Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1919

Seite: 92
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1919/0104
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
92 Μεσσηνίας ΒυζαντιακοΙ ναοί- υπό Φ. Βεροάκη. αε 1919

6: 6 ναός της Σαμαρίνης (ανατολική πλευρά).

τίως, έν άρχη βεβαίως εις τό ΰ'ψος, καί ούχί ώς προηγουμένου (μ. 8.08χ6.80' είκ. 10-12).

μετεβλήθη ύπό των κατόπιν επισκευών. Ή σειρά Ή μορφή τοΟ ναοΟ είναι ολίγον μόνον διάφορος

αύτη υπάρχει καί εκατέρωθεν των διμερών παρα- της του πρώτου. Έν τω ναώ της Σαμαρίνης ό ού-

θύρων, άτινα εχουσιν αί προσόψεις των βραχιόνων ρανίσκος συμπίπτει προς τό κέντρον του τετρα-

του σταυροθολίου. Όμοίαν σειράν έχει και Ό έν πλευρού, έν δέ τω έτέρω μετηνέχθη κατά τι πρΌς

Αθήναις ναός της Καπνικαρέας, άλλά πλην της εν τά έμπροσθεν, και τούτο, ίνα λείψη ή ασυμμετρία

τοις άναφερομένοις μέρεσι έχει αύτήν καί εκατέρωθεν των εσωτερικών κιόνων. Διότι μετά την μετατό-

τών θυρών. Κατά τήν άναλογίαν ταύτην άπεικό- πισιν του ουρανίσκου ηύξήθη ό άριθμός τών κιόνων

νισα και τάς θύρας του προκειμένου ναοΟ (είκ. 7), κατά δυο και ούτως Ό ουρανίσκος στηρίζεται άρμο-

"Υστερον προσετέθη κατασκεύασμα, τι έν τη δεξιά νικώτερον επί τεσσάρων κιόνων. Εξαιρουμένης

πλευρά, νΟν καταστραφέν (είκ. 8\), νάρθηξ κα) ^ήζ διαφοράς ταύτης, ό εις ναός αντιγράφει κατά

έξωνάρθηξ μετά κωδιονοστασίου έν τη προσάψει πάντα τον έτερον.

(είκ 9%). Οί κίονες του έξωνάρθηκος καί οί τοΟ Δια της μεταφοράς τοΟ ούρανίσκου παρεκάμφθη

καθολικού, ώς καί μέγα μέρος του χρησθέντος ύλι- βεβαίως ή άσυμετρία τών κιόνων, άλλά προέκυψε

κοΰ προέρχεται έξ άρ/αίων κτιρίων, ώς δε πιθανώ- νυν ή άσυμμετρία της θέσεως του πρώτου προς τό

τατον, έκ της άρχαίας Ιθώμης. όλον οικοδόμημα, ήτις λογιζομένη μάλιστα επ\

της από της μέσης κόγχης προς τήν πρόσοψιν άπο-

Β') Τό Άνδρομ,ονάοτηρον. στάσεως έφαίνετο έτι μείζων, θέλοντες νά μετριά-

σωσι βεβαίως τήν αισθητικήν ταύτην ελλειψιν προ-

Δίωρον νοτοδυσμόθεν της Ιθώμης περίπου άπέ- σέθηκαν ύστερον καί νάρθηκα. Προέκυψε λοιπόν

χουσα διασώζεται παλαιά μονή γνωστή ύπό τό ονο- νέα μορφή, ήν παρουσιάζει άπό της άρχής, συγ-

μα άνδρομονάστηρον, καί έν αύτη Βυζαντιακος χρόνιος μετά του λοιπού ναοΟ κατασκευασθεΐσαν,

ναός του αύτου καί κατά τι μείζονος μήκους του καί ό ναός της Κα-ν.καρέας καί ό άγιος Έλευθέ-
loading ...