Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1919

Seite: 20
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1919/0032
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
20 Παλαιά Χριστιανική Βασιλική Ίλιαον, υπό Γ. Σωτηρίου.

Λ Ε 1ί)Ι9-

'^Ι: Δ ιακοσμητικά δέματα ψηφιδωτού δαπέδου αριστερά τον βήματος (αντιμέτωπα πτηνά δάκνοντα αν$η ).

άριστεροϋ τμήματος τοϋ Νάρθηκας και προ της
προσόψεως τοΟ ΝαοΟ. Έκ τούτων τό άρτιώτερον
οιασωθέν είνετό άνευρεθέν επί τοΟ εδάφους τοΟ αρι-
στερά τοΟ ίεροΟ βήματος διαμερίσματος (είκ.1 7-21),
το ήμισυ τοϋ' οποίου είχε καταστραφή κατά την
κτίσιν της Σκηνής τοΟ θεάτρου, δι' ήν έχρησιμο-
ποιήθη ώς θεμέλιον. Τό τμήμα τοΟτο τοΟ ψηφι-
δωτού δαπέδου συνίσταται έκ σειράς ρόμβων χω-
ριζόμενων διά ταινιών, πληρουμένων διά πλοχμών
καϊ όμοιας διακοσμησεως κύκλων, έν τω μέσω των
όποιων ευρίσκονται έτεροι μικρότεροι ·πι\·ΐ]ρούμε\οι
δια στροβίλων ή ισοσκελών σταυρών τους ρόμβους
κοσμοϋσι ποικίλα διακοσμητικά θέματα, άτινα
συνήθως επαναλαμβάνονται κατά διαγώνιον πάν-
τοτε διεύθυνσιν κα'ι τό ό'λον ψηφίδωμα απολήγει
εις πλατεϊαν ταινίαν, ήτις πληρούται διά κλημα-
τίδος (\νΘίηΐ'&η]ίβ), εξ ής έκφύονται βότρεις και
ούλλα καπέλου (εΐκ. 18). ϊά σπουδαιάτεοα δια-

κοσμητικά θέματα των ρόμβων εΐνε: στέφανοι έκ
φύλλων δάφνης (είκ. 19), πελαργό; δάκνων δφιν
έρποντα εντός λάχμης, έν ή φύονται άνθύλλια
(εΐκ. 20), αντιμέτωπα πτηνά μέ υψηλούς πόδας
εκατέρωθεν οενδρυλλίου δάκνοντα άνθη (εΐκ. 21),
ρόδακες μέ πλατέα φύλλα εντός κύκλων (εΐκ. 18),
σταυροειδή κοσμήματα περιελισσόμενα εις τάς
πλευράς τετραγώνου περικλεισμένου εντός κύκλου
(εΐκ. 17 αριστερά) και κομψότατον έν τη άπλότητί
του κόσμημα έκ κληματίδος, ήτις σχηματίζει τρεις
έπαλλήλους κύκλους, έξ ων ό άνω έχει τό σχήμα,
λύρας' ή κληματϊς άπλοΰται συμμετρικώτατα ή
πληροί τους κύκλους κα'ι άπολήγει εις έλικας η
φύλλα κισσού, έν ω το βάθος του κάτω κύκλου
πληροί λωτοειδές φυτόν φυόμενον έκ τής κορυφής
τοΟ κοσμοΰντος την βάσιν του κύκλου τριγώνου
(εΐκ. 17 δεξιά).

Όμοίαν διακόσμησιν είχε και τό κατεστραμμέ-
loading ...