Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1920

Seite: 45
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1920/0055
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
αε 1920 Ξνγγυπουλος' Παρθενώνος βυζαντινοί τοιχογραφίαι. 45

13: Β. πλευρά. Τοιχογραφίαι (είχ. 11 Β ΑτοΙίαβοΙοβία).

Τούτο είναι συνθηματικός ούτος ειπείν τρόπος
επιδείξεως αε-γαλοποεπείας συνηθέστατος άπο των
παλαιοχριστιανικών άκόμη χρόνων, καθ ους και ο ι
ΰπατοι ετι έπι των γνωστών υπατικών δίπτυχων
όμοίως παρίστανται έπι υψηλότερου έπιπεδου
(ϊΡ*/Λ/7 ε. ά. σ. 191 εικ. 192). Και το θέμα δέ
της Θεοτόκου καθημένης μεταξύ αγίων δρθίων
είναι λίαν σύνηθες κατά την βυζαντινήν τ.εοίοοον,
ως δεικνύει το δίπτυχοντής έκκλησίας του Οΐιαηι-
*)ΘΓ5Γ {ΨηΙίΠ. ά σ. 611 εικ. 527). Μετά τήν
παράστασιν ταύτην της Θεοτόκου έπονται ούο
άλλαι εισέτι αοοκαί ων όαοίως διασώζεται αονον
το κάτω μέρος του σώα.ατος.

Τέλος εκ της κάτω σειράς διεσώθησαν τρεις μόνον
γυναι/.ειαι μορφαί. Τούτων αί δύο προς αριστερά
φέρουσιν έπι της κεφαλής στέμμα ή δε πρώτη κρα-
τεί και είλητάριον (είκ. 13). Ό ταυτισμός των
μορφών τούτων δεν είναι δυνατόν νά γίνη. Το
μόνον δυνατόν νά λε/Οη είναι, ότι αύται άνήκου-
σιν, ώς φαίνεται, εις την σειράν τών αγίων βασι-
λισσών αίτινες συχνά εικονίζονται έν ταϊς τοι/ο-

γραφίαις κατά τους μεταγενεστέρους ιδία χρόνους.
Προς τούτοις δύναται τις νά παρατήρηση, ότι αί
δύο προς δεξιά μορφαί παρέχουσιν πολλάς αναλο-
γίας προς μικρογραφίαν τινά του έν Παρισίοις χει-
ρογράφου Γρηγορίου του Ναζιανζηνου, παριστώσαν
την 'Λγίαν Έλένην μετά της Αγίας Παρασκευής.
{ΌίβΙιΙ ε.ά. σ.584 είκ. 286). Χαρακτηριστικόν επί-
σης των ουο μετα στέμματος μοοφων είναι, ο τι τα
στέμματα άτινα φέρουσιν είναι έντελώς διάφορα τό
εν του άλλου. Η δε περί τών στεμμάτων τούτων
έρευνα του λναδίΐαΐίθ (ΛγοΙιςιθοΙο^ϊςι ε. ά. σ. 178)
οεν δύναται νά εχη σημασίαν τινα καΟ' όσον ούτος
ανέμιξε παραδείγματα έκ βυζαντινών και φραγκι-
κών μνημείου.

Έπι του Οπισθόδομου παρατηρουμεν εν πρώ-
τοις κατά το προς νότον τμήμα του τοί/ου και
εις άοκετΌν υφος υ,ικοάν σύνθεσιν, ήν άναζρέ-
ρει δ Βνβίοη (Λίΐιβιΐθβ2, Ρειπδ 1868 σ. 140)
ώς και Ό ]νβ*11α1ϋβ (ΑΐΌΐιαβοΙοο'ϊα έ. ά. σ. 175),
παριστώσαν την θεοτόκον βρεφοκρατούσαν καθη-
μένην επί θρόνου, ώς Πλατυτέραν, άμφοτέρωθεν
loading ...