Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1920

Seite: 28
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1920/0038
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1920

τίου άνω και ύπ αύτο επιγραφής τοΟ στ αι. π. χ. ι,ουσι τας τρεις πλευράς του αετώματος και πλαι-

σιοΟσι το υπ αύτο πεδίον. Ύπο την ύποτείνουσαν

ΕΠΙΠθΙ-νΥΑΡΑΑθ| = Έπι Πολυχάρμω

Κατά το μέσον της προσόψεως ίχνος οριζόντιας
ταινίας πλ. 0.014" υπέρ αυτήν τήδε κακεΐσε λεί-
ψανα γοώαατος έρυθροΟ, 6π' αυτήν δέ ερυθρός ΒΙ§ΡΟ"& Τ ΤΤΜ 1 ί?Α.$

σκιώδης τύπο: άνθοώπου όοΟίου έστραμίλένου προς
τα δε£ιά ώς ει: τα μελανόμοοφα αγγεία των μέ-
σων του στ' αι. και πρότερον. Ουδεμία χάραξις
εύοηται αλλ ούτε και έ'γκαυσις πιθανολογείται επί
του ποοώδους λίθου. Το Π της επιγραφής καυ.-
πύλον άνω.

2) αριθ. εύρετ 51 /' στήλη τιτανόλιθου λευκοΠ
μοοΦουμένη εις άέτωμα άνω. Κάτω ελλιπής. Ύψ. ?: Με'^°^ου Θηβών χαράκτη

' ' 1 1 ' και γραπτή ττοτε

0.65, πλ. 0.63-0.65, πάχ. 0.24. Ή πρόσοψις

φέρει περί τάς (30 στήλας πυκνών οπών μεγέθους του αετώματος έτερα λεία ταινία έχουσα έπιγραφήν
έρεοίνθου στοιχηδον διατεταγμένας από άνο^ μέχρι

κάτω προς ύποδοχήν κονιάματος (λείψανα σώζον- ΡΟ Ι-Υ'Π/ΛΙϋ£ 5 Πολυτιμίδας.
ται εν όπαΐς) και γραφής πιΟανώτατα. Μόνον κατά

τήν βάσιν του αετώματος καταλείπεται ταινία λεία, Εν τώ άετώματι άνθέμιον λεΐον χαοακτον και

εν ή επιγραφή του στ' αι. δή καί ελαφρώς άνέχον εκ του πεδίου. Τό πεδίον εν-
ταύθα τε και ΰπεοάνω και ύττοκάτω της έπιγοαφίκ

ΘΙ0ΘΕ: <;°·-0 · — Θίθθη, Σολω[ν εινε άδρώς έσχηματ^σμένον δ-.ά γραμμών οριζον-
τίως αλλ ατάκτως βαινουσών και -ζίσζ,οοον ούτοο

Ελήφθη έκ του κήπου του Σπ. Ίγγλέση ήτοι προς ύποδοχήν χρώματος. Εΰρέθη εν θέσει Βάτος

εκ του νώοου του περιλαμβάνοντος τον Ίσυ.τ,νιον και κατεσ/έΟη εν Πϋοίω.

λόφον και τα προς Β. και Δ αύτοΟ. θίθθη = Τί- 4) Αριθ. εύρ. 102 = 10, VII 2568 (είκ. 8)

τθη ίϊίτθη όνομα και Οοπζθ ΑΙΙ. Οναϋν. αριθ. (ύψ. 0.67, πλ 051, πάχ. 0.26). Στήλη λίθου μέ-

42) ποβλ. Φίοον, Φάοφον, Φεφύλανσο κ. τ. ό. λανος άετωυ.ατώδη:. Τό άέτωα.α όλον άδοώς πιυς

I I ι ' ι ι 7 ι ι /. · ι I ■ ι ι - *

Βιιοΐί ΟΙαβθϊοαΙ ΡΜΙοΙ. 1909 σ. 76 εξ. και άνέκ- είργασμένον προς ύποδοχήν χροήυ.ατος. Τό κάτω πε-

δοτον μέλανος τιτανόλιθου στήλην του μουσείου δίον νωοίζεται υπό λείας ταινίας, ή ς άνω προστυπώ-
Θηβών έκ Ποτνιών ΘΡΐΦθΝΙ>Α* = θ3ΐφώνδας (τό
ο και το ο όοαΒοειδή).

ι ι I 1/

Εκ δέ των χρόνων, είς ους ανάγονται αί χα-
οακται στήλαι και έπειτα, ύπάονουσιν έν τώ υ.ου-

ι ( ' I Λ II

σείω τών Θηβών παραδείγματα τινα, άτινα πολ-
λοΐς τών συναδέλφιυν πολλάκις επέδειξα, έχοντα
χαρακτήν έργασίαν είς τινα κοσμήματα μόνον, της
λοιπής γραφής ούσης άνευ χαράξεως έπι άδρώς
είογασμένου πεδίου, πλείονα δέ άνευ ουδεμιάς χα-
ράξεως. Ούτω εινε

3) αριθ. εύρ. 450 = 1992 (είκ. 7) Στήλη
αελανος λίθου άετωυ.ατώδης* υψ. 0.72, πλάτ. 0 ΛΓ„ ,,0 ,, > Λ ,» .. .

" ' ι ■ Τ £>; Με/.ανος τιτανολιϋον αιηλη του Θηβαϊκού μουσείου

0.695-0.71, πάχ. 0.27. λεΐαΐ ταΐνίαΐ καθορί- χχρακτη και γραπτή ποτε.
loading ...