Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1921

Seite: 88
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1921/0095
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
88 Φάαδελφεύς: ανασκαφή παρά τό Λνσικράτειον.

Α Ε 1921

6: Δυτική δψις κρηπιδώματος Αυσικρατείου μνημείου.

περιωνύμου όδοϋ Τριπόδων. Ή θέσις καί ή
κατευθυνσις ταύτης ήτο ήδη έκ των προτέρων ευ-
ρημάτων καί έκ του κειμένου του Παυσανίου ένδε-
δειγμένη. Ηδη προ ετών ειχεν άποκαλυφθη έτερον
θεμέλιον εν εύθυγραμμία προς το Αυσικράτειον
και έπί της νυν όδου Τριπόδων και θέσπιδος εν τοις
ύπογείοις της οικίας του Ν. Σαλιβέρου, οπού νυν το
Καφενεΐον των θηραίων. Το θεμέλιον τούτο σώζε-
ται μέχρι σήμερον, έν δέ είκ. 1 σημειοΟται
ΰπό το γράμμα Α. ΔιΌ και άνεσκάψαμεν όλόκληρον
τον προς Α. της πλατείας χώρον καθώς και τμήμα
της σημερινής όδοΟ, ήτις ομώνυμος τη αρχαία ούσα
διασχίζει σχεδόν έπί της αυτής θέσεως την σημερι-
νήν πλατεΐαν συνενουμένη είτα μετά της όδοϋ Βύ-
ρωνος, ήτις καταλήγει εις την μεγάλην διασταύ-
ρωσιν των οδών Διονυσίου του Αρεοπαγίτου και
Καλλιθέας έν τή συνοικία Μακρυγιάννη. Έν τώ
άνασκαφέντι τούτω χώρω άπεκαλύφθησαν, ώς
προς Β. και Ν. του Αυσικρατείου, άπειροπληθή

7 : ΝΑ γωνίχ κρηπιδώματος Αυσικρατείου μνημείου.

υδραγωγεία και οχετοί πήλινοι πασών των Ιπογών
άπό των ρωμαϊκών, Γσως και άρχαιοτέρων χρόνων>
μέ'/ρι τέλους της Τουρκοκρατίας· Οί οχετοί κα&·
τά υδραγωγεία ταυτά είσιν τοσούτον πολυπληθή
ώστε, ώς βλέπει τις έν είκ. 11, βαίνουσιν εις
πέντε καί πολλάκις ες" άλλεπαλλήλους σειράς.
Έπί τούτων δέ καί μεταξύ τούτων άπεκαλύφθησαν
καί πλείστοι τάφοι, τινές μέν υστέρων ρωμαϊκών
χρόνων μετά μεγάλων, καλλίστης κατασκευής, κε-
ράμων τοποθετημένων εις σχήμα Δ, τινές δέ τών
χρόνων τών χριστιανικών καί ιδίως τών γάλλων
καπουκίνων, οίτινες εΐχον φαίνεται ενταύθα τό νε-
κροταφειον αυτών, διότι άλλως δέν έςηγεΐται τό
πλήθος τών τάφων, οίτινες κατέκλυζον τον χώρον
τοΟτον. Καί ένταΟθα δέ άπεκαλύφθη καί έτερος
καμαρωτός τάφος ή χωνευτήριον επίσης έκ πλίνθων
μετά μεγίστης έπιμελείας στερεώτατα ώς ό προη-
γούμενος έκτισμένος. Καί έν αύτώ ό αρχιτέκτων

έπωφελήθη τών προγενεστέρου κτιρίων διότι.

18 1 23
loading ...