Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1921

Seite: 67
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1921/0074
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1921

Λεζίνας: Βνζαντιακός ρν&μός. 67

5 '· δ ναός της αγίας Σοφίας (Ιουστινιανού).

Κατά τά μέσα τοϋ ορθογωνίου ίστανται έν τε- τεροι και παχύτεροι έν τω ίσογείω φέροντες τους

τραγώνω τέσσαρες κολοσσιαίοι στύλοι, «πεσσοί» άνω.

ή «πινσοι» λεγόμενοι, δύο μεν προς βορραν δύο δέ Υπεράνω των αψίδων ύψουται κυκλοτερής οικο-

ποΌς νοτον' έπι τούτων δε εδράζονται τέσσαρες δομία θυριδωτή 1 όθεν πάντοτε διαγελα πρώτον

αψίδες ή «λώροι» ως καλοΟσιν αυτούς οί μη/α- ή ημέρα, γράφει δ Προκόπιος, άνωθεν δε ταύτης

νοποιοί, γράφει ό Προκόπιος. Και αί μεν δύο τών παμμεγέθης σφαιρικός θόλος ή τρουλλος ού ή έσω-

άψίδων ή προς ανατολάς και ή προς δυσμάς, τερική διάμετρος είναι εκατόν Βυζαντιακών ποδών

ίστανται εν τφ κενφ, αί δε λοιπαί, ή προς βορραν ή 31μ,23. θά ύπ ελάμβανε δέ τις τούτον, προσθέ-

και ή προς νότον εχουσιν ύποκάτω αυτών θυρι- τει Ό αυτός ιστορικός, ούχι έπι στέρεας οικοδομής

δωτόν τοΐ/ον μετά δώδεκα παραθύρων διατε- ίστάμενον, άλλ' έξηρτημένον δια χρυσής άλύσεως

ταγμένων εις δύο έπαλλήλους σειράς, ήτοι πέντε έκ του ουρανού.

έπι της άνω και επτά έπι της κάτω" ύπό τά επτά Επειδή δέ ή συμπλοκή τών αψίδων έγένετο έν
δέ ταύτα παράθυρα ύπάρχουσιν επτά σηκοί (πιοΙιθβ). τετραγώνω, τέσσαρα σφαιρικά τρίγωνα (λοφία ή
Ό θυριδωτός τοίχος υποβαστάζεται ύπό μονόλιθων παρωτίδες) έκφυόμενα έκ τών πεσσών άνέρχονται
πρασίνων κιόνων διατεταγμένων εις δύο ορόφους· και πληρουσι τον μεταξύ τών άψίδων χώρον, κα-
κά! άνά εξ μεν τών πρασίνων κιόνων κείνται έπι ταλήγουσι δέ εις τήν κυκλοτερή ο'ικοδομίαν.
τοΟ άνω όρόφου άμέσως ύπό τό θυριδωτόν τοΐνον

' _ 1 Οίκοδο,.ία έλουσα τεσσαράκοντα παράθυρα, οθεν και «"Εμφω-

και μεταςύ τών πεσσών, άνά τέσσαρες δέ ύψηλό- Χ0ν8 όνο^άζεται ΰ-ό τοΰ Εύαγρίου.
loading ...