Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1920

Seite: 88
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1920/0098
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
88 Ξαν&ονδίδης· Κρητικοί έπιγραφαί.

ΑΕ 1920

νιους εις τήν στερέωσιν του πολιτεύματος καί των
νόμων της πόλεως και έξησφάλισε τήν κατοχήν
και νομήν της /ώρας (πιθανώτατα κατά των ομό-
ρων Πραισίων). Ό χρόνος του ψηφίσματος δεν
ορίζεται εν αύτώ, άλλα πιθανώς ή ενέργεια του
Πατρόκλου έν Ίτάνω σχετίζεται προς τήν ναυτι-
κήν στρατείαν του Πατρόκλου εις Άττικήν κατά
τΌ 265 π. Χ. κατά τον λεγόμενον Χρεμωνίδειον
πόλεμον. ΠερΊ το έτος άρα τούτο πρέπει νά τεθή
και ό χρόνος της ημετέρας επιγραφής. Και το
σχήμα δε των γραμμάτων και ή δωρίζουσα εισέτι
γλώσσα συνάοουσι προς τούς χρόνους αυτούς.

στί/. 22-23 τοΐ κοσμητηρες τοι συν Αϊγωνι.
"Αρχοντες κοσμητηρες αναγράφονται εις δύο
άλλας έπιγραφάς τής Ίτάνου δημοσιευθείσας
υπό του Αά. Κθϊηαοΐι 1 ούτως, «τΌ δέ ψάφισμα
τόδε οί κοσμητήρες οί μετά Σωτηρίου γράψαντες
έστάλαν λιθίναν άναθέντουν ες τό ιερόν τάς 'Αθανας
τας ΓΙολιάδος» (σελ. 392) και «Άρχει τας συνθή-
κας έμ μεν Ίτάνςυι επί κοσμητήρων Πεισάνδρου,
Χαριδάμου, 'Αρχεμηνίδα, Κανάκο του Φείδοονος'
έν δέ Ίαραπύτναι επί κοσμητήρων Αυσίλίο, Σαμα-
γόρα, Κυδικλέος, ΜενεσΟένους .... (σελ. 415)
Έκ τούτων βλέπομεν οτι άρ/ή κοσμητηρες ύπήρ/ε
κατά τον 3 και 2 π, Χ. αιώνα εις Ίτανον και Ίε-
ράπυτναν, και οτι ήσαν τέσσαρες, ως εις Οά ήτ
πρόεδρος, και δια τούτο, δ'τε δεν ήτο ανάγκη
ν' άναγραφώσι τά ονόματα και των τεσσάρων

1 Κβνιιβ άθδ Είιιάθ8 Οι-βοςαβδ ίοηιβ XXIV (1911)

σελ. 391 έ{?.

άνεγράφετο μόνον τό όνομα τοΟ πρώτου υπό τον
τύπον οί σι>ν δείνα, ό'πως και έν τη παοούση έπι-
γραφή οι συν Αϊγωνι. Ό Αά. Εθίηαοΐι τήν μεν
λέξιν παραβάλλει προς τούς £ν Αθήναις κοσμητάς,
τά καθήκοντά των όμως, λέγει, αντιστοιχούσε
προς τά του έν 'Αθήναις ταμίου, ών καθήκον ήτο
νά χαράττωσι και άναΟέτωσι τάς στήλας. Επειδή
το συμβούλιόν των άπετελεΐτο έκ τεσσάρων με-
λών, υποθέτει οτι Οά έλαμβάνετο εν μέλος έξ εκά-
στης των τριών δωρικών φυλών και ιδιαιτέρως
ό πρόεδρος.

Πιστεύω βασιζόμενος έπί τής δευτέρας των άνω-
τέρω επιγραφών ότι ή δικαιοδοσία τών κοσμητή-
ρων δεν περιωρίζετο μόνον εις τήν παρασκευήν
και άνάθεσιν τών στηλών, άλλ' οτι είχον και ευ-
ρύτερα καθήκοντα. Ίσως ελαμβάνοντο έξ αυτών
τών κόσμων άποτελοΟντες ίδιον συμβούλιον και
έχοντες ειδικά καθήκοντα, ών δεν έ'χομεν ακριβή
ακόμη γνώσιν" εις τήν δευτέραν έπιγραφήν ορίζε-
ται και ό χρόνος έκ τής αρχής τών κοσμητήρων,
το όποιον μας δίδει νά ύ,τοθέσωμεν οτι σημαντικω-
τέρα τις ήτο ή αρχή τών κοσμητήρων και ουχί
μόνον οί'αν έδέχθη ό Κ.

Περί τής αναμείξεως τών Πτολεμαίων εις τάς
υποθέσεις τών πόλειυν τής ανατολικής Κρήτης
διέλαβεν 6 Κθίη&οΐι εις τήν μνημονευθεισαν μελέ-
την σελ. 392 εξ.

Έν Ήρακλεί'ω μηνί φεβρουαρίω 1921 -

Στέφανος Ά. ΞανΰΌνδίδης.

22 11 22
loading ...