Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1920

Seite: 32
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1920/0042
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
32 Κεραμόπονλλος- Πολεμισται της εν Δηλίω μάχης.

α ε 1920

Υπεράνω και της πρώτης επιγραφής των Θε- 21) Αριθ. εύρ. 1198. 'Λετ(υματώδης στήλη;

σπιών είνε ετέρα ή παλαιότατη των τριών. λευκού λίθου ύψ. 0.61, πλ. 0.41, πά*/. Ο 13.

14) 10 VII 1922. Κύβος λίθου λευκού φέρουν Ευρέθη ερριμμένη εντός του κατά την θέσιν Π κ-
άνω κυμ,άτιον ναοακτώς η πω:; γλυπτών και 3ε- λαιά Σ(.υτήοα λατου,είου

3αίως και νοαπτώς ποτε κεκοσαηαένον δωρικό ν Το άέτωαα εϊνε λεΐον. Ύπ' αυτό άδοόν τό πε—

ι - 1 ι - ι 11 ι ι Γ

και ταινιαν ασαφή. Επιγραφή οίον εν λειω πλαισίω, εχον επι κορυφής λείαν γω-

ριστήν ταινίαν, εν ή έπιγραΦΥΐ

ΙΟΥΔΙΚ|α

ΑΡΥΙΝ0 5 Άρχϊνος
15. Άριθ. εύρ. 342. Ύψ. 0.79, πλ. 0.53— ΗΙ55ΤΙΑΙΕΥ* Ηισστιαιεΰς

0.56, πά/. 0.35. Έπι κορυφής κυμάτιον κεκο-

σσ/Λυ.ένον τάν<.υτέοω μαιάνδρω και δωοίοις Ο οεύτερος στι/ος είνε πυκνότερος και κατά

φύλλοις. Το κύριον πεδίον άορον εν λείω πλαι- μικρόν μόνον μέρος κείται επι της ταινίας,

σίω, έσφυρηλατημένον ομως οίκτρώς εκ δευτέρας μάλλον ο έπι του άορου πεδίου" εγράφη, φαίνεται,

χρήσεως τοΟ λίθου, φέρον £'Οψηλά έπιγραφήν ύστερον ποτε και παρεώσθη 6ψηλά, διότι τό κύ-
ριον πρόσωπον της στήλης θά ήτο γραπτόν.

ΑΡ.^ΓΟ Άοισστώ 22) Άριθ. εύρ. 454. Έκ Πυρίου στήλη λευ-

16) Άριθ. εύο. 374. Τψ. 0.70, πλ. 0.47, κο° λ;'0ου 6Ψ· V19, πλ' °'65, πάχ" °13' "£Τ'

π ο',μ τ/ ' , « « » „ , -ν , » άνΟεαιου άναγλύπτου εν τω τυμπάνω του" άετώαα-

παν. υ.οΐ.). Κυματιον ανω, υφ ο εν Λεια ταινία ' ' ο , , 1

, τος. Ιό κύοιον πεοίον άοοόν εν λείω πλαισίω ενόν

επιγραφή

ΑΓΕΙΞΙΞ Άγεισίς.

7:

•πι κοουτ-ής λείαν ταινίαν, εν η έπινοαφΤ]
ΜΝΑΞΙΞ Μνασίς

τό κύοιον πεδίον άδοόν έν Λείω πλαισίω.

ι III

17) Άριθ. 354. Κύβος λευκοΟ λίθου/Υψ. 0.62, Τό πρώτον γράμμα έχαράχθη επί άποςεσΟεντος
πλ. 0.56, πάχ. 48. Τό πρόσωπον αδρόν είργασμέ- ο, το δε τελευταΐον έπι άποξεσθέντος Μ, μεθ'δ έςέ-
νον εν λείω πλαισίω, εχον υψηλά λείαν ταινίαν, σΟησαν έτερα δύο διακριτά: ΟΞ, ώστε γίνεται τα-
εν η επιγραφή νερόν, οτι ή στήλη έλεγε πρότερον ΟΝΑ€ΙΜΟΞ

Όνάσιμος.

ΕΥΑΚΕ^ΤΟ<. Εύακεστοο. λο\ η ο . * / - ^

ώο σηραική εις ουο τεθοαυσυιεντ] μέλαινα αε-

18) Άριθ εύρ. 579. Κύβος λευκού λίθου ύψ. τωματώδης στήλη υψ 0.65Χπλ, 0.39Χπαχ.
0.76 πλ.' 0 52— 0.54, πάχ. <>.43, ομοίως τω 0. 1 I έχουσα τό αέτωμα και τό κύριον πεδίον άδρόν

έν λείαις ταις άκοαις. Έν λεία δε ταινία τού ποο-

τ.ζοτΛ'ουυ.ενίο ειογασμενος υ.ετ επιγοαοη

ι ί ι ι · ι 1 ι ι I ι ι I

σο.υπου επιγοα'^τ,ν

Μ1ΚΥΟΑ Μικΰθα. Μ,ΚΑ Μίκα

19) Άριθ. εύρ. 371. "Ομοίως τω προηγουμενω Μενά?§ον Άΰηνα, 1904, 498).
εΐργασμενος κύβος λευκού λίθου (ύψ. 0.77, πλ· Τό'αύτό όνου.α εύοηται και επί άλλης συγχρό-
0.45-0.40, παχ. 0.44-0 45) μετ' επιγραφής ^ 4νεχ$ότου' ^ληζ χλαίνης άετωματώδους

,ΡΔΤΤΙΛΔ. κ ,λ ύψ 0.36x0.505x0.12.

ΚΡΑΤΤΙΔΑΞ Κοοχιτιοας I

24) ΙΟ VII 1995.

20) ΆοιΘ. εύρ. 1 186. θεσπικός επιτάφιος κύ- 25) Άριθ. εύρ. 37. Μέλαινα στήλη ες Άγιων
βος λευκού λίθου"(υψ. 0 82, πλ. 0.60, πάχ. 0 40) Θεοδώρων ύψ. 0.40x0 35x0.15 μεθ' αδρού πε-
όυ.οίοχ τώ ποοηνουαενω είογασαένος και ©έρων δίου εν λείω πλαισίω και επιγραφής ΠΑ^ΙΚΙ-ΕΙΑ
.έπιγραα>Υΐν Πασίκλεια.

ί I ι i

ΚΑΕΩΝΥΜΟΞ Κλεώνυμος. 26) Στήλη λευκή άετωματώδης έκ Πυθίου ΰψ>-
loading ...