Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1920

Seite: 44
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1920/0054
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
44 Ξυγγόπουλος' Παρθενώνος βυζαντινοί τοιχογραφίαι.

Α Ε 1920

12: Β. πλευρά. Τοιχογραφίαι (εϊκ. 11 Α Αΐ'β1ΐα6θΙθ^ία)

γλυφον παράστασιν της Δεήσεως έν Αγίω Μάρκω
της Βενετίας (ΟαΙβΙβηίζ ΜίΙίβΙ&ΙίβΓΐΐοΐιβ ΡΙ&δίΠν
ίιι Υθηθάϊ§· Ι.ΘΪρζί§ 1903 σελ. 138 εϊκ. 5
ΨηΙίΐΙ. ά. σελ. 605 είκ. 514) δπου ό Πρόδρο-
μος ευρίσκεται μεν προς αριστερά του Ιησού
άλλ' ε/ει τον αυτόν ακριβώς τύπον 6ν και ή
άπασ/ολουσα ήμας έν τω ΠαρΟενώνι μορφή. Άλ-
λως δε έπι του τοίχου διακρίνονται μετά την μορ-
φή ν ταύτην ιχνη τινα της παραστάσεως του καθη-
μένου Ίησου έπίσης οέ και πάντες οί περιγρά-
ψαντες τάς τοι/ογραφίας ταύτας άναφέρουσιν έν
τη ανωτέρα σειρά ΙησοΟν έπι θρόνου [ΌαΙίοηΙΛ.
σ. 292, Φυ,ΐπ ε. ά. σ. 582).

Έν τη δευτέρα ζώνη έ'/ομεν προς δεςιά σει-
ράν άγίων όρθιων ων δ πρώτος ές" αριστερών

κρατεί είλητάριον οί τρεις δέ επόμενοι είναι ίε-
ράρ/αι κρατούντες εύαγγέλιον και εύλογουντες
(είκ. 12). Μετ' αυτούς βλέπομεν δύο άλλας μορ-
φάς, ών διετηρήθη το κάτω μόνον μέρος, πλησίον
δέ αυτών ύπάρ/ει μορφή καθήμενη, άλλ' έπι έπι-
πέδου πολύ ύψηλοτέρου του έδάφους, έφ'ού Ί'σΤαν-
ται αί ορΟιαι τοιαύται. Έν τη καθημένη ταύτη
μορφή πρέπει ν' άναγνωρίσωμεν την βρεφοκρα-
τουσαν θεοτόκον ώς επραςαν πάντες οί περιγρά-
ψαντες τάς τοιχογραφίας ταύτας (είκ. 13: Αΐ'οΐιαβ-
οίοο'ία ε. ά. πίν. VI). Η ένταυθα εϊκονιζομένη
παράστασις δεν ανήκει, φαίνεται, εις ώρισμένην
εικονογραφική ν σκηνήν άλλ' είναι άττλή είκών
της Θεοτόκου. "Οτι δέ αύτη ευρίσκεται έπι έπι-
πέδου ύψηλοτέρου δεν ε/ει τίποτε το έξαιρετικόν.
loading ...