Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1920

Seite: 40
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1920/0050
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
40 Ξυγγόπουλος' Παρθενώνος βυζαντινοί τοιχογραφίαι. α.ε 1920

ραφία δεν ευρίσκονται μόνον οί δύο άγγελοι οί και εν τή αυτή ζώνη διακρίνονται σαφώς τα ϊ'χνη

εικονιζόμενοι συνήθως υπεράνω των εγκαρσίων σώματος έχοντος γυμνούς του; πόδας και φέρον-

κεραιών του σταυρού και οί'τινες παρελείφΟησαν τος φωτοστέφανον, κατακειμένου οέ οριζοντίους

ενταύθα οι ελλειψιν ώς φαίνεται χώρου. έπι στρώματος. 'ίπεράνω της κεφαλής του κατα-

Έν τω μέσω περίπου του τμήματος τούτου κεκλιμένου σώματος διακρίνεται μορφή όρθια, έν ω

4: Δ. πλευρά. Επιτάφιος Θρήνος.

άλλη τοιαύτη ευρίσκεται παρά τους πόδας αύτου. αγιορείτικης Μονής Βατοπεδίου άναγομένω εις τον

[είκ.4). Ό ταυτισμός του εικονογραφικού θέμα- [2™ ή 13ον αιώνα (είκών 6: ΜίΙΙβΙ Ιοοηο-

τος του παριστωμένου έν τη σκηνή ταύτη δεν ^Γαρίιίθ σελ. 507 είκ. 548 Βνβ/ιϊβΓ^Άνί οΙΐΓβ-

ειναι πολύ δυσχερής. Άπλή παραβολή της παρα- Ιίβη Ρ&πβ 1918 σ. 164 είκ. 68) δυνάμεθα νχ

στάσεως ταύτης προς τον Έπιτάφιον της θεσ- προσδιορίσωμεν και τά έπι ταύτης διακρινόμενα

σαλονίκης (είκών 5: Ιβ Τοηηιβαιι - ΜίΙΙβΙ εν πρόσωπα. Ούτω ή παρά την κεφαλήν του νεκρού

ΒΟΗ 1905 259 κέ. πιν. XIV) ώς και προς Ίησου μορφή παριστά τήν θεοτόκον, τά παρά τα
τα πολυπληθή μνημεία τά συλλεγέντα ύπο του

(Ιοοηο^ΓαρΙιίβ άθ Ι'ΕναιίίπΙθ σ. 489 κέ.) 8ν

Ο : Νεκρός Ίησονς επί 'Επιταφίου Θεοσαλονίκης. 6 : Επιτάφιος Θρήνος. Μικρογρ. Κωδ. 735 Μ. Βατοπεδίον.

πείθει οτι τά ίχνη ταύτα του Παρθενώνος άνή- γόνατα αύτου ιχνη /ίΐρός άνήκουσιν εις τΌν

κουσιν εις παράστασιν του Επιταφίου θρήνου, ώς "Αγ. Ίωάννην τον θεολόγον, τέλος οέ ή άλλη

ορθώς οιέγνω και ό ΐνβθίΐα&β (ΑΓοΙιαβοΙο^ΐα ε. ά. παρά τους πόδας του Ίησου όρθια μορφή φαίνεται

1 74). οτι παριστά Ίωσήα> τον άπο Άριυ.αΟαίας.

Παραβάλλοντες οέ τήν ήμετέραν τοιχογραφίαν "Ολίγον δεςιώτερον της παραστάσεως ταύτης

προς τήν παράστασιν του Επιταφίου Θρήνου τήν και πλησίον της θύρας εύρίσκομεν τά ιχνη άλλης

εΰρισκομένην έν τω ΰπ' αριθ. 735 κώδικι της συνθέσεως δυναμένης ωσαύτως να ταυτισΟή. Δια-
loading ...