Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1919

Seite: 30
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1919/0042
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
30 Παλαιά Χριστιανική Βασιλική Ίλισοϋ, υπό Γ. Σωτηρίου.

ΑΚ 1310

Τ ο Μ Η λ- Β

33: 7ο^ίί) τ^ί Ι» είκ. 32 Κρήνης.

ραφη:

έπί τοΟ άριστεοοΟ μάλιστα άκρου του τελευταίου (είκ. 3), αριστερά του τάφου τούτου ευρίσκονται θε-

τούτου τάφου άναγινώσκεται έπί πωρόλιθου ή έπι- μέλια Κρήνης, έχούσηςεπίμηκες όρθογώνιονσχηυ,α,

έπιμελέστατα ο' έκτισμένης δια μεγάλων λεπτών

ΙΟΥΛΙΑΝΟ(ς πλίνθων ^ καϊ έρυΟρωποΟ κονιάματος, ήν περιβάλ-

2ΕΒ(«οτός (;) λουσι κατά τάς μακράς πλευράς οχετοί 3, εχον-

(;)άγωνοθετή)ΞΑΞ ΑΝΕΘΗ Κ(ε τες παρά τον πυθμένα τετραγωνικά στόμια, δι' ων

Ά > ό ί ι ~ ,/κ;™™,,^ συνάπτονται προς του;, σωλήνα; εισόδου και

Ομοίως ανευρεθη οιπλους τάφος (οίδοπιιΐθ) περι- λ χ '

£ -ι-, ' , ί ' ' ! , Ρ _ι„,λλ„ έξόδου του ύοατος' το οάπεδον της Κοήνηί είνε

οαλλομενοί οια τοιχισκου κατα την Β. πλευραν ^ ι- , ι ι-

του ΝαοΟ και μάλιστα μεταξύ τοΰ Μαρτυρίου έπικλινές ώς και των οχετών, κατά τά τέσσαρα

του Λεωνίδη και του οικογενειακού τάφου, ώς δέ ά*Ρα Ί0° δα"έ§ου της Κρήνης καϊ τών όχετων

δύναται τις έν τη κατόψει (εΐκ. 3) νά παρατηρήση. ύπάρχουσι προφυλακτήριοι γωνίαι, τομείς τετάρ-

Οί τάφοι ούτοι είνε έκτισμένοι εις διαφόρους του· κύκλου, ομοίως δι' έρυθρωποΟ κονιάματος

έποχάς, ας διακρίνει τις έκ της τοιχοδομίάς'και κατεσκευασμέναι. Τ'άνωτέρω διακρίνει τις έν τη

τοΟ σχήματος" αρχαιότερους έκλαμβάνομεν τούς κατά πλάτο- το^ (^-33) της Κρήνης, ην πα-

έν τφ οικογενειακή τάφω, εις τήν αύτήν δ'έποχήν Ρ*θ«ομεν ενταύθα. Ή Κρήνη αύτη συνδέεται

δύναται τις νά κατατάξη και τον διά τοιχίσκου δί' 6Χετο0' διασώζοντος ετι την διά πλίνθων έπέν-

περιβαλλόμενον διπλούν 'τάφον. Οί δύο συνεχόμε- δυσιν' π?°- τετράγωνον κτίσμα, όπερ ώς άποθή-

νοι' καμαρωτοί τάφοι κα'ι ό έν τω Νάρθηκι άνευρε- κγ^ν ΰδ*τος δύναται τις νά δεχθη, έν ώ Ετερος

θείς τετράγωνος είνε πιθανώτατα μεταγενεστέρων όΧετ°ς ε?ε?ε τά ΰ5ω? εί- τ° «νω τετράγωνον πρόσ-

βυζαντινών χρόνων, ώς άνάλογοι τάφοι, άνευρε- κτισΗ·α ™0 οικογενειακοί; τάφου (πρβλ. είκ. 3).

θέντες ύπό το δάπεδον τοΟ ύφ' ήμών άνασκαφέντος Η τοιχοδομία της Κρήνης μαρτυρεί, ό'τι αυτή

ΒΑ. του Αρείου Πάγου Ναοϋ Διονυσίου τοΟ 'Άρεο- εΙνε _ *τίσμα ρωμαϊκών χρόνων οί όχετοί δέ και ή

παγίτου, δύνανται ν' άποδείξωσι 1. πα?' αύτήν ύπάρχουσα άποθήκη ύδατος άποδει-

Τό τελευταΐον μόνον κτίσμα (είκ. 32) το άνευρε-

θέν παρά τον οίκογενείακόν τάΐον πολλήν δυσκολίαν 3 Αί πλίνθοι αύται 'έ/ουσι μέγεθος 0,δ5 Χ 0,54 μ. χαί πά-

„ , , , ^ , , χος 0,;ί4 μ Ώς γνωστόν, αί πλίνθοι τών βυζαντινών νρόνων είνε

παρέχει* ως παρατηρεί ο αναγνώστης εν τη κατοψει * * . ,; ,η Υ η οη . ν , η /·. , „,

Γ -Λ· Γ >' ' 1 ■ " Τ κατα μέσον ορον 0,40 Χ Ο.ύΟ μ. χαι εχουσι πάχος 0,04 μ. (πρβλ.

ΤαίΓΗϋ, Τορο§Γ3ρ1ιίβ άβ Τΐιβδβαΐοηϊααβ, 1913, σελ. 77 κ. ε.).

1 Πρ6λ. Γ. Σωτηρίου, Τά ερείπια του παρά τον "Αρειον Εις τον Νάρθηκα της ημετέρας Βισιλικής άνευρέθησαν πλίνθοι

Πάγον βυζαντινοί Ναοϋ, έν Αρχ.. Δελτίω, τομ. ii, (1916) σελ. 0,45 Χ 0,43 μ. χαί 0,35 Χ 0,36 μ. εχουσι δέπαται πάχος Ο,03μ.

133-135. 3 Γό μέγισιον σωζό^ενον βάθος τών ό/ιτών τούτων εινε 0, 85μ.
loading ...