Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1919

Seite: 22
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1919/0034
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
22 Παλαιά Χριστιανική Βασιλική Ίλισοΰ, υπό Γ. Σωτηρίου.

Α Ε 1919

25: Τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου τον ΑΊ&ρίου της Βασιλικής τον Ίλισοΰ.

έπόχήν έν ή συνεπλέκοντο έ'τι οί έλληνιστικοι τύποι
προς τά ανατολικά θέματα (ιδίως προς την κλη-
ματίδα και το φύλλοντης αμπέλου), ών βλέπομεν
την ύπεροχήν μόλις περ'ι τά μέσα τοΟ Ε και αρ-
χάς του Στ' αιώνος έπι ΊουστιανοΟ ».

Ό ψηφοθέτης τοΟ ημετέρου δαπέδου ποιείται
χρήσιν ετι τοΟ πλοχμου των ρωμαϊκών ψηφιοω-
μάτων, τών ροδάκων, τών φύλλων κισσού και το'Ζ
λεπιδωτου κοσμήματος, ώς έ'χουσι τοιαύτα τά ολί-
γον άνωτέρω τοΰ χώρου της Βασιλικής έπι του
Ζαππείου άνευρεθέντα ψηφιδωτά εδάφη λουτρών
κα'ι επαύλεων ρωμαϊκών χρόνων—ίνα περιορισθώ-
μεν εις μόνα τά έπι άθηναϊκοΟ έδάφους εύρισκό-
μενα, άτινα ουδόλως είνε άπίθανον ό'τι καϊ ώς
πρότυπα τοΰ ημετέρου ψηφιδωτού έχρησιμοποιή-
θησαν—εισάγει όμως καϊ καθαρώς χριστιανικά

I Βλέπε την έξέλιξιν τοΰ κοσμη'ματος έν λΥΊιΙίί, ΛΙΙοΙιγ. 1111(1
Β>'ζαη1;. ΚιιιΐδΙ, I, σελ. 265 ζ. έ.

12 6 20.

στοιχεία, ώς είνε ή κληματίς, την χρήσιν της
όποιας βλέπομεν εις πάντα σνεδόν τά άρχαΐα χρι-
στιανικά μνημεία, ώς είνε σαρκοφάγοι, περιθυρώ-
ματα, λεκάναι αγιασμού (βλέπε τήν παρατιθεμένην
ενταύθα, ώς άγνωστον μέχρι τοΰδε, λεκάνην αγια-
σμού^;) ευρισκομένην έν θεσσαλονίκη είκ. 27)· ^
ομοίως εισάγει Ό ψηφοθέτης το έν σχήματι λύρας
κόσμημα, στροβίλους, πτηνά κ. ά. άτινα έπιζώσι
και έν τη βυζαντινή τέχνη εις διακοσμήσεις κιονί-
σκων τών διλόβων και τριλόβων παραθύρων τών βυ-
ζαντινών Ναών τών Αθηνών τέλος ποιείται συ-
χνοτάτην χρήσιν του και έν ρωμαϊκοΐς άλλως ψη-
φιδώμασιν υπάρχοντος σταυροειδούς κοσμήματος,

2 Ή μαρμάρινη αϋτη λεκάνη, ης τό παρά την βάσιν κόσμημα
είνε όμοιας κατά πάντα εκτελέσεως προς-τήν ταινίαν τοΰ ημετέρου
ψηφιδωτού δαπέδου (είκ. 18) άπο'κειται μέτ* άλλων γλυπτών τεμα-/ίων
έξωθεν του ίεροϋ τοΰ Ναοΰ Γρηγορίου τοΰ Παλαμά πρβλ. και σαρ-
κοφάγον Ραβέννης, έν \νΊΐ1ίϊ ε. ά. I. σ. 182.

Β Πρβλ. 8ΐΓΖγ§0\νΒΐπ, Καισαριανή, έν ΑΕ. 1902 σ. 67 κ. έ.
loading ...