Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1919

Seite: 95
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1919/0107
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ IΟ Χ«■

Μεσσηνίας Βνζαντιακυι ναοί' υπό Φ. Βερσάκη. 9Η

11: ' Ανδρομονάαζηρον (τομη κατά μήκος).

ρος ναος της Ιθώμης. Ή δπαρξις ναρθηκος έν τω βάλλον κατά τήν τρίτην —ερίοδον της Βυζαντιακή£
ναω των Ταξιαρχών δεικνύει δτι ή σεΐοά της έμφα- τέχνης μάλιστα πε?1 το Χέχος αύτής, δτε αϊ συνθή-
νίσεως έκαστου εκ του πρώτου παραγομένου νέου
κρίκου του έςελισσομένου τύπου οέν θά βαίνη παν-
ταχού κατά τήν έν Ιθώμη παρατηρουμένην τάξιν
ενδέχεται δε δτι προηγήθη ένιανοΟ ή μετά τοΟ
ναοΟ γένεσις του νάρθηκος και δτι ήκολούθησε κατό-
πιν άλλη μορ^ή έχουσα συν τοις άλλοις τους τεσ-
σάρας κίονας. Οπωσδήποτε παραμένει αναμφισβή-
τητος ή οιαγραφεΐσα έξέλιςις άπο τοΟ άπλουστέ-
ρου εϊς τον συνθετώτερον τΰπον ναού διαμορφω-
θέντα πλήρως κατά το τέρμα της Β 'Βυζαντιακής
περιόδου.

Ό παρά τάς προσΟήκας πάντοτε άπλοΰς ούτος
τύπος οέν φαίνεται νά κατεσκευάσΟη εν πολλοίς τό"
ποις. Ή δε άπλότης, το σοβαρόν πως και λεπτόν έν
ταύτω, το αρχαιοπρεπές της μορφής, προς δέ και τά
άλλαχοΟ αντιθέτως παρατηρούμενα (έν τή βορείω
λ.χ. Ελλάοι; κινοΟσί με νά πιστεύσιυ δτι ο προκεί-
μενος τύπος έγεννήθη έν Αθήναις, ένθα ή έκ του
άρ/αίου κόσμου έπίδρασις διετηρεϊτο ζωηρά έκ των

δίασωζομένων λειψάνων εύκλεών χρόνων. 13 Άνδρομονάστηρον (τομή κατά πλάτος).

Ό ναός τής μονής μετεβλήθη και πάλιν δια της , . .

' ' , , , και και αι απαιτήσει: του τοοπου τοΟ εκκλησιαίε-

προσΟήκης και έαυναρΟηκος και πλάγιων πτερυγων> 1

' ' Λ " , , /, σΟαι Οα αετεοληΟησαν.

έπεχρισθησαν οέ άνευ οίκτου πάντες οι τοίχοι (£ίκ.

■ Άθηνησι, εν ατ,νί άπριλΐω 1918.

Η έμφάνισις τοΟ έξωνάρΟηκος παρουσιάζει τρί-
τον στάδιον εξελίξεως του ΒυζαντιακοΟ ναού' προ- Φριδερΐκος Βεροάχης.

20 5 1921
loading ...