Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1919

Seite: 34
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1919/0046
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
34 Ανακοινώσεις" νπο Α. Σκιά.

ΑΕ 1919

£ Τ ΩIΑ Γ Ε Λ

Ο 40 καί πλάτος περίπου 0 20 κείται ή επιγραφή" καί επομένως δεν δύναται νά εΐνε ό αύτός προς τον

ΜΑΙΒήτοι "Ζασίς. έν 16, άντιγραφέντα έν Σκλαβοχωρίω.

Το κύριον όνομα "Ιαοις εΐνε γνωστόν πρβ ΑΕ Τεμάχιον στήλης μαρμάρινης μετ άετώμα-

1907 213. Περ'ι δε του δασέος πνεύματος αύτοΟ τος ελλιπές κάτωθεν και άριστερόθεν. "ϊψ. της

ίδε Η. Ηίνί Ηδΐκίβηοΐι ά. £ΠβοΙι. Ι,αηΙ ■ ηηά άκεραίας πλευράς του λίθου 0 15, της έπιγεγραμ-

ΡοΓίιίθηΙθΙΐΓβ2 σ. 223. ρ,ένης επιφανείας 0 175, πάχος 0 081 υψ. γραμ-

ΈπΊ όμοιου γείσου κείται και ή έν Ιβ 823 μάτων 0,015 — 0 025. Τά γράμματα φαίνονται

έκδεδομένη έπιγραφή' δυστυχώς δέ ό λίθος ούτος ανήκοντα εις τά τέλη τοΟ Δ' πΧ αιώνος,
ένωκοδομήθη ύπό άμαθοΟς τίνος επιτρόπου έπϊ της
άγιας τραπέζης της προς βορραν κόγχης του ίερου

, νι -\ ί η ι ι ■< Λ ' -. ' Λ /. Ν Μ Α Ν Ε (άγραφος '/ωρος)

της εν Σκλαβοχωρίω νεας εκκλησίας του Αγιου γ· ^ *'

ΛΤ/ ' ΙΚΑ£ (άγραφος γώοος)

ίΝικωνος.

Τποπτευω ό'τι και ή έν ΙΟ VI 827 έπ'ι ομοίου -« ™~1 Άπέλ[λωνι].

λίθου ήτο κεχαραγμένη. "ν !*' άνέί^κε

5. Έπί ετέρου γείσου έν τώ έπικλινεΐ μέρει της η , / / -> , »

, τ , 1 ; 1 9. Μαομαοον περίπου τετραπλευρον ακεραιον

κατω έπιφανειας αύτοΟ εΐνε εγκεκολαμμενον τό , ' ' „ν. η 0/1 , ηομ , ΛΟΛ

· , „ „ α απ αονον κάτωθεν. Ιψ. 1> οο πλ. Ιλοο παν. 1)^.

εςης τεκτονικον σημα εχον μήκος 1) όό. γ

ΙΣΤυΑΤΤΕΛΛΙιΙΝΙ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΝ

-(ι)ς τώ Άπέλλωνι
διδάσκαλον

Διδάσκαλοι μνημονεύονται έν πολλαΐς Λακωνι-
καΐς έπιγραφαΐς' ίδε ΙΟ VI έν πίνακι IV 3 καί
VI σελ. 341 καί 349.

Το κακότεχνον αυτού καί τό επιφανές μέρος, 1°· Μά?^-?ον *πλώ? είργασμένόν, άπεσπα-

έφ' οδ έχει χαραχΟή, μαίνονται δηλούντα ό'τι εχει 1/' Τΐν°ς ?1κοδ«μήμ«ος, ελλιπές κατά την

προστεθή ίν ύστέροις χρόνοις, πιθανώς κατά τινα ^αν ™ν **ακΡών πλ£υΡών κα1 ^ήν μίαν τών βρα-
έπισκευήντου μνημείου. Χειών' ?έ?ον δέ άνωθεν κα™ την στενήν πλευράν

6. Μάρμαρον έκ της ύδροορόης τοΟ μνημείου ^Ρ^' ^ 1 06' πλ· 0 53' πάΧ· 0 185·
μετ'άναγλύπτωνανθών λωτοΟ (πρβ ΑΕ 1912189), μ'"ς τών πλατειών έπιφανειών εχουσι χαραχθή
έλλιπές προς άριστεράν. Ύψ. 021, πλ. 0 39, ίι' έπικρούσεως τά·έξής (βψ; γρ. 003 — 004):
πάχ. 0 53. Επί της ύποκάτω άκαταξέστου έπι-

φανείας αύτοΟ ύπάρχουσι τά έξης γοάμματα, ΣΩΣΙΝΙΚΟΣ
έχοντα μέγεθος 0 08 ΕΜΝΗΣΟ'

ΔΕΞΙΛ

4 (εκτνμμα): τεκτονικον σήμα.

ΚΑΝΑ

ΕΠΑ

ΚΑ

Καί ταΟτα είνε λίαν κακότεχνα, ώστε πιθανώς Σωσίνικος

δέν έχαράχθησαν κατά την άρχικήν κατασκευήν έμνήσθ[η

τοΟ μνημείου. Δεξι[δάμου

7. Έπί τμήματος τετραπλεύρου μαρμάρου Ιπ' «ΙΥαθΦ

έχοντος τάς αύτάς διαστάσεις, ώς τό έν ΙΟ Υ1 831, κα["

ύπάρχουσι δι'έπικρούσεωςκεναοαγαένατά νοάα- Π < ~ ,

«— αο φ ό «ο, ^ 5. % ΖΤΙ , ,8.Τ2Γ τ°'0'^τω, ""ϊ?αφών * "*ΑΕ1893
loading ...