Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1919

Seite: 27
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1919/0039
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
αε 191!)

Παλαιά Χριστιανική Βασιλική Ίλισον, νπό Γ. Σωτηρίου.

27

βίυαιΊ κα! ήτις διεσώζετο μέχρι τοϋ 1674 κατε- σπουδαιότερα εινε τά κατά τήν βορείαν πλευράν
στράφη δέ ώς και ή Βασιλική του Ίλισου τω του ΝαοΟ προσηρτημένα δύο συνεχόμενα τετρά-
1778 υπό του Χασεκή γωνα (βλέπε κάτοψιν έν εϊκ. 3), έξ ών τό μεν

πρώτον, εύτελώς έκτισμένον, ουδέν παρουσίασεν
Δ. Προοκτίσματα, τάφοι. εις ήμάς κατά τήν έκκαθάρισιν, εις δετό έδα-

φος του δευτέρου, του έχοντος λαμπράν τοιχοδο-
Έκ των μέχρι τοΰδε άνευρεθέντων περί τήν Βα- μίαν και δι έρυΟρωποΰ κονιάματος εσωτερικώς
σιλικήν της νησΐδος τοΰ ΊλισοΟ προσκτισμάτων, έπενδεδυμένου (εΐκ. 28), ευρίσκονται τέσσαρες τά-

28: Προοκτίσματα Βασιλικής Ίλισον (οικογενειακός τάφος)

<ροι επιμελώς έκτισμένοι, δύναται δέ ώς οικογενεια-
κός τάφος νά χαρακτηρισθή' οί εν τω προσκτίσματι

1 Βλ. τελευτιίαν πλήρη μελέτην [. Σβορώνου, τό Μητρωον
τοΰ Ίλισοΰ και ή ζοωφόοος αΰτοΰ, έν ΔΕΝΑ, 18 (1916 17),
ενθα και ή σχετική βιβλιογραφία σελ. 5 Χ. έ.

2 Τό δεύτερον τούτο πρόσκτισμα νομίζομεν ή' οτι εκτίσθη συγ-
χρόνως μετά τοΰ Ναοΰ και έχρησιμοποιήθη ώ; βαπτιστήριον, ώς
ενισχύει τήν τοιαΰτην όπόθεσιν η κατωτέρω έςεταζομένη Κρήνη, ή
προσετέθη λίαν Ενωρίς πρός τόν αυτόν ίσως σχοπόν οτε έξελιπεν ό
λόγος της υπάρξεως Βαπτιστηρίου χαί παρέμενε τό χτίσμα άχρησιμο-
ποιητον μετεβλήθη εις οίχογενειαχόν τάίον σημαίνοντος πιθανοίτατα έν
Αθήναις προσώπου. Δυστυχώς, οί έν τω τετράγωνο) τούτω ευρισκό-
μενοι τάφοι εΐ/ον συλληθή, ώς όμοια σύλλησις παρετηρήθη χαί εις
πάντας τους άνευρεθέντας έν τω χώρω των ανασκαφών τάφους.

τούτω τάφοι εινε τετράγωνοι, ό δέ αριστερά χώρος
ειχε μείνη άχρησιμοποίητος *.

Ή υπόθεσις, καθ" ήν 6 οικογενειακός τάφος μετά τοΰ προσηρ-
τημένου τετραγώνου κτίσματος ήτο αρχικώς τό Βαπτιστήριον του
Ναού, εινε ομολογουμένως το/.μτ,ρά, χαθυσον εινε γνωστόν, ο:ι τά
Βαπτιστήρια εϊχον συνήθως στρογγύλον ή πολυγωνικόν σ/ήμα και
εχειντο ή παρά τά Βήμα (ώς τό Βαπτιστήριον της Άτίας Σόφιας
Κωνίπολει,κ,χ.ά ) ή δεξιά τοΰ Ναοΰ έν ΤοίΤβΠο, Ας(11ΐ1ϊ]'8,Έφέσω,
Όβίΐ"-8βΐ3 τϊίς Συοίας κλπ.) ή χα'ι κοιτά τήν προσοψιν αϋτου (ώς
έν ΡβΙ'ΘΠΖΟ, Ογ3(3ε). άν χαί τοϋτο οεν δύναται ώς Κανών νά
έχληφθή (Ιΐρδλ. V. 8θ1ΐϋ11Ζθ, ;ν ΒΕ. ίϊΪΓ ρΓΟί. Τΐΐβοΐ. τομ II,
σελ. 3')3 χ έ. και ΚπΐΙΙδ, ΚΕ. άβΓ οΙιγΪβΙΙ. ΑΙΙβΠ. II, σελ.
839 χ. {.). Μέχρι τής έντελούς έϋύνης τοΰ περι τήν Βασιλιχήν της
νησ'ιδος τοΰ Ίλισοΰ χώρου εϋνόητον εινε, οπ ή δπόθεσις αϋτη δεν
ε'νε δυνατόν ή ώς άπλή γνώμη νά θεωρηθη.
loading ...