Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1919

Seite: 65
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1919/0077
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1919

Άμφιαρείον έπιγραψαί νπδ Β. Αεονάρδον. 63

πφΚίτοΗηβτ ΡΑ 2700-2702 272ο, ΒηηάιοαΙΙ
ΚΙ 1905282 ΕΒ ο ΝΡΑ 41), -οχλέον ΑΕ 191878,

πρβ Φανοκλέιου ΑΕ \892ΐ21, Αγαϋοκλέιονς Ματ/-
3βτ ΟΟΡ 71, Μβ^βΓ αο 438 κέ, ΜβίΒίβΐΚαηΒ
Ο ΑΙ 133, 8οΗν)βίζβτ ΟΡΙ 155, Ναώιηιαηβοη
137.

περί του Ενκί'ας και Εισοτέλιαν δρ. α. σ.
59β. 'Εν τη 9ϊΐ λέξει, «ο υ λίαν, το 3ον γράμμα
φαίνεται ώς ί μάλλον, άλλ' άνω είνε βεβλαμμένον
και, ώ; εΐκάσαι, πάνυ ΟψοΟ έσ/ίζετο εις V, καθα-
περ καϊ το έν στ. 6 ν του εύεργέταις' έν τω 4ί'
της αυτή; λέξεως γράμματι, Λ, διακρίνονται κάτω
ίχνη τινά κεραίας προσδιδόντα τω γράμματι όψιν
<5, λείψανα ίσως της κάτω γραμμής, ήτις ην ώς
κανών του ισόπεδου των γραμμάτων προκεχαρα-
γμένη, ή σφάλμα του λιΟοκόπου.

99ΰ' ενεργέταις (καϊ έν τη είρημένη όμοια προ-
ξενιά ΙΟ VII 4261 ενζερίγεταις)· το αί έκ της
κοινής, ποβ τύπους άναμεϊξ έν τω έςής ψηφίσματι

άρ. 101 και έν ΑΕ 189198 *?. 43(=1(' VII 4259-
ΡΙΟ 220, καϊ άλλοθι, λχ ΙΟ VII 207 208 213
(πρβ άλλως 523 προς 524 [δύο προξενίαι τή αύτη
ήμερα ύπό των αυτών ανδρών έπιψηφισθεΐσαι και
ρηθεϊσαι]) 2407 2408, πρβ 8αάββ ΒΤΌ 161 και
έν τη Κιλικίας στήλη ά.σ. 61α, ειρήσθω ο' ένΟάοε
.και ότι ή φράσις τού εν ΙΟ 280 (καϊ σ. 744= ΑΕ
1891ΐιΐάΡ.δ2,ι) Βοιωτιαστί γεγραμμένου ψηφί-
σματος του Αμφιαρείου εΐνε παρεμφερής τή των
αυτόθι έν τή κοινή γεγραμμένων ψηφισμάτων.

99α [είκ. 1α καϊ μεταγραφή ά. σ. 55) :
ΑΕ 189 1 ιοί άΡ. 45=ΙΟ VII 4261 = Βοιωτών προξε-
νιά Αρισταίωνι Αριστέως Ροδίφ (όμοία τή άνιυ σ.
54 άρ. 99, είκ. 1). στήλη αϊετοϋ/ος, λευκού μαρ-
μάρου, ύψ. 0 57* έν ΑΕ στ. 7 έν τω κειμένω
γραπτέον, ώς ίπι του λίθου κείται, Ισοτέλιαν (ή
μεταγραφή ε/ει όρΟώς), ούτως οέ καϊ έν ΙΟ έν τε
τω κειμένω καϊ έν τή μεταγραφή γραπτέον.

100 101 (δεξιός κοόταφος, είκ. 2
καϊ μεταγραφή ά. σ. 56):
Ωρωπίων προξενιά καϊ Βοιωτών προξενιά.
Αριστερά ώα πλ. 0 03' ό έπιγεγραμμένος χώ-
ρος έν μεν τω άριστερώ ψηφίσματι (100) ε/ει πλά-
τος ώς 0 317 (στ. 8), εν οέ τω δεξιώ (101) έπ'ι μεν

του 1ου στί/ου σωζ. πλ. 0 237, έπ'ι δέ τοΟ 4ου
0 255, έπϊ δέ τρθ'> 0 28, μεταξύ δέ του άρι-
στεροΰ ψηφίσματος καϊ του δεξιού πάνυ σμικρόν
διάστημα, το δ' έλά/ιστον είνε το αεταξύ του
στίχου του αριστερού" ψηφίσματος καϊ τού 4ου στί-
χου του δεξιο'ϋ ψηφίσματος, 0 008 (ή καΟ' όλου
άνωμαλότης λόγον εΐ/ε την κατά συλλαβήν οιαί-
ρεσιν των στί/ων, πρβ ά. σελ. 583)' τό από της
αριστεράς του κροτάφου άκμής μέ'/ρι τής αριστε-
ράς άκρας του δεξιού ψηφίσματος πλάτος εΐνε

0 35ο (=0 03 + 0 317 + 0 008). Τό άριστερόν

ψήφισμα άρ/εται εγγιστα τής άνω άκμής τού λί-
θου (κεν'ον υψ. 0 012), μεταξύ δέ τοΰ τελευταίου
στί'/ου και τής κάτω άκμής κενόν υψ. 0 135" έν
δέ τώ δεξιώ ψηφίσματι άνω μεν κενόν ύψ. 0 035,
κάτω οέ 0 10. 1ά γράμματα του μεν αριστερού
ψηφίσματος ε/ουσιν ΰψος 0 008, τού δέ δεξιού
0 017. Εκ τής άναπληρώσεως εικάζεται οτι τό
πλάτος τού δεξιού ψηφίσματος (συν τώ έπϊ τού
έλλείποντος άποτμήματος τού λίθου μέρει) έν αέν
τω 4".» στίχω ήν ± 0 558 ( = 0255+ 0303),
ήγουν το έλλεΐπον μέρος ήν ολίγω μείζον τοΰ σω-
ζόμενου, ·ν οέ τω 7"' στί/ω ± 0 61' όθεν προστι-
θεμένου καϊ του προειρημένου πλάτους 0 355, ό
συμπά; -πιγεγρκμμένος /ώρος έπϊ αέν τού 4ου στί-
χου τού δεξιού ψηφίσματος (συν τή άοιστεοά ώα
και τώ μεταξύ του αριστερού και τού δεξιού ψηφί-
σματος /άσματι ύπολογεΐται ± 0 913, έπϊ δέ τού
7ου στί'/ου, έπινοουμένης γραμμής άπαντικού τού
στί/ου τούτου υπό το άριστερόν ψήφισμα, ±0 965.

100 Ώρωπίων προξενιά
Έπικνδει. Κτηόικλέους Χαλκιδεΐ.
Ιο σ ε/ει έν άλλοις άλλο σ/ήμα, έ/ει δή-
λον οτι τά; έξω γραμμάς πα;αλλήλους μέν έξά-
κις, αποκλίνουσας δέ πεντάκις, έτι δέ τών αυτών
γραμμών την μέν κάτω έ/ει ϊσόπεδον τρϊς (έν εκ-
γόνον;, ενκτησιν, άοψάλειαν), τήν δέ άνω ϊσόπεδον
δις (έν ανιοϊς. προξένοις) ' τό ω εχει προμηκεστέοας
τάς κεραίας, πρβ ΑΕ 19ΐ742«, ΙΟ 2Π 78620 VI
117ο9 ν2 32322-107(έν 32320 καϊ δή καϊ έν ΙηοΠα
σ. 154 γρ. Έρατίαν), Άρβανπόπουλος Παγασ.
γραπτ. στηλ. σ. 287 356, ΙανίβΙά ΟΕ3 273-275,
πρβ και Βηιββίαιβν ΑΜ 1915ιο \ω=ο).

100χ' το κύριον όνομα τοΰ εΐπόντος ήν πάνυ
loading ...