Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1919

Seite: 49
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1919/0061
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α Ε 1919

49

7: Φαραά/.ον άντρον επιγεγραμμένον (2: ΠαντάΧκονς άνάΰεοις' 3; επίγραμμα),
(α! εικόνες έγενοντο εκ φωτογραφημάτων τών μνημείων )

Το άντρον έπεσκέψατο και ό κ. Αρβανιτόπουλ- ανωμαλίας του βράσου καΐ, της οιαβρώσεως των

λος, μεΟ'ήμάς δε έτεροι 1. υδάτων μεγάλας δυσχέρειας περί τε την άνάγνωοτν

Την ολιγόστινον έπιγραφήν έδημοσιεύσαμεν το κα'ι την επί χάρτινων έκτυμμάτων έκτύπωσιν. Ο

πρώτον διά κοινών επιγραφικών στοιχείων έν ΒΟΗ κ. 8ΐαθ1ι1ίη και ημείς σανεπληρώσαμεν την άνά-

19 1 2 668, της δέ ετέρας έπιγραφης την δημο- γνώσιν της πρώτης λέξεως της όλιγοστίχου έπι-

σίευσιν άνεβάλομεν, άτε παρεχούσης ώς εκ της γραφής αντί του υπό του κ. Άρβανιτοποΰλλου

δι' ελλειψιν χρόνου ελλιπώς άναγνωσθέντος.Μνείαν

1 Άρβανιτόπουλλος έν ΙΙΛΕ 1910 ι§ι-2 αναγράφει τη; όλιγο- §' άπλώς έποιησάμεΟα τοΟ τε άντρου και τών

στίνου επιγραφής τα; πρώτα: λέξεις, ανείαν άπλώ; ποιούμενο: της , , ~ , ~ ~ /<„1 ' ~ 1 Αι

/- " Υ'· V ' ; ■ ν, . , . ,, ' εν αυτω έπιγραφων εν το.» Δελτιω τη; εν Αλ-

ίτερας. ΜεΟ ήαα; ο επεσχεψαντο αυτο ο καθηγητή; χ. Μι/αηλ ' 11 '

Κρίσπης, Νάϊιο;, ό κ. Φρ. δίοβίιΐϊη και άλλοι Τσω;.'Ο πρώτο; μυρω Φιλαρχαίου Εταιρείας «ΟΟρυος» (ΔΕΌ

τούτων Ιν έπιστολ»; αΰτοΰ έπεβεβ.αίω3ε την έριήν άνάγνωσιν τη; ολι- 1908/1 1 43)

στίνου έπιγοαφη; ό δε δεΰτεοο; Μνημονεύει του αντοου και τών εν (,χ . / > , ~ , „. ,

αΟτο, έπιγραφών 1ν τ* νέ(ο α0τοϋ Ιργ,ο ΡΑα^α/ο*. Τορο^α- Η οπωσδήποτε αναγνωσις των επιγραφών του-

ρΐιϊδοΐΐβ αηά §-θδο1ιϊο1ιΐ1ΐο1ιβ ΙΤηΙβΓ8ΐιοΙιιιη§θη αβθΓ άίβ των και ιδία της πολυστίχου επετεύχθη δι' άλ-

Η^ηβία^βΓ Ρ1ι1"ίο1ί8' ΝδΓη1)βΓδ 1914' '· ,7· Μ;τ* λων μεθόδων, ήτοι διά μαγνησία;. οΥ ϋδοοχλω-

ταύτα ο εν Βωλω φιλάρ/αιο; κ. Περ. Αποιτολίοη; ανεθηκεν ηρ,ϊν ~ ' 1 , ,

την δαπάνη αυτοϋ άνάγνωσιν της ετέρας έπιγραφης, άλλα και πάλιν ρίκοΟ όξέος κα'ΐ Οΐά χρώματος, καταστήσαντος

αί^ αύταΙ προέκυψαν δυσχέρεια·., τώ δέ 191δ ή Άρχ,. Εταιρεία |νιαγοο τα γράμματα εύδιακριτώτερα πρός φωτο-

ενέκρινε πιατωσιν προ; φωτογράφη3.ν τοϋ τε αντοου και τών έν ™ , > ,λ ν ~, ,

αύτώ επιγραφών. ' γράί>ησιν, έφ όσον τούτο οιεισεουνεν εις τα κοιλω-

7
loading ...