Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1919

Seite: 75
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1919/0087
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α Ε 1919

-εξοχή 0 015), λευκού μαρμάρου, άνω τμήμα,
δίχα καθέτως τεθραυαένον" ΰψ· ώς 0 26, πλ.

•'^ανευ του γείσου) 0 29, τ.άγ. 0 05- γρ. ΰψ.
ώς Ο 007, μεταγραμμάτιον 0 007, μεταστίχιον

"Ό 007. ηϋρέθη βορραθεν των βάθρων έν υστερώ
οωματίω (το δεξιόν άπότμημα έν τοίχω).

ΐΟΘε,' του επεψάψιδδε τά τρία γράμματα «5(5
πυκνότερον κεχαραγμένα κατίσχουσι δυο γραμμά-
των θέσεις" ίσως προχαράξας ((5 διώρθωσεν είτα
εις

106Ί,$' Άν8άχαρσιν Προξενώ ' ΑΌηνήον πεοί
της οικίας του τιμωμένου μνηρ,ονευθήτωσαν δια το
δμορον (πρβ έςής άρ. 122) οί έν ΚΐτοΗηβν ΡΑ
12267 -12270 Άφίδναϊοι ΐΐοόίενοι (ό έν
ιναΙΙ Ν ΡΑ 132 ή ν της Κεκροπίδος), έ'τι δε ο έν
ΙΟ *ΙΙ 134- 137 Προκλείδης Άναχάρσιδος, γραμ-
ματεύς του-Χ 354/3, όστις, έπειδή τά άλλα ίσο-
γράμματα δημόΟεν, Άγγελήϋεν . και Αίγιλιεύς
(πρβ ΡΑ 12189-12198), άπάδουσιν ά-ο τοϋπερί
γραμματέοον Φεργυσωνείου νόμου, ουκ ήν τών δή-
μων τούτων, διο και το εκεί δημόΟεν άναπληρω-
τέον 1 Λφώναΐος, οΰτώς δέ και ύπο Ρθΐ'§ιΐ8θη ήκά-
σθη' της αϋτής, ώς είκάσαι, οικίας ήν και ο έν
ΡΑ 12190, νικήσας έν Άμφιαρείφ κατά τά έν στ.
2 του έν ΜίΐβΐιΙιοβίβν ΑΜ 18873ΐ9 (419)=ΙΟ Πδ
978υ ά-οτμήματος, όπερ, ώς, οτε έκομίσθη εις το
Άμφιάρειον (§3 όκτωβρίου 1887), παρετήρησα και
ύπο ΡΓβυηθί' έν ΑΜ 1903342 ήκάσθη, άρμόττει
τω κάτω άκρω της έν 16 VII 414 στήλης" έν
ΙΟ 2ΙΙ 782 (στοιχηδόν, πΧ ±244/3) άναπληρω-
τέον, ώς είκάσαι, 'Ανάχαρσης Προξέ\νου Άφι-
δνάϊος εΐπεν, αυτόθι δ' ίσως καΐ ' Ανάχαρ]ησιν [Προ-
ξένου Αφιδναϊον, κατά τήν άναπλήρωσιν δέ τών
στίχων 5/6, έάν ύποτεθή μία θέσις κενή (ίσως μετά
το συμπρίόεδροι), οί στίχοι της επιγραφής έκαστοι
εϊ'/ον 48 γράμματα, δΓο και ίσως εκείτο: {έπϊ
θερ[σ]ιλό[χου άρχοντος επί της Αίγ[ ή Οίν)εΐδος
έκτης πρυτανείας - έγραμμάτενσεν, γαμηλι^ώνος
όγδόε[ι επί δέκα, εκκαιδεκάτει της πρυτανείας- έκ-
«λί/σί(6ποτίθεται τοΟ ι έ'κθεσις ή δυο γραμμάτων
συγκατάταξις)α κυρία- -ηι]νεις [τήν πρώτην έκκλη-
Όίαν χρηματίσαι περί αυτών, γνώμην, ούτως δέ ίν
τω έξης στίχω (\2<ή, έάν ή άναπλήρωσις Ηδ]ε
ξ[υμβάλλεσΰαι κλπ, καΟ' ήν δ στί/ος ούτος εινε τών
άλλων τρισ'ι γράμμασι μακρότερος, ορθώς εχη,

υποτίθεται άνωμαλότης τις ή έ'/.Οεσις ή συγ-
κατάταξις' Ό έν ΡΑ 822 Άνάχαρσις Με - εινε
άδηλου δήμου, ειρήσθω οέ άλλως και ό έν ΡΑ 823
Άνάχ αρσι\ς Κυδα[ϋη\ναιεύς Π.

1068' 'Α'&ηνήον το πρώτον η έκ της κοινή;.

106ί6Π· περί του κ?) ευεργέτης ά. σ. 72α, άδη-
λον οε ει μετα τούτο ε/.ειτο και το ενιακις απάντων
τώ κοί(ή κυ)νώ Βοιωτών ή το γέγραπτη (πρβ εξής

άρ. 108).

107 (είκ. 7;:

Βοιωτών προξενιά επί Χαροπίνου άρχοντος.
Στήλη αίετοειδής, ήγουν άπολήγουσα εις
άπλοΰν άγλυοον αίετον, λευκού μαρμάρου" απο-
στατεί το κάτω" υψ. 0 16, πλ. 0 26, πάχ.
0 065" γρ. υψ. 0 009, μεταγραμμάτιον 0 007,
μεταστίχιον 0 01" ηύρέθη βορραΟεν τών βάθρων
έν ύστέρω οωματίω.

7: Βοιαιιων προξενιά (επιγρ. άρ. 107).

Χαροπίνω άρχοντος, μειν[ό
ς πανάμω πέμπτη ίσταμέ[ν
ω, επιψαφ]ίδδοντος Δι[δΰμωνος
Έπαρμόσστω Ό]ποεν[τίω, -

107\· περί του άρχοντος πρβ ά.σ. 66α άρ. 101'χ.

1073/ί' έπιψαφ)ίδδοντος' μόνον ένθάδε μετοχή,
έτέρωθι δέ πανταχοΟ, εν τε Άμφιαρείωκαί άλλοθι,
έπεψάφιδδεΦ~ερι του δ πρβ ΙΟ 393 (=Α Ε 189 1 99(44))
έπεψάφιδε και ά. περί τοΟ άρ. 1062, &αί2ββ ΒΤϋ
163. έν ΙΟ 393 φέρεται Αιδνμμων (περί του έν
Θεσσαλία μμ πρβ ΟΗοίίιηαηπ Οϋ II 484), ό
αύτος έπιψηςοίζων έπϊ τοΟ αύτοΰ άρχοντος" περί
του ΌποΟντος πρβ ΗοΙΙβαιιχ ΒΟΗ 1892466 ιχ,
Όίϋβηύβτρβν έν ΙΟ ΙΧι 270 271, 001 81 Μ'-
Μίβ&υ Ρωσιστ'ι 1905ΐ36χέ (11) 7 - ίερομνάμονες
-.-Βοιωτών Πολνκριτος, Διδύμων.
loading ...