Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1919

Seite: 13
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1919/0025
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1919

τύρων και ή έναπόθεσις των θηκών, έν αΐς πεοιεί-
χοντο τά λείψανα, εις την προς τοΟτο επί της νη-
σι'δος του ΊλισσοΟ κτισθεΐσαν Κρύπτην. Ότι άπο
των χρόνων του Μ. Κωνσταντίνου ήτο ή Κρύπτη
αυτη τόπος προσκυνήματος εν Αθήναις 1 άποδει-
κνύουσι και αί έν αύτη, ώς και εις διάφορα του
Ναου μέρη, άνευρεθεΐσαι πήλιναι λυχνίαι, δείγ-
ματα τών -οποίων προσάγομεν ενταύθα εν εΐκ.
12-13. Ώς παρατηρεί ό αναγνώστης, έν τω μέσω
της εΐκ. 12 εικονίζεται λυννία κοσμουμένη δι' ισο-
σκελούς σταυρού άπολήγοντος εις Ρ, το σύνηθες
δηλ. μονόγραμμα τών χρόνων του Μ. Κωνσταν-
τίνου" ό'μοιον μονόγραμμα πιθανώς ευρίσκεται και
τηέν εΐκ. 13 άνω και έν τη μέση σειρά είκονιζομένη
λυχνία. Τινές εκ τών παρατιθεμένων ενταύθα λυ-
χνιών και έν τω /ώρω της Βασιλικής άνευρεθει-
σών κοσι/ουνται δια ροδάκων, αία ένει άποτετοιυ.-
μένην παράστασιν ελάτου (εΐκ 12 αριστερά) πασαι
δέ αί λοιπαι έχουσι πα·/εΐς ισοσκελείς σταυρούς" τά
περί την κεντρικήν παράστασιν κοσμοΟντα τάς λυ-
/νίας πλαίσια ή έ'/ουσι το έν είδει κλάδου φοίνικος
έσχηματοποιημένον συνε/ές κόσμημα ή τά συνήθη

1 Ότι ή τιμή προς τόν αάρτυρα έπίσκοπον Αθηνών Λεωνίδην
ήτο διαδεδομένη καθ' δλην τήν Ελλάδα μαρτυοοϋσιν αί μωσαϊκαί
ή Εν τοιχογραφιαις παραστάσεις του Αγίου εις διάφορα βυζαντινά
μνημεία· οΰτιυς έ"πί παραδείγματι ευρίσκεται παράστασις τοΰ «ίερο-
μάρτνρος Λεωνίδηο έπί του σταυροΟολίου της Προθέσεως τοΰ Καθο-
λικού τοΰ Όσίου Λουκά (αντικατασταθείσα εις μετβγνεστερους χρό-
νους δια τοιχογραφίας) κ αϊ άλλοχοΰ.

έλικοειοή κοσμήματα ή τέλος πα·/είας στιγμάς
Δια την '/ρονολόγησιν τών λυχνιών πλην τοΟ έν

13: Τεμάχια λνχη&ν. ενοεϋέντα έν τι] Κρύπτη.

αύται; υ.ονογοάυ.αατο; και τών οιακοσατ,σεων ενο-

2 Πρβλ. όμοιας διακοσμήσεις εις λυννίας παλαιοχριστιανιχάς έν
Κΐ'3118, ΚΕ ιίβι· οΐιπβΐΐ. ΛΙΙβΠ. II σ. 273 /.. έ. είκ. 123 12ό.
141. 154 κ. ά.
loading ...