Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1921

Seite: 85
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1921/0092
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 192ι

Φιλαδελφεύς: άνασκαφή παρά το Αυσικράτειον. 85

1: αρχαία όδός Τρίποδων και περίβολος ίερον Διοννοου.

αδείας της γαλλ. πρεσβείας. Άλλα ταύτα ήσαν σει την έλληνικήν ίδιοκτησίαν Ιτλ του χαριεστά-

άνακριβέστατα, διότι ή Ελλάς μετά την άποκα- του τούτου άττικοΟ κτιρίου. Ώραίαν εικόνα τούτου

τάστασίν της τω 1831 έκήρυς"ε πάντα τάρ/αϊα ώς εϊχεν δτε περιεκλείετο εντός της Μονής των

ανεξαιρέτως 'ιδιοκτησίαν τοΟ Κράτους, μόνον δε Καπουκίνων βλέπει τις έν τω μεγάλω συγγράμ-

περι ίδιοκησίας του περι τό μνημεΐον και ύπό ματι του «Ιο8θ£ Τπγιήθγ (εικ. 10) (Άη8Ϊο1ιίθη νοη

τό μνηυ.εΐον χώρου δύναται νά γείνη λόγος. Την Αΐΐιβη) Έκτος δ' ό'μως των θεμελίων τούτων ε'ις

είκονικήν και άνυπόστατον ταύτην ίδιοκτησίαν ή ίκανόν βάθος και παρ' αυτά άπεκαλύφθησαν πλει-

Γαλλία διαδηλοΤ και δι' επιγραφής έπι του ΝΑ στο ι υδραγωγοί σωλήνες πήλινοι παντός σχήματος

κιονίσκου τοΟ κιγκλιδώματος του Λυσικρατείου και μεγέθους (εικ. 11) ώς και μεγάλη τουρκική

έχούσης ώδε: « Ή Γαλλία έκτήσατο μεν τό μνη- υπόνομος έξ αργών λίθων και άσβεστου έλικοειδώς

μεϊον τοϋτο τω 1669, έπεσκεύασαν δε τδ 1845 διασχίζουσα την πλατεΐαν. Ωσαύτως άνευρέθησαν

και 1892.)·) Ούχ ήττον τό έλληνικον Έθνος πολ- και πλείστοι τάφοι ύστερων ρωμαϊκών χρόνων και

λάς χάριτας οφείλει εις την φίλην σύμμαχον Δύ- χριστιανικοί μέ μεγάλας κεράμους έν σχήματι

ναμιν διά την διατήρησιν και έπισκευήν, έλπίζει Δ έκτισμένοι (εικ. 12), παρά τούτους δέ εν μέ-

■£έ δτι ταχέως και πανηγυρικώς θέλει άναγνωρί- γα ήμικυλινδρικδν χωνευτήριον ή όστεο'&ήκη,μετά
loading ...