Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1921

Seite: 83
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1921/0090
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
αε 1921 Αέφνερ : 6 Μινωικός κίων.— Φιλαδελφενς: άνασκαφή παρά τό Λνσικράτειον. 83

Ό άναγνώστης έννοεΐ τώρα, δτι το άνωθεν τοϋ
κίονος της πύλης των λεόντων επίμηκες τετρά-
γωνον και οί τέσσαρες έπ' αύτου κύκλοι δηλοΟσι
την μεγάλην δοκόν και τάς έπι ταύτης μικρότε-
ρος έγκαρσίους της στέγης. Ομοίως εις το κά-
τωθι άπεικονιζόμενον πήλινον άναθηματικόν τρι-
κιόνιον παριστάνεται ή έπι τοΟ κίονος έρειδομένη
στέγη. (είκ. 6). "Οπως έπι των δοκών τοΟ τρικιο-
νίου έπικάθηνται περιστεραί, ούτω και έπΐ' της
στέγης της πύλης των λεόντων παριστάνετο έπικα-
θημένη περιστερά, έφ' όσον έσώζετο ή κορυφή τοΟ
τριγώνου. Εις άμφοτέρας τάς παραστάσεις δεν πρό-
κειται περι ίερον κίονος ως συμβόλου λατρείας, ως
νομίζει δ κ. Εναηδ, άλλα διά του κίονος και της
έπ' αύτου ξυλοδομής της στέγης δηλουται ή οικία,
ήτις τίθεται ύπό την προστασίαν της θεας. Μόνη
δε θεά, ήν οί Κρήτες έλάτρευον κατά την κρητομυ-

.. \ χ , / τ β α \ ~ / 6: πήλινον τοικιόνιον εν ρ εϋ1 εν εν Κνωσώ. μοναεϊον Ηρακλείου.

κηναικήν ετι εποχήν, ήτο η νεα της γονιμοτητος

της φύσεως, ήτις έσυμβολίζετο διά των ιερών εις και της περιστέρας, του κατ' έξο/ήν προσφιλοΟς
αυτήν ζώων, του λέοντος, τοΟ οφεως, τοΟ κονίκλου εις αυτήν πτηνού.

Μιχαήλ Δέφνερ,

Ανασκαφή παρά τό Λυσικράτειον μνημεΐον

υπο

Αλεξάνδρου Φιλαδελφέως

Περι τάς αρχάς Φεβρουαρίου έ. ε. ήρξάμην, δα-
πάναις της Αρχαιολογικής εταιρείας, της περι τό
Αυσικράτειον μνημεΐον σκαφικής έρεύνης, παντός
δηλ. του έλευθέρου χώρου, όστις έπέχει περί αύτό
θέσιν μικρας δημοτικής πλατείας. Κατά τήν άνα-
σκαφήν ταύτην είχον ώς συνεργάτην τον εγκριτον
συνάδελφον και έταιρον του Γερμαν. Ινστιτούτου,
κ. Γαβρ. Βέλτερ, όστις έξεπόνησε και τάς κατόψεις
και φωτογραφίας της άνασκαφής και προς 6ν δημοσία
ένταυθα έκφράζω τάς θερμοτάτας μου ευχαριστίας.

Κύριος αντικειμενικός σκοπός της αρχαιολο-
γικής ταύτης έρεύνης ήτο ή άνεύρεσις τής αρχαίας
περιωνύμου όδον Τριπόδων, ήν δ Παυσανίας περι-

γράφει ώς κατάκοσμον ούσαν έκ χορηγικών μνη-
μείων και ναισκων και τής όποιας άφετηρία μεν
ήν το πρυτανεΐον, τέρμα δε το Διονυσιακόν θέατρον.
Και του μεν πρυτανείου άμυδρώς μόνον και αορί-
στως γινώσκομεν τήν θέσιν, τουναντίον ό'μως κατέ-
χομεν ασφαλώς ου μόνον τό τέρμα άλλά και τήν δια-
δρομήν τής ε'ιρημένης όδου, διότι θεία χάριτι περιε-
σώθη τό περικαλλέστατον εκείνο φερώνυμον του
νικητοΰ χορηγού κατά τήν ΝΑ γωνίαν τής Ακρο-
πόλεως Αυσικράτειον μνημεΐον.

"Ηδη βραχύν τινα /ρόνον προ ήμών άνέσκαψε
περι τά θεμέλια τούτου δ διαπρεπής του έν Αει-
ψία πανεπιστημίου καθηγητής κ. δίικϊηίοζίεα^
loading ...