Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1919

Seite: 21
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1919/0033
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1919

Παλαιά Χριστιανική Βασιλική Ιλισον, υπό I. Σωτηρίου. 21

νον ψηοιδωτον οάπεδον τοΟ δεςιά του ίεροϋ βήμα· των κοσμημάτων ή κύκλων μετά ροδάκων, έν φ
το; κειμένου διαμερίσματος, δύο τμήματα τοΟι τ' άπομένοντα εδάφη των κεραιών τοΟ σταυροΟ
οποίου παραθέτομεν ένταΰθα (είκ. 22-23 )' εν τη εχουσιν έν σχήματι 8 διπλά; έλικα;" του; σταυ-
είκ. 22 δμω; παρατηροΰμεν, ότι και άλλα διάκο- ροΰ; διαχωρι'ζουσι ταινίαι μετά πλοχμοΰ, μεταξύ
σμητικά θέματα έπλήρουν τού; ρόμβου;, ώς το δέ των σταυρών σχηματίζονται τετράγωνα πλαι-
διακρινόμενον δενδρύλλιον, έπ'ι του οποίου Ί'πταντα σιούμενα διά πλοχμοΰ και σχηματίζοντα έτερα μι-
ή εις τού; κλάδου; τοΟ οποίου έπικάΟηνται πτηνά. κρά τετράγωνα πληρούμενα διά λογχοειδοΰς φύλ-
λου. ΤοΟ δευτέρου (αριστερά τοΟ Αίθριου άναφα-
νέντος τμήματος) διεσώΟη μόνη ή κατά το άκρον ται-
νία, έχουσα παραμιδοειδεΐς διακοσμήσεις και μέ-
ρος της άρχής μεγάλου κύκλου (είκ. 26).

Ή πολυχρωμία των άνευρεθέντων τμημάτων
του ψηφιδωτού δαπέδου της παρά τον Ίλισον
Βασιλικής 1, το σχέδιον τών διακοσμήσεων καΐ
μάλιστα της κληματίδος μέ τους βότρεις και τά
φύλλα αμπέλου, τά διαγράμματα τών πτηνών,
άνθυλλίων, δένδρων κ. ά. προδίδουσιν έλευθέραν
χείρα τοΟ τεχνίτου, λεπτότητα και χάριν εις την
διάταξιν τής γραμμής. Έν ταΐς διακοσμήσεσι τοΟ

22: Τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου δεξιά τον βήματος
τής Βαοιλικής

Ιό όεξιά του Νάρβηκος άνευρεΟέν τμήμα έ/ει
άπλα γεωμετρικά κοσμήματα (είκ. 24). Σπουδαι-
οτέραν σημασίαν ίνέγουσι τά έξωθεν τοΰ ΝαοΟ ά-
νευρεθέντα τμήματα ψηφιδωτού δαπέδου, άτινα
προφανώς έκόσμουν το έδαφος του Αίθριου τή; η-
μετέρας Βασιλική;. Γό πρώτον έκ τούτων (είκ.
25) σύγκειται έκ σταυροειδών διακοσμήσεων, έν
αΐς διαγράφονται ρόμβοι πληρούμενοι διά λεπιδω-

24: Τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου δεξιά τοΰ Νάρϋηχος
τής Βασιλικής.'

ημετέρου ψηφιδωτού δαπέδου ή μίμησι; τή; φύ-
σεω; εινε παράλληλο; προ; το Ισχηματοποιημένον
κόσμημα- ή πλοκή αύτη τών ελληνιστικών στοι-
χείων μετά τοΰ άνατολίζοντο; παλαιοχριστιανικού
είνε ίκανή ν'απόδειξη οτι ή εργασία έξετελέσΟη εις

1 Λί ε/ουσαι κατά μέσον ορον 0,015 Χ 0,015 υ., ψηφίδες εινε
λευκά! έκ Γ.εντελησίου μαρμάρου, δι" ων κοσμούνται γενικώς τά
έδάφη η τό βάθος τών παραστάσεων και κυαναΐ, έρυΟραΐ χαί κίτρι-
ναι ίς άκατεργάστου Οάλου' ψηφίδων έκ κεράμων η πηλοϋ δεν γίνεται:
-/ρησις έν τί] ημετέρα Βασιλική· ό συνδυασμός τών τεσσάρων χοιί-
23' Τμήμα τής πλατείας ταινίας τοΰ έν είκ. 22 Των -/ρωμάτων κα! ιδίως τοΰ χυανοϊ (άνοικτοϋ ή βαθέος) έπ'ι λευκοΰ

ψηφιδωτού δαπέδου. εδάφους είνε άξιολογοϊτατος.
loading ...