Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1919

Seite: 50
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1919/0062
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
50 Φαρσάλου άντρον επιγεγραμμενον υπό Ν. Γιανν ΟΤΐΟνΑΟΌ. ΑΕ 191»

ματα των γραμμάτων και του βρά/ου. Ως δέ και γράμματα είναι άκανονίστως

άνω είπομεν, έκ της 6ττο των δμβρίων ύδάτίυν ένιαχοΟ, ιδία κατά το μέσον, λίαν άβαθη. Τό'ΤΓ

διαβρώσεως του βρά/ου κατά το μέσον της έπι- είναι πανταχοΟ άνισοσκελές, το <5 ένιαχοΟ 1^, το

γραφής ή ανάγνωσης αυτόθι ήτο δυσχερής. α πανταχού έ'-χει αποκλίνουσας τάς έ'ξω γραμμάς,

Επειδή δέ κατά το τελευταΐον δεκαήμερον το οέ ο και # ισομεγέθη τοις λοιποϊς γρ'άμμασι-

του νοεμβρίου του 1915, ότε μετέοημεν εις Φάρ- το ω και το μ ανοικτά κάτω. Γο επίγραμμα δύ-

σαλον προς φωτογράφησιν του τε άντρου και των ναται νά άνανΌή εις τον πΧ Δ' αιώνα ή μεταξύ

έν αύτω επιγραφών, έπεκράτει έπι πολλάς ημέρας του Δ' και του Γ'.
καθ' άπασαν τήν θεσσαλίαν συνεχής ομίχλη, ή

φωτογράφησις του άντρου έγένετο οπουδήποτε 1 (είκ. Χ 2 εις ΒΟΗ 1912 66δ)·

άμυδρά,τά δ'έκτύμματα ώς έκτήςδιά τήν ομίχλην

υγρασίας δεν έπέτυχον τελείως. Εδέησε λοιπόν Η πρώτη επιγραφή κείται εν αριστερά τω εϊσιόντι

νά μεταβώμεν και πάλιν κατά σεπτέμβριον 1917 και ύψηλότερον έπ'ι μονήρους βράχου, άποκλείον-

έπι τόπου και παρασκευάσωμεν νέα έκτύμματα, τος το άντρον ες ανατολών περιέχει εξ στίχους

εφ' ών βασίζομεν τήν άνάγνωσιν της μακράς έπι- γραμμάτων έπ'ι επιφανείας ομαλής του βράχου,

γραφής. μή λαςευΟέντος ενταύθα. Τά γράμματα ποικίλ-

Τουψοςτήςτου βράχου επιφανείας, έφ' ής άμε- λουσι το μέγεθος μεταςΰ 0 Οο—0 06, ένια/οΰ δέ

λώς λαξευΟείσης έ/αρά/θη ή πολύστιχος έπιγρα· ^-έχρι 0 0^ κα! είναι έπιμελώς και βαθέως κε-

φή, είναι 080, το δέ πλάτος 1 ΙΟ' γρ υψ. 0 03 χαραγμένα. Ή επιγραφή αύ'τη δύναται νά άνα-

(ό 1°! στίχος ε/ει μείζονα πως τά γράμματα). Τά χΟή εις τον πΧ Ε' αιώνα.

Πανιτίλκες
άνέθεκε
θεαΐς τόδ
τάν δέ δαφ
5 αεδα παε
φαν π

2 Παντάλκονς άνάΟεοις.
loading ...