Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1920

Seite: 43
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1920/0053
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
α Ε 1920

Ξυγγόπονλος' Παρθενώνος βυζαντινοί τοιχογραφίαι. 43

Πιν. 64). Και άλλοι δέ νεώτεροι ποιούνται λό- Έπι του τοίχου λοιπόν τούτου σώζονται τρεις

γον περί των τοιχογραφιών της πλευράς ταύτης. ζώναι άγιων όρθίων ισταμένων μεταξύ δέ αυτών

{ΌαΙΙοη Βνζαηίϊηθ αιΊ &ικΙ ανοΐιειβοΐοο·;^ ΟχίοΓά εικονίζονται και δύο εικονογραφικά! σκηναί. Ή

1 ί> 1 1 σ. 292, ΨΊιΙίί ε. ά. σ. 582). Ήμεΐς δέ κάτω ζώνη χωρίζεται άπο της μεσαίας δια ταινίας

τάς ένταΟθα δημοσιευομένας εικόνας των τοίχο- φερούσης όδοντωτον κόσμημα δμοιον προς το της

γραφιών της πλευρά; ταύτης λαμβάνομεν εκ των απέναντι νοτίας πλευράς. Μεταξύ δέ της μεσαίας

πινάκων του \\Τβ8ίΙαΙζβ διότι άφ' ής έπο/ης αυ- καί της άνωτέρας ζώνης ουδέν χώρισμα υπάρχει

ται άντεγράφησαν υπο του μαρκησίου Ηαίβ μέχρι (ε£κ. ϋ: ΑγοΙι&θοΙοοιβ ε. ά. σ. 176 ε'ικ. 1).

σήμερον τά χρώματα αυτών πολύ ήλλοιώθησαν Έν τη ανωτέρα ζώνη βλέπομεν, ές αριστερών

και έν προσέχει δέ μέλλοντι θέλουσι τελείως έξα- προς τά δεξιά προχωρουντες, δύο μορφάς όρθιας

Φανισθεΐ. ών ή δευτέρα, παριστώσα πιθανώς γυναίκα, είναι

Α

Ρ>

11 Β. πλενοά Γενικόν σχήμα τοιχογραγίίον (Αϊ'θ1ΐ(1βθ1θ(]ία).

κατ1 ένώπιον έστραμμένη. Μετά τάς δύο ταύτας
μορφάς υπάρχει κατά τό δεςΊον άκρον άλλη τις
έστραμμένη προς δεξιά και ολίγον τι προσκλίνουσα.
[εικ.12: Αι·ο1ιαβο1θ£Ϊει ε. ά. Πι'ν. V). Ή τελευ-
ταία αύτη μορφή δύναται μετά μεγάλης πιθανό-
τητος νά ταυτισθη. Φαίνεναι πράγματι, δτι πα-
ριστά τον Πρόδρομον και άποτελεϊ μέρος της γνω-
στής συνθέσεως της φερούσης το όνομα Δέησις ή
Τρίμορφον. Έν τη συνθέσει ταύτη, ώς γνωστόν,
παρίσταται δ Ιησούς έν τω μέσω καθήμενος έπι
θρόνου δεξιόθεν δέ αυτού και άριστερώθεν Γσταν-
ται ή Θεοτόκος και δ Πρόδρομος δεόμενοι. Και

κατά το πλείστον μέν δεξιόθεν του Ίησου παρί-
σταται ή Θεοτόκος ύπάρχουσιν 6'μως καί καθα-
ρώς βυζαντινά μνημεία, ώς το έν Παρισίοις τρί-
πτυχον ΗαΓΜνίΙΙθ (ΌίβΙίΙι. ά. σ. 618 είκ. 309)
καί ή δια σμάλτων κεκοσμημένη λειψανοθήκη έν
Ι^ίηιΙίοιπ'ο· [ΌαΙίοη ε. ά. σ. 523 είκ. 311) έφ'
ών βλέπομεν, ώς καί έν ταϊς τοιχογραφίαις του
Παρθενώνος, τήν άντίστοιχον τάξιν, τον Πρόδρο-
μον δηλαδή δεξιόθεν του Ίησου. υτι δέ ή έν
ταΐς τοιχογραφίαις ταύταις διασωθεΐσα μορφή εί-
ναι πράγματι ο Πρόδρομος πείθει άπλή παραβολή
προς τά άνωτέρω μνημεία καί ιδία προς τήν ανά-
loading ...