οί δικχο,ιρίζοντες
ούτοι τά κλίτη τοϋ Ναου τοίχοι έ'/ρησίμευσαν
προς ΰποστήριςιν τών κιονοστοιχιών και ή ΰπαρςΊς
-αυτών εϊνε ευνόητος, καθόσον χρησιμεύουσι προς
σύνδεσιν τών τοίχοιν του Ναου προς αλλήλους, ώς
βλέπει τις άλλως τε εις το αυτό κτίσμα όαοίαν
σύνδεσιν διά τοίχων τή; 'Αψΐδο: καϊ τών διαμερι-
σμάτοιν του ίεροΰ βήματος του Ναου ^. Ι ην ϋπό-
(Ιεσινταύτην ενισχύει καϊ ή εύρεσις ϊωνιζούσης μαρ-
μάρινης βάσεως, δύο κορινΟιαζόντιον κιονόκρανων
και ίτέοου χαμηλού, έχοντος πλατέα υδρόβια
φύλλα (βλ. κατώτεροι εΐκ. 14), άτινα κατά την
διάρκειαν τών ανασκαφών κατεσχέΟεσαν παρά τώ
άλλοτε ενοικιαστή τοΰ παρά το έγκαταλελειμμένον
θέατρον καφενείου Α. Γριβέλα, όστις καθ όν χ_ρό-
νον ϊσοπεδουτο υπό του 1 υμναστηρίου ό χώρος,
έφρόντισε νά λάβη τά τελευταία διασοιΟέντα λεί-
ψανα της Βασιλικής, ίνα χρησιμοποιήση ταΰτα ώς
βάσεις ςυλίνου παρα—ήγματος και περί τών όποιων
Ο ά ό μ ι λ ή σ ο; μ εν κατωτέρω.

Ή στέγη τών κλιτών του Ναοΰ ήτο προφανώς

τή; Βασιλικής ίν τω μοναχιχω συνοικισμοί τοϋ παρά την Μίλητον
Λατίου έν \νίβ£9!ΐ(], ΜΠβί ΒβικΪ III ΗβΙΊ I, ϋ6Γ 1.81-
11103, ΒβιΊϊη, 1913 σελ. 24 $·>. 28 κ. ϊ.

2 Πρβλ. κάτοψιν τή: Βασιλικής έπί τή; μικρά; αγοράς τοϋ
Περγάμου, σ/εδιασθεϊσαν Οπό ϋοι-ρί'βΐίΐ (έν 8ίΐ·Ζ}'ο·0\ν8ΐπ, ΚΙβί-
11331611, Ββϊρζϊζ, 1903 σ. 46 είχ 30), "ένθα όμοιοι συνέχει; τοίχοι,
διαχωρίζοντίς τά κλίτη τη: Βασιλική:, παρατηρούνται. Έν τή ημε-
τέρα Βασιλική διακρίνεται 0.40 α. εξέχων ΰπέρ τό έδαφο; (μη'κου;
3,45 υ..) τοΐνο:, οργανικως συνδεόαενος ποό; τον δεςιόν πρό του
Βήματος πεσσον πιθανόν συνετέθησαν οί πεσσοί διά τοίχων, αεθ'ους
ήρχοντο τά τοςΊυτά ανοίγματα, δι* ων συνεκοινώνουν τά πλάγια
κλίτη προς τό μέσον.

ξύλινη, ώς μαρτυρεί το ελάχιστον πάχος τών εξω-
τερικών τοίχων (07δμ.) κατάλληλον, ί'ναστηριχΟή
έπ αύτοΰ ή επικλινής ςυλίνη στέγη τών πλαγίων
μόνον κλιτών του Λαου, τών αρχομένων κάτωθεν
τών παραθύρων τών υψηλότερων τοίχων του μέσου
κλίτους, ών διά τούτο αί βάσεις εις πολλά μέοη
εϊνε παχύτεροι (080 μ.) τών εξωτερικών του
Ναοΰ τοίχων.

Κατά ταΰτα δυνάμεθα νά φκντασΟώμεν τήν
οιάταςιν τών κλιτών του Ναου άνάλογον ποός
όμοιας ΙιασιΛικας, ως εινε επι -αραοειγματι η
παρατιΟεμένη τομή της στέγης της περιφήμου έν

4: Τομαΐ της έν Κωνπταΐ'τινσνπόλει βασιλικής τον Στονδίον.

Κωνσταντινουπόλει Βασιλικής του Στουδίου (εΐκ.
4, έν ή διακρίνεται ή υπό Ηο11ζϊΐ)§6ΐ' συμπλή-
ζωσις καϊ άναπαράστασις της αρχικής διατάξεο^ς
της παραμεμορΦωμένης σήμερον στέγης). "Οτι όμως
και το δι' ανοιγμάτων επί τών διαχωριζόντο.>ν τά
κλίτη τοίχων σύστημα άντεπροσοιπεύετο έν Αθή-
ναις μαρτυρεί ή διασωΟεΐσα παρά Τ-,βηοη· κάτοψις

5 : Κάτοψις αγνώστου Ηαοιλιχής έν 'Αϋήναις (κατά Ι,βηοντ).
loading ...