Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1919

Seite: 33
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1919/0045
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1919

Ανακοινωθείς- υπό Ά. Σκιά. 33

το άριθμητι&ον Ιιένα εϊνε ολως άβέβαιον. δ' αυτών κείται μεμονωμένον τεκτό'νικον σήμα.

2. Έπί μαρμάρου λευκού άρνιτεκτονικώς είρ- Το δεύτερον Μ προφανώς εσφαλμένον, φαίνεται οτι
γασμένου έκ τών νομιζομένων ότι άνήκουσιν εις ΙϋΗΒΗΙ
τα γείσα του θρόνου του Απόλλωνος, έχοντος δέ
μήκος 1 07 και πλάτος 0 69 υπάρχει ή έξης επι-
γραφή γεγραμμένη έκ δεξιών ~ρος τά άριστερά.

2 (εκτνμμα): επιγραφή Άμνκλαίον

πρέπει νά διορθωθη εις ΙΝΙ, ώστε νά άναγνωσθη
κατά γενικήν πτώσιν τό κύριον όνομα Δαμοκρίνιος.
4. Επί τεμα/ίου όμοιου λίθου έχοντος μήκος

1 (α— εκτνμμα - β = χειρόγραφον εΐκααμα) :
επιγραφή Άμνκλαίον. *

Τά γράμματα έ'χουσι μέγεθος 0 015, κείνται
δέ έπί της κάτω επιφανείας του λίθου κα'ι δεν ήού-
ναντο νά εϊνε ορατά, δτε οΰτος κατεΐχεν έν τω
μνημείω τήν οΐκείαν θέσιν. Όθεν φαίνεται οτι εϊνε
σημείωμα τεκτονικόν, ώς κα'ι αϊ άλλαι, ό'σαι εύοέ-
θησαν έπί τοιούτων λίθων. Έκ τών γραιχμάτων
τά μεν προς άριστεράν πέντε εϊνε σαφή, το δέ
άκρότατον προς δεξιάν άμυορον κα'ι άβέβαιον ου-
νάμενον νά εϊνε Κ (ήτοι ϋψιλόν) ή Ρ ή Κ. Δεξιά-
θεν τούτου εις μακράν άπόστασιν φαίνεται έφθαρ-
μένον γράμμα μεμονωμένον φαινόμενον ώς ν< ή |Λ.
Μεταξύ τών προς άριστεράν γραμμάτων κα'ι του
αμφιβόλου Η έχουσι πιθανώς έξαφανισθή γράμ-
ματα, άλλ' άδηλον πόσα, κα'ι έπομένως άδηλον άν
το Η άπετέλει τήν άρχήν της επιγραφής, ή ήτο
μεμονωμένον, ή εϊνε λείψανον έτερου σημειώματος
κεχωρισμένου τών άλλων γραμμάτων. Τά προς
άριστεράν γράμματα φαίνεται ότι δηλοΟσιν όνομα
κατά πληθυντικήν γενικήν, οίον [Ρε]ργανάν.

3. "Ετέρου ομοίου γείσου τεμάχιον προσαρμο-
σθέν προς έτερον ύπάρ/ον έν τω μουσείω και κατα-
γεγραμμένον ΰπ' άριθ. 768 και άποτελέσαν ένα
λίθον μήκους 1 51, φέρει ομοίως έπ'ι τής κάτω ? (7*™^: ί^„νή Άμνκλαίον

έπιφανείας τήν έξης ίπιγραφήν .

Τά γράμματα έχουσι μέγεθος 0 04, κατωτέρω
loading ...