Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1919

Seite: 14
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1919/0026
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
14 Παλαιά Χριστιανική Βασιλική Ίλισοϋ, νπο Γ. Σωτηρίου.

Α Ε 191»

μεν και τήν επί της όπισθίας όψεως τινών έξ αύ- της νησίδος τοΰ Ίλισοΰ, ίνα περιλάθη το επί τοΟ
τών και ίδια της ωερούσης το μονόγραμμα κεχα- χώρου τούτου εις προγενεστέρους χρόνους ιδρυθέν
ραγμένην έπιγραφήν ΧΙΟΝΗΟ, ήτις εινε, ώς γνω- Μαρτύριον του Λεωνίδη. Ή ανωτέρω γενομένη
στον, δηλωτική του εργαστηρίου πηλίνων έν Άθή- σύγκρισις τοΰ μνημείου προς ετέρας χριστιανικάς
ναις σκευών κατά τους έσ/άτους ρωμαϊκούς χρό- Βασιλικάς ή'γαγον ήμας εις τήν ύπόθεσιν, δτι ή
νους 1. Βασιλική τών Αθηνών πρέπει νχ κατατα/θή εις

τά κτίσματα τοΰ Ε' αιώνος" τήν ύπόθεσιν ταύτην
Γ. Χρονολογία της Βασιλικής τον Ίλιοοϋ. ενισχυουσι τ' άνευρεθέντα γλυπτά αρχιτεκτονικά

μέλη και τά διασωθέντα τμήματα του ψηφιδωτού
Υπολείπεται ήδη ή έξέτασις τοΰ χρόνου, καθ' δαπέδου του Ναου.
6ν ίδρύθη ή Βασιλική, ήτις προφανώς έκτίσθη έπί 1) Γλυπτά άρχιτεκτονικά μέλη. Σπουδαίαν όπωσ-

14: Κιονόκρανα χαι' βάσις προερχόμενα εκ της Βασιλικής τον Ίλιοοϋ.

οήποτε σημασίαν δια τήν χρονολόγησιν τοΰ μνη- βέλλα κατασχεθέντα και εκ τοΰ χώρου τούτου
μείου ένέχουσι τά εις χείρας τοΰ ζυθοπώλου Τρι- προερχόμενα μαρμάρινα τεμάχια τά έν είκ. 14 πα-
ριστάμενα. Έν τη είκόνι ταύτη δεξιά διακρίνεται

1 Πρβλ. περί τοΰ έογαστηοίου τη; Χιόνης, έν ΑΕ. (1906) σ. , , Λ , . . , ο~ · · ι'

113 χ. έ., Κ. Ρωμαίου, Εόρη'ματα ανασχαφής τοϋ έπί τοΰ ΙΙάρνηβος Χττ1'λΤ1 Ρ*σί? Μ°ν0« *κΡ'?ως αντιστοιχούσα εις τ

άντρου· βλέπε πρός σύγχρισιν τών λύχνων, αύτο'θι, Πίν. 6. Αί είς άνευρεθέντα θεμέλια τών μέσων τοίχων τοΰ ήμε-

μέγα πλήθος χατά τάς άνασχαφάς τοΰ Κεοαμεικοΰ εύοεθεϊσα λυννίαι ι \Γ _~ . > _~.ι ϊ.'. _ ~ '"ι ~

' ' ' „ * , Τ ν . , , *· τερουΙΝαου ο μεταςυ των ουο σπείρων τοονυλος τη;

μετα της επιγραφής Αιονης μαρτυροϋσιν οτι το εργαστηριον τούτο ' ι. » λ. . ι

ίτο άθηναϊχο'ν, πιθανώτατα παρα τόν Κεραμείχόν ίδραμένον. έπί χωριστής πλίνθου πιθανώτατα βαινούσης βά-
loading ...