Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1920

Seite: 87
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1920/0097
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α Ε 1920

Ξαν&ονδίδης· Κρητικοί έπιγραφαί. 87

ται εις λιθίνην βάσιν. Τά γράμματα εχουσιν φαλέως έ'χηι πολιτευόμενων

ΰψος περί τά Ιο /Γλ πλην του Ο και θ, τά όποια των Ίτανίω[ν] κατά τού[ς ν]όμους

είναι μικρότερα. Τά της έπικεφαλίδος εχουσιν κα1 τάν Χω9αν μ"« πάσας

ΰψος 2ο χιλ ^ ασφαλείας νέμωνται, δεδό

V ~ "\ ' λ Λ ' 2*,^,.·». Ζ^αί τοις Ίτανίοις ποιήσασ

ΙΥαι της στήλης ταύτης τα γραμυ,ατα ενουσι Λ * ' 1

5» ο λ~ « ~ ~ 5> / ι σαι αυτόν προξενον τε κ αι ευ

οιαρρωθη υπο της ατμοσφαιρικής επιδράσεως και > ν , ν ,

· λ -, , *\ > > ϊ>\ , χ εργέταν και πολίταν και αύ

τηζ θαλάσσιας αλαηί, αλλ επειόή εν ταύτη τα , , ,

, , ·! , , ω λ/ τ τον και εκΥθνος μετέχοντας

γοααματα και μεγαλύτερα και Βαθύτερα ήσαν, ΟΓν ν α, , , α

'1 1 1 Γ 1 '^ 1 1 (' ΔΌ και οίνων και ανθρωπίνων

διετήρησαν αρκετά ιτνη, ώστε ήδυνηθημεν νά άνα- >_____ . . ν

'γ ' γ α. ' ; ί πάντων ταν δε γνωμαν

γνώσωμεν όλόκληρον τήν έπιγραφήν ασφαλώς πλην τ(ίνδε το1 κοσμητηρες το1

έλα/ίστων γραμμάτων ευκόλως συμπληρουμένων |υν Αΐγωνι ές στάλας λιθί

(εΐΗ. β). νας άγγράψαντες ϋέντω ές

25 τό ϊαρόν τά; Άθάνας και τοϋ
Άσχλαπιοϋ.

ΘΕΟΣ

Κ ΟΧ Μ ΟΥ ΓΝΏ-/Λ Α £ ΔΟΙ Ε I ΤΑΝΙ-ο- Ν
ΤΑ ί 8 Ο Υ Λ Α » Κ Α I · Α! Ε Κ Κ ΛΗ Σ ί Α I
ΕΠΕΙΔΗ Ρ Α Τ Ρ ο |< Λ σ Ζ ΡΑ ΤρΛ Ν ος

.ΜΑ ΚΕΛΛΗΑΠΟΣΤΑ Λ Ε I Ζ ΥΠ ο
Β ΑΣ ! Α Ε Ο Ζ Γ1 ΤΟ Α ΕΜΑΙ ο Υ Σ Τ Ρ Α
ΤΑ Γ ο Σ ΕΖ Κ ΡΗΤΑ Ν ΑΝ ΗΡΑ ΠΑΘΟΣ
ΚΑ 5 Λ\ κ Α\ Ο Ζ ΕΓ Ε ΝΕΤΟ περι ΤΑΝ

ΤΛ Ν ί ΤΑ ν i λ Ν Π ο Λ i Ν κ Α I ΡΟ Α Α Α
Σ Υ Ν Η ρ Γ η σ Ε ΤΟ iΣ 1 ΤΑ >( IΟ | Χ

ΟΡΛΖΤΑΤΕΚΑΤΑ ΤΑΝΡΟΛίΝ ΑΣ
«ΡΑΛΕΛΧ ε χ ηi Ρ ο Α | Τ Ε Υ Ο μ Ε ν λ μ
ΤΛ ΚΙ ΙΤΑ Ν λ Λ . ΚΑΤΑΤΟΥ· - ΟΜΟΎΣ.
ΚΑΙ ΤΑΝΧαΡΑΝΜΕΤΑΡΑΣΗΧ
ΑΖΤΆΑΕ1ΑΖΝ ΕΜ-&ΝΤΑΙ ΑΕΔΟ
χ Θ ΑΙ ΤΟ» σ ΙΤΑΝΙΟΙΖΡΟΙ Η ΖΑΧ
' ©Α ι ΑΥΤΟ Ν ΠΡΟ Ξ Ε Ν Ο Ν ΤΕ · ΜΕΥ

Ε Ρ Γ Ε ΤΑΝ ΚΑΥ: ΠΟ Α 1 ΤΑΜ Κ ΑI Α Υ
ΤΟΝΚΑίΕΚΓΟΜΟΣΓΛΕΤΕΧ Ο ΝΤΑΖ
- Α\ © i Ν Ο Ν Κ ΑΙ Α Ν Ο Ρ ι Ν-Ο Ν

Ρ ΑΝ Τ Λ Ν ΤΑΝ ΛΕΓΝ-Ο-ΛΑΑΗ ξ
ΤΑΝΔΕΤΟΙΚΟΣΜ ΗΤΗΡΕΖΤΟΙ

ΖΥ Ν Α1ΓΟΝ\ΕΖΖΤΑΑ·ΑΣΛ\ΟΙ
ΝΑΖΑΓΓΡΑΫΑΝΤΕΖΟΕΝΤΛΕΣ
' ΤΟΙΑΡΟΝΤΑΧΑΟΑΝ ΑΖΚΑΙΤΟΥ
ΑΖΚ.Α ΑΡΙΟΥ · , . ξ}

Είναι ποοξενικόν ψήφισμα των Ίτανίων ύπέο
Πατοόκλου του Πάτρωνο^ του γνωττοΟ στοατη-
γοϋ του βασιλέως Πτολεμαίου του Φιλαδέλοου.
Είναι δηλ. ή επιγραφή ταυτόσημος προς τήν υπό
του καθ. Ρ. Η&ΙΜιθιτ δημοσιευθεΐσαν πάλιν ές
Ιτάνου. 1 Άλλ εύτυ/ώς ή ημετέρα είναι πλήρης,
έν ώ ή υπό του κ Η. δημοσιευθείσα είναι ελλι-
πής κατά το τελευταΐον ήμισυ ή άκριβέστερον άπό
του στι/. 17 μέχρι τέλους.

Εκ της ημετέρας επιγραφής μανθάνομεν ό'τι
δύο αντίγραφα του προξενικού" ψηφίσματος εχαρά-
χθησαν ύπό του κοινού των Ιτανίων, ών το μεν
άνετέθη έν τω ίερώ της 1 Αθηνάς (Πολιάδος), τό
δ' έτερον έν τω του Ασκληπιού. Πιθανώς ή ημε-
τέρα στήλη ώς μεγαλυτέρα θά είναι ή του ίεροΟ
της Αθηνάς, το δε Οπό του κ. Η. δημοσιευθέν θά
είναι τό του Άσ/.ληπιοΰ. Πρώτην φοράν μανθάνο-
μεν εκ τής παρούσης επιγραφής ότι υπήρχε ιερόν

6: Ίτανίων προξενιά τε και ευεργεσία και πολιτεία τθΟ θεθϋ τούτου έν Ιτάνω, καί μΟΙ φαίνεται τό

πράγμα άξιον σημειώσεως, άφ' οΰ ούδ εις τον

Πατρόκλω Πάτρωνος Μακεδόνι.

γνωστόν δρκον των Ίτανίων, ^ ό'που αναγράφονται

Κόσμου γνώμα. Έδοξε Ίτανίων τά ονόματα των θεών τής πόλεως, δεν συγκατα-

τάι βουλάι και [τ]αι εκκλησίαι. λέγεται ό Ασκληπιός.

Επειδή Πάτροκλος Πάτρωνος Ό τιμηθείς διά του ψηφίσματος Πάτροκλος ό

5 Μακεδών αποσταλείς ΰπό Μακεδών είναι Ό γνωστός ναύαρχος Πτολεμαίου

βασιλέος Πτολεμαίου στρα τοΰ Φιλαδέλφου (βασιλ. 285-247 π. Χ.). Μαν-

ταγός ες Κρήταν άνήρ αγαθός Θάνομεν έκ του ψηφίσματος ότι αποσταλείς ύπό

και δίκαιος έγένετο περί τάν το0 Πτολεμαίου εις Κρήτην έβοήθησε τους Ίτα-

τών Ίτανίων πόλιν και πολλά . ._, , „ηη.» . τ,ι *τ κακπ\

1 Μα3βοΙΐ3ΐΐβηο III σελ. 568 έ?. (Β. καί Β1833 Ν. 5059).

10 συνήργησε τοις Ίτανίοις 2 Μυββο Ιίειϋ&ηο, αυτόθι, Βίαβ 5058, καί ϋίίίβηοβι·£6γ

δπως τά τε κατά τάν πόλιν άσ 8γ112. 462.
loading ...