Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1920

Seite: 9
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1920/0019
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1920

Κεραμόπουλλος' ΠολεμισταΙ της έν Δηλίω μάχης. 9

γησιν ούτω πλήρη εννοίας ως ή ανωτέρου περί- 0.683-0.76, πάχ. 0.18) έν τώ άετώματι μεν

γραφεΐσα* 6ά εινε τότε τούτο έΐκών τις οικογένεια- άνΟέμιον ύποκάτω οέ άνδρα καθήμενόν που έν

κής σκηνής, οίας είκονίζουσιν αί κοιναί άνάγλυ- χώρω άνωμάλω, εξ οδ φύονται, φαίνεται, φυτά
πτοι επιτύμβιαι στήλαι, άλλα πάντοος ενέχουσα

περιεχόμενόν τι σημαντικόν, ο οέν ουναμαι να
συλλάβω.

Αύται είνε αί στήλαι, άς έοημοσίευσεν ο νοίΐ-
§τ&££ μετά του ες Άκραιφνίου τεμαχίου της στή-
λης του Πανχάρους.

Το μουσεΐον των Θηβών όμως άπέκτησεν
ήδη και τρίτην άκεραίαν στήλην, την του Σαυ-
γένους (πίν. 2), έκ Τανάγρας κομισθεΐσαν ύπ'
έμοΟ, λείψανον τετάρτης της του Κοιράνου
(είκ. 2), επίσης εκ Τανάγρας, καΐ έτερον, λείψα-
νον πέμπτης (είκ. 3), έν τω προαστίω των Θη-
βών Πυρ! εύρεθέν ύπ' έμου. Ινα είμαι μάλιστα
ακριβέστερος, πρέπει νά προσθέσω, ότι το μουσεΐον
τών Θηβών ε/ει και άλλας στήλας διατηρούσας
λείψανα χαρακτών παραστάσεων μή παρατηρη-
θέντα μέχρι τούδε: ούτω ή στήλη αριθ. εύρετ.

^1

«1

583=10, VII, 2738 (ύψ. 1.03, πλ. 0.56-0.63 Ι&^.Χ·^. , , . : „_ ■ ^.

>Χ .5: χαράκτη στήλη τοΰ Βρεοάδα εν τω μονσ-.ίφ Θηβώνί

■ 1

8

τινα' άπέναντι του άνορος νομίζω, προ του λίθου
ών, οτι βλέπω λείψανα εικόνος ίππου. Πασαι αί
στήλαι αύται είνε μέλανος λίθου.

Το έν Πυρίω εύρεθέν τεμάχιον (είκ 3 ύψ. μέ-
νιστον 0.24, πλ. 0.39—έν τώ κυαατίω 0.40—
πάχ. 0.14 περίπου ήτοι όσον το της στήλης του
'Ρύγχωνος) μέλανος λίθου είνε το κάτω δεςΥον
άκρον στήλης, έ/ούσης κάτω κυμάτιον έπικόσυ.η-
τον δωρικώς δι άδρών και εγχρώμων ποτε τών
σχεδίων έν λείω έδάφει. ΠλαισιοΟται ή πρόσοψις
δεξιά ύπο άδρώς είργασμένης παραστάδος έχούσης
^ δμοιον κυμάτιον κατά την βάσιν* όμοίαν παρα-

? στάοα, άδρώς έπειργασμένην και έ'γχρωμόν ποτε

λοιπόν, φέρει και ή στενή πλευρά της ο'τήλης

4: χαράκι^ στ^?; του ψοίκωνος ίν τω μόυσεΐφ Θηβών. ΟίξΆ, έν ω τό λοιπόν μέρος αύτής είνε λεϊον καί

εξακολουθεί τοιοΟτον ον μέχρι της παραστάδος της
πάχ. 0.25) του ΡΌίκωνος εικονίζει πιΟανώτατα όψεως της στήλης.

νεκρόδειπνον (είκ. 4), ή δε του Βρεισάδα (είκ. 5), Παρά την παραστάδα ταύτην εικονίζεται κατα-

άριΟ. εύρετ. 190=10, VII, 25561 ύψ. 0.81, πλ. κόρυφόν τι πράγμα διατεμνάμενον ύπό δύο γραμ-
μών, 6 ουδέν άλλο, νομίζιο, δύναται νά είνε ή
1 Πρβλ. ^νΐΐΗΐηο^'ίίζ Ηοηιεν. ΙΙηΐ6?'8. 409, δδάββ Όβ , , , ' „ , Χ „ -,

Βοβοί. ΗΙηΙ. άίαΐ. έν ρΐβββΠαί. Ηαΐΐβιιβββ 16,143 εξ. Ε.ίι-βιη κ'ων *η^ων, ?σως, 6*1 έντος της πλαισιου-
,Βαϊη 2. 7?β%. III130. μένης όψεως της στήλης ύποδηλουται οικοδόμημα

2
loading ...