Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1919

Seite: 58
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1919/0070
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
58 Άμφιαρείου έπιγραφαί' ύπδ Β. Λεονάρδον.

ΑΕ 191!)

Κατά τά είρημένα καταγράφονται ένθάδε πρώ-
τον μεν τά ψηφίσματα τη; ώς μετώπου λαμβανο-
μένης επιφανείας (άρ. 98 99), έπειτα τά του οε-
ξιοΟ κοοτάφου (100 101), είτα τά τοΰ άριστε-
ρου (102 103). '

ιών προξενιών τούτων τέσσαρες·μεν εΐσιν έν τη
Βοιωτική διαλέκτω γεγραμμέναι, δυο δέ. έν τη
κοινή. Ειρήσθω δε περί της δημοσίας των Ωρω-
πίων γλώσσης οτι των έν Άμφιαρείω εΰρεθεισών
έπιγραφών αί μεν Βοιωχΐαστί γεγραμμέναι είσί πά-
σαι προξενίαι τοΰ κοινού τών Βοιωτών, αί δε έν τη
κοινή γεγραμμέναι προξενίαι είσί πα.σαι της πό-
λεως Ώοωπίων, πλην μιας, τοΰ κοίνο.ό των Ιδιω-
τών ούσης. Αί έν Βοιωτία ευρεθείσα! προξενίαι κα-
θ ' ολου είσί τών πόλεων έκάστων' έν δυσί τών Θη-
βών έπιγραφαϊς ονομάζονται Βοιωτών πρόξενοι,

ΙΟ VII 2407(=ΚΙΟ 217 ) 2408(=ΚΙθ' 218 -

810 99 καί τόμ. II σ. 810' στ. 13 ίσως εκείτο
\Πτ]{ω)ΐωνος), πρβ 8ινοοοΛα ΟνΒ 25 36 έν Κω-
ρωνείας έπιγραφη ΙΟ VII 2858 ονομάζεται πρό-
ξενος τοΰ κοινού Βοιωτών. Περί τη; άρχαιοτάτης
τών έν Δήλω προξενιών πρβ ΨίΙΚβΙιη ΝΒΟΙ ί 11 (ε ν
8ΒΑ\¥ 1913, τόμ. 175)31:

Έν Άμφιαρείω εκάστη προξενιά καθ ό'λου Ινα
ονομάζει πρόξενον (ώς επί το πολΰ μετά τοΰ και
εύεργέτην το έν ΑΕ 19 1 7236 άο. μ ψήφισμα ονο-
μάζει εύεργέτην μόνον), έ'νιαι οέ οΰο, αδελφούς
(ΙΟ VII 337, Παντίας και Γοργίας Παντίον
Λάκωνες, πρβ ΙΟ VI σ. ΧΙ^ = σ. 318 γ 'κάτ.3
327 δκΑτ. 9κέί ή άλλους, της αυτής ή άλλης πό-
λεως' έν ΑΕ 1891 77 προσδοκώνται κατά το ψήφι-
σμα πλείους οπακ δανείσωσι χρήματα ίνα ονομα-
σθώ*! πρόξενοι καί εύεργέται, άλλ είς μόνος προ-
σελθών αναγράφεται έν τώ ύποτετκγμένω λήυ.ματι
[ρΐδε πρόξενοι και εύεργέται κατά τδ ψήφισμα*,.
έπειδή οέ γέγραπται άνευ πατρίδος [Νίκων Κάρ-
μιδος), είνε Ωρώπιος, ήγουν νοείται ευεργέτης (έν
ΑΕ 189 1 77 έν τώ κειμένω στ. 22 γραπτέον, ώς
έπί τοΰ λίθου κείται καί έν τή μεταγραφή γέγρα-
πται, πατρόϋεν έν στήληι, διό δή καί διορΟωτέον
οΰτως έν ΙΟ VII 4263 καί ΚΙΟ 587 καί 8Ι02
516[άπαλειπτέα ή σημ. 5 καί ή έν Ναβ/ιηιαιίΒοη
ίιΡΜΙ 1 15234 περί τούτου μνεία} καί ΒΙββΙαηαηη
Ι08[έν Σίβίζηιαηη Κϊ 115] 25 καί ΙανίβΙά
ΗΟΕ I 521)· έν "Αλιάρτου ΙΟ VII 2848 καί Θε-

σπιών 1728(και σ. 746 =ΕΙΟ 228) ονομάζονται
τέσσαρες πρόξενοι (έν Ιλίου 8Ι02 479 [=33 55] δί-
δοται τέσσαρσι άδελΐοΐς προξένοις ατέλεια πάντων),
πρβ 513(δύο πρόξενοι) 519ίδΰο) 5:18(τρεΐς) 523
(τρεις αδελφοί) 41 28(τρεΐς), 8Ι0'2 268 ι32 ,έ (δώδεκα
Άλεξανδρεις), ΙΟ VI 966 (τρεις), ΌΙ 4944(έπτά)
5104(έννέα καί είκοσι), 8Ι 0 2 4 9 4(= 349 2· δύο καί
τριάκονταΐ' πρβ νλλως με[τ]ά τοΰ υπάρχοντος προ-
ξένο 810 4751 2,μετά τών υπαρχόντων προξένων ΙΟ
ΧΙΙδ, 24 1002 (έν 1000: μετά τών υπαρχόντων προ -
ξένων Αϋ·ήνησι), μετά τών υπαρχόντων ΧΙΙδ 4 (καί
σ. 300) 1004(=001773) καί ΧΙΙ7 6 (καιέν 442(ϊ
ίσιος εκείτο μετά \τών ύπαρχόν]των, έν δ?β;7 ίσως
εν[κτησιν γης και οικίας]) [45], προς τοις ϋπάρ-
χοσι προξένοις ΧΙΙ5 2β (καί σ. 300', πρδ[ς τοις
ύπάρχονσι προξένοι]ς ΧΙΙδ *Ί8 (σ. 2), προς τοις
ύπάρχον[σι-] ΧΙΙδ 121, πρδς τοις ύ\π\άρ[χ\ουσι\ν\
ΧΙΙδ Η4, πρδ[ς τοις ύπάρχουσι]ν ΧΙΙδ 122, πρβ
Μοηββαιιχ Ργοχθιχ §τ.50κέ 55 8ϊ .,.ψίΙΗβΙηι ΒΟΙ
165, ΣατίβΙά ΗΟΕ I 525 (αύτ. στ. 13 άντί
8 773 γρ. Ο Ο'Ί 773), πρβ μετά τχ)ϋ-προϋπάρχον-
τος ιέρεω-Ζίβΐιβη 11,08 84.

Έν πα.σι τοϊς ένθάδε έξ ψηφίσμασι τηρείται ή
κατά συλλαοήν διαίρεσις τών στίχων, πρβ ΑΕ
1898252», ΨίΙΙιβΙηι Α Ε 19052ΐ6 ^ 190734 ΒΟΙ

375(λ.'· 8ίΙύβηί)·βηηιυψ), 10 2Π 351 (πρβ άλλως
343). Περί τοΰ -/ρόνου τών έν Άμφιαρείω ψηφι-
σμάτων πρβ ΠοΙΙβα,ηχ ΚΕΟ 1895ΐ90 1 89 726 4Τ
1900Ϊ87, Ώϊίέβηδβ^βν 001 81Χ.

98 00 (μέτωπον, είκ. 1 καί μεταγραφή ά.σ.54):
Βοιωτών προξενίαι δύο...
Αριστερά ώα πλ· 0 02, έπιγεγραμμένου νοε-
ρού πλ. 0 50(τοΰ 1ου στίνου τοΰ Ι,01-1 ψηφίσματος)
-0 65(τοΰ 3ου στί'/ου τοΰ 2ου ψηφίσματος)· κενόν-
άνω μεν ΰψ. 0 032," κάτω δέ 0 068, μεταξύ δε.
τοΰ 1ου ψηφίσματος καί τοΰ 2ου 0 022' γρ. υψ.
0 008. 'Αμφότεραι αί έπί τοΰ μετώπου προξενίαι.
είσίν, ώς είοηταί (σ. 54), Βοιωτική διαλέκτω γε-
γραμμέναι.

98: προξενιά 'Λγήτορι Παρμενίωνος Μεγαρεΐ.

98ί' τοΰ άρ/οντος τό όνομα καί έν ΙΟ VII 4260*
γράφεται ΙΤανπιρίχω, έπί δέ τοΰ ?ν τοις δπισθεν-
άο. 106 φτηφίσαατο-ς, καθ' δ καί έν άο. 105 άνε-
loading ...