Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1920

Seite: 91
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1920/0101
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΕΑ 1920

Α. Φιλαδελφεύς' Τα νεωσύ άνακαλυφϋέντα ανάγλυφα. 91

έπι του πεδίου, ίχνη δέ τ'.να και έπι της κόμης του άνθροοπίνου σώματος και ή διέπουσα πάντα

τίνων εφήβων. Και ή διατήρητις δ' ό'μως των τάνάγλυφα ταύτα φυσικότής και ζωηρότης προ-

άναγλύφων τούτων εινε έξαιρετική. διότι ελάχιστα καλοΟσι τον θαυμασμον, καταγοητεύουσι δέ το

μόνον μέρη έβλάβησαν, οιονεί τραύματα τινα ένια- βλέμμα παντός φιλοτέχνου-θεατοΟ.
χοΰ των σωμάτων των έφηβων, άτινα ό'μως δεν
μειοΰσι ποσώς την έκ του συνόλου θαυμαστήν έν-
τύπωσιν. Όντως τάνάγλυφα ταυτ* είσιν εκ των Του δεύτερον βάΰ'ρου (άρ. 3477) έπίσης αί τρεις

αρίστων της αρχαιότητος γλυπτών. Ή πλαστική πλευρά! φέρουσι γλυπτικον διάκοσμον, άναφερόμε-

δύναμις αυτών, ή ευρυθμία τών κινήσεων, ή ποι- νον όμοίιυς εις την άρχαίαν άγωνιστικήν. Τούτου

κιλία τών στάσεων, ή έξοχος ανατομική γνώσις αί διαστάσεις είσιν αί έξης : πλάτος πλευρών

4 : Κυρία δψις 2ου βάΰ'ρου: Κερητίζοντες.

0,59χ0,82υψος δέ 0,275. Και έπι μεν της κυρίας τούτων δεξιόθεν και άριστερόΟεν άνά δύο έτεροι εφη-

οψεως (είκ. 4) παρίσταται παιδιά το πρώτον ήδη βοι, πάντες γυμνοί, οίτινες εις ποικίλας, άλλα

άπαντώσα έπι αρχαίου μνημείου, διότι ναι μεν το αν- φυσικωτάτας στάστεις παρακολουθουντες μετά προ-

τικείμενον ταύτης είνε ή σφαιροβολία, άλλ' αύτη σο7.ήζ το παίξιμον τών δύο πρώτων άναμένουσιν

έκτελεϊται ένταυθα δι' είδικοΟ οργάνου, μιας δηλ. έναγωνίως την σειράν αυτών, κρατούντες προς

άγκυλωτής ράβδου ήν κρατουσι διά της δεξιάς οί τούτο έτοιμους τάς ράβδους. Αί στάσεις και κι-

παΐκται. Ή παιδιά αύτη ενθυμίζει τελείως το παρά νήσεις πάντων είνε τόσον φυσικαί ώστε νομίζει

τοις "Αγγλοις και Αμερικανοΐς χώκυ (Ηαο1ίθγ), τις οτι έλήφθησαν δι' στιγμιότυπου φωτογραφίας

κατά δέ τον ήμέτερον συνάδελφον κ. Γ. Οικονόμου (ΐηδί&ηίαηθ) έκ του φυσικού.

οί άσκούμενοι εις την παιδιάν ταύτην έκαλουντο Τέλος έκατέρωθεν της κεντρικής ταύτης παρα-

«Κερητίζοντες». Και ένταυθα δέ, ώς έν τω πρώτω στάσειος έπι τών δύο άλλων πλευρών του βάθρου,

αναγλύφω, ε,χομεν εξ γυμνούς εφήβους συμμετέ- δεξιόθεν και άριστερόθεν, ύπάρχουσι δύο άνάγλυφα,

χοντας της παιδιας, έξ ών οί δύο έν τω μέσω, κύ- έφ'ών εικονίζεται ή αυτή παράσταοις. (είκ. 5 και 6)

πτοντες άμοιβαίως και συμμετρικώς έναντι άλλή- Πρόκειται δηλ. περί (5ίττ2οί5 ούτως ειπείν άναγλύφου

λων, προσπαθουσιν έκάτερος διά της άγκυλιυτής διότι ή αυτή ακριβώς παράοταοις επαναλαμβάνεται

ράβδου νά έλκύση προς έαυτόν την έπι του έδάφους και ϊπϊ αμφοτέρων τών πλευρών, πλην οτι ό γλύ-

έν τώ μέσω αύτών μικράν σφαΐραν. Έκατέρωθεν πτης έπεικόνισε ταύτην έπι μεν της μιας πλευράς
loading ...