Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1920

Seite: 75
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1920/0085
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
αε 1920 Χατζής" Εις Αρσινόης πάπυρους. — Ξανΰουδίδης- Κρητικοί έπιγραφαί. · 75

Και νυν το Χρόνης σύνηθες όνομα. 1__].

Όπίσω κείνται τά γράμματα [—λοίτωι. Δυνάμε- _]......

θα να συμπληρώσωμεν [Παρα]σίτωι ή [Συσ]σίτωι; ^ -]· · · ·

(πρβ. ίσως εν ΟΙΟ 8077, 845ο, 8453). _].'.*.

5 _]. κκ. . . .

(κενόν ενός στίχου)

δ· :_1......

Α

Στίχ. 2. α^ωρ^των] : άγεώργητοι άγροϊ
είναι οί άλλως καλούμενοι άνήροτοι.

Β

6

Στίχ. 3. άναγινώσκω : έπηρεαστικώς.
Στίχ. 7-8 άναγινώσκω :

-]§μ§[-

Όπίσω κείνται γράμματα δυσανάγνωστα γρα-
φέντα ύπό άλλης χειρός : Αντώνιος Χ. Χατζής.

Κρητικαϊ έπιγραφαί

ΐιπό

Στεφάνου Ξανθουδίδου.

I. Κοννάβων δύο άρχαϊκαϊ έπιγραφαί. ρίαν δοκιμαστικήν σκαφήν εις τον ύπερκείμενον

προς νότον άγρόν, οπου ίσως καλύπτονται και

Κατά τά τέλη Αυγούστου 1918 γινομένης εκ- £Λχα Λείψανα του δωρικού ναού. Διότι έκ του εύ-
χωματώσεως προς κατασκευήν αμαξιτού όδου ρεθέντος κιονοκράνου εικ. 1) και εκ των ζεστών
παρά το χωρίον Κουνάβους προς το μετόχιον Ζα-
γουριάνους εννέα χιλιόμετρα νοτίους της Κνωσού
και δέκα τέσσαρα άπο του Ηρακλείου, προσέκο-
ψαν οί έργάται εις σωρον ζεστών λίθων εϊς βάθος
δύο περίπου μέτρων άπο της επιφανείας, μεταξύ
τών οποίων ήτο και κιονόκρανον δωρικού ρυθμού
άρχαϊκον και δύο λίθοι ενεπίγραφοι. | Ειδοποιηθείς
μετέβην εκεί και παρέλαβον τάς δύο έπιγραφάς

\ \ / λ λ/Γ 'Τ-Τ ^ ' νιμ. 0 26, ανω πλ. και πάν. 0 56, κάτω διάμ. 0 30,

και το κιονόκρανον εις το Μουσειον ηράκλειου. ψ ' Λ '

Μ, , „ , ,. , , , 1 (χειρόγοαφον εϊκασμα): Κοννάβων κιονόκρανον.

ετα τίνα χρονον έσκαψα και ταφρον μακράν και

πλατεΐαν μέχρι του παρθένου εδάφους κατά μήκος

της όδου, ίνα μή ή μελετωμένη σκιρόστρωσις της λίθων και τών δύο ένεπιγράφων λίθων πείθομαι

όδου κάλυψη τυχόν ευρισκόμενα άλλα άρχαΐα οτι ύπήρχε κατά χώραν ναός δωρικός του έβδό-

λείψανα. Κατά την δοκιμήν ταύτην εύρον τοιχία μου που π. Χ. αιώνος, ου οί τοίχοι εφερον έγκε-

τινά ούχι σημαντικά εκ μικρών λίθων και πηλού χαραγμένους κατά την γνωστήν κρητικήν συνή-

καί κυκλικήν βάσιν λιθίνην κίονος ύψους 0,20 και θειαν νόμους της πόλεως, τά ο ευρεθέντα νυν

διαμέτρου 0,38, τά όποια και εκάλυψα έκ νέου, είνε τά τελευταία δλίγα λείψανα του ναου τούτου,

επιφυλαχθείς νά ενεργήσω εις δοθησομένην εύκαι- Ή πόλις, εις ήν άνήκεν ό ναός, θά ίδωμεν άμέ-
loading ...