Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1920

Seite: 59
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1920/0069
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Ε Α 1920

Γεωργιάδης Άγχεσμός και Σχιστός. 59

μεν £π: Ώγύγου βασιλέως της Αττικής συμβάς νών ορέων, ών τά ονόματα είσί ετι και νυν ώς καί

τω 1822 -.Χ., ό δέ επί Δευκαλίωνος τω 1387 έν τη άρχαιότητι, Ό ΆγχεσμΌς δ'δμως δεν καθωρί-

(κατά Καλλίμαχον) ή τω 1433 π. Χ. (κατά Έρα- σΟη μέχρι τούδε' είνε αδρός ον μέγα)) πέριξ των

τοσθένη). Αθηνών κατά τον περιηγητήν, εσφαλμένως δέ ό

Ό βράχος ούτος (Β) (ό'ρα φωτογρ. διάγραμμα)^ σχιστός βράχος έχαρακτηρίσθη ότι είνε ό ύπό του

ό δίχα έσχισμένος κατά την (Α) πλευράν αύτοΰ, Παυσανίου αναφερόμενος '^^χεσμος.
δι' ο σχιστός πάνυ ορθώς ονομάζεται ύπο τών Άθη- Ό Παυσανίας δεν έδύνατο ίνα ποιήσηται μνείαν

ναίοον. Ή διαρρωγή δ'αύτη έγένετο ούχί κατά τήν περί ένος άποσπασΟέντος ασήμαντου βράχου ου

κατολίσθησιν, διότι ούτος ήΟελεν διασκορπισθή αί διαστάσεις του μεν προς τά άριστερά ,τής διαρ-

άλλά μετά ταύτην, κατά χώραν, εν νυκτι χειμώνος ρωγής (δρ. είκ. 2) εινε (20,00 χ20.ΟΟχ μέσ.

παγερά, καΟ'ήν ή διασταλτική δύναμις του ύδατος ύψος 6.00 — 2400. Μ3) του δέ προς τά δεξιά

του εν τω βράχω εϊσδύσαντος ένεργήσασα διέρρηξεν (ΙΟ.ΟΟχΧ ΙΟ.ΟΟχ μ. ύψ. ο.00=500 Μ3) κα>

αυτόν, δίχα, σχιστον ποιήσασα. κατατάξη αύτΌν ώς ορος, έστω καί ου μέγα, παρα-

Ό Παυσανίας ομιλεί περί τών πέριξ τών Αθη- βλέψη δέ το έναντι ΒΔ ύψούμενον ου μέγα ορος

2' Σχιστον φωτογράφημα.

(τό νυν Τουρκοβούνιον), όπερ πέριξ τών Αθηνών ή και άλλου τεχνητού έργου, είτε επί του δροπε-

κεΐται,δασώδες ήτο εν τη άρχαιότητι, και κατά τον δίου της κορυφής είτε έπι τών κλειτύων αύτοΰ.

περιηγητήν πραγματικώς με'}/α είνε, και δι' ου Εύρηνται δέ (και νυν φαίνονται) ίχνη θεμελίων εν

ό Κυκλοβόρος, πηγάζει και ρεΐ. και έτερος λόγος ταΐς Α. αυτού κλειτύσι (προς Β του Πτωχοκο"

συνηγορεί οτι επί του Αγχεσμου και Διός άγαλμα μείου) έν τω έλαιώνι. Δι1 ό τεκμαιρόμεθα ό'τι το

Άγχεσμίουύπήρχεν,αδύνατον δέ, ώς έμοί δοκεΐ,Γνα Τουρκοβούνιον είνε ό Αγχεσμδς και προσήκει αύτω>

ίδρυθή άγαλμα ή έτερον τι τεχνητον έργον έπι του ί'να λάβη το πραγματικόν αύτου όνομα,
έσχισμένου βράχου, άτε της κοουφής αύτου μή Συντόμως μεν ούν και κεφαλαιωδώς έπεληλύ-

ούσης καταλλήλου προς τοποΟέτησιν αγάλματος" θαμεν, έτέροις δ' άφίεμεν τήν συμπλήρωσιν.
αλλά και ούδέν ίχνος λατομήσεως έπι τής κορυφής

αύτου φαίνεται ενώ τουναντίον έπι του ετέρου όρους 'Α&ανάσιος Σ. Γεωργιάδης,

(Τουρκοβούνιον) ήτο δυνατή ή άνίδρυσις άγάλματος μηχανικός.
loading ...