Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1920

Seite: 58
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1920/0068
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
58 Γεωργιάδης· Άγγεσμός και Σχιστός.

ΑΕ 1920

τούτο του βράχου «ΓγοβοΙιπίβιιΙ» ώς στόματι βα· καθύπερθεν Λυκαβηττός. ΑπΌτής άιτορρώγος ου-
τοάχου όμοιάζον (πρβ ΚαιΊβη ν. Αΐίϊ1ί& ύπό σμικής αύτοΟ πλευράς (Α) (δρα διάγραμ.) της πρΌς
ΟιΐΓίίιΐδ και Κ&αρθί'ί, Ηθ£ί II, 1, 20). την πόλιν άπεκόπη Ό άπορρυεις βράχος, ένεκα σε'.-
Ό σχιστός ούτος βράχος ίσταται επί των Δ. σμοϋή και και άλλου φυσικού αιτίου, τήςδιασταλ-
κλειτύων του Λυκαβηττού, μακρά δέ χαράδρα τικής του ύδατος δυνάμεως, και κατολισθήσας έπι
διήκουσα παραλλήλως της οδού ΆΟ. Καρπενη- των Δ. κλειτύων του Λυκαβηττού έ'στη εκεί, ώς
σιώτου διαχωρίζει τούτον άπ' εκείνου σχηματι- τά νυν έχει (Β ) ένεκα εμποδίων ύπο την βάσιν εύ-
σΟεϊσα δια τών αιώνων ύπο της διαβρωτικής του ρεθέντων, μή ορατών ήμ'ίν όντων, και διατηρείται
ύδατος ενεργείας. Διέχει μεν ό Σχιστός της Δ. εν σταθερά ισορροπία. Και νυν έ'τι καταφανής εστίν
άκρας του Λυκαβηττού περί τά 21ο μέτρα όρι- εκ της πόλεως ή άπορρώς (Α) άκρα εκ της έρυ-
ζοντίως μετρούμενης της αποστάσεως, ύπέρ/.ειται θρόνρου διατομής (κάτωθεν πυροβολείων) άφ' ής ο
οέ της θαλάσσης 171.00 μ βράχος άπεσπάσθη. Ο Γα ν δε σημασίαν άπέδιδον ο[
Ο σχιστός βράχος αποτελείται εκ του αυτού Αθηναίοι τω καθύπερθε της πόλεως Λυκαβηττώ,
γεωλογικού πετρώματος, ασβεστόλιθου, ώς και ό τούτο συμπεραίνεται εκ τών έςής τοΰ Πλάτωνος:

_ · ^ ; ~ ν.* ν.' Λ.Ϋ!«.«< /\ν.

\

1 : Λυκαβηττού και Σχιστού διάγραμμα

«εν δέ Λακεδαίμονι σιδηρώ σταθμώ νομίζουσι, και Ο Πλάτων (Κριτ. 11 1θ)λέγει: «το δ'άστυ (δηλ.

ταύτα μεντοι τω αχρειω του σίδηρου και ο πολύν Ασηναι] κατωκισμενον ωο ην εν τω τοτε χρονω.

σταθμόν σιδήρου τού τοιούτου κεκτημένος πλούσιος πρώτον μεν τΌ της ακροπόλεως είχε τότε ούχ' ώς

£οκ·ΐ είναι, έτέρωθι δ' ούδενός άξιον τό κτήμα, τά νΰν έχει. νΰν μεν γαρ μία γενομένη νύς ύγρά

έν δέ τή Αιθιοπία λίθοις έγγεγλυμμένοις χρώνται, διαφερόντως γής αυτήν ψιλήν περιτήςασα πε-

οΐς ουδέν άν έ'χοι χρήσασθαι Λακωνικός άνήρ' ποίηκε, σεισμών άμα και προ της έπι Δευκαλίίυνος

έν δέ Σκύθαις το'ις νομάσιν εί τις τήν Πουλυτίω- φθοράς τρίτου πρότερον ύδατος εξαισίου γενομένου"

νος οίκίαν κεκτημένος είη, ουδέν άν πλουσιώτερος το δέ πριν έν έτέρω χρόνω μέγεθος μεν ήν προς

οοκοΐ είναι ή εί παρ'ήμΐν τον Λυκαβηττόν» . Πλάτ. τΌν Ήριδανον και τον Ίλισον άποβεβηκυΐα και

Έρυξ. 40013, πρβ 394°. περιειληφυΐα έντος τήν Πύκνα και τον Λυκαβηττόν

Κατά ποίαν δέ έποχήν ό βράχος ούτος (παρεμ- δρον έκτου καταντικρύ της ΠυκνΌς έχουσα, γεώδης

φερές παράδειγμα άναρέρομεν και τον λόφον τού δ'ήνπα.σα και πλήν ολίγων έπίπεδος άνωθεν—».

'Αρείου Πάγου 6ς έπίσης άπεσπάσθη της Άκροπό- Περι τών κατακλυσμών και σεισμών έν τή

λεως) άπεσπάσθη, ουδέν δυνάμεθα μετά βεβαιότη- Ελληνική χώρα αύτή αύτη είνε ο πιστότερος

τος άποφανθήναι. μάρτυς τούτων, δύο δέ είσιν οί σπουδαιότεροι, ό
loading ...