Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1921

Seite: 89
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1921/0096
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Φίλαδελφεύς: ανασκαφή παρά τό Λυσικράτειον. 89

8: ΒΑ γωνία κρηπιδώματος Αυοικρατείον μνημείου.

ώκοδόμησε τον τάφον τούτον άκριβώς επί του λι- μερώς περιέγραψε ποτε Ό Ηλιόδωρος (Περί των

θοστρώτου της άρχαιοτάτης όδοΟ, ήτις έκ τοΟ Άθήνησιν τριπόδων) και είτα δι' ολίγων Ό Παυ-

βάθους (3μι..) έν ω εύρηται,'δέν δύναταινά ή άλλη Παυσανίας, ήκολούθει την αυτήν κατεύΟυνσιν προς

τις ή ύφ' ήμών αναζητούμενη οδός Τριπόδων. τήν άρχαιοτέραν, εύρητο δε εις τό ύψος των κα-

Συμβαίνει δ' όμως το έξης περίεργον: ό'τι δηλ. ή τωτάτων βαθμίδων του Λυσικρατείου και των

έπιφάνεια ταύτης, εκ πεπιεσμένης γης και μικρών εκατέρωθεν τούτου άρχαίο.)ν κτιρίων. Εκ της άνα-

λίθων ήκροκαλών, ενρηται εις τό αυτό νψος προς σκάφης ήμών προκύπτει μετά βεβαιότητος οτι ή

τά ΰεμέλια των άρτι άποκαλυφϋέντων κτιρίων, εξ όδος αύτη περί τήν ΝΑ γωνίαν της σημερινής

ου προκύπτει ότι ή ίδός αϋτη ήτο προγενεστέρα πλατείας Λυσικράτους έποιείτο μέγαν τοξοειδή

τούτων. Βεβαίως θά υπήρχε και νεωτέρα οδός ελιγμον και είτα ανήρχετο προς τήν εί'σοδον του

σύγχρονος των μνημείων τούτων, άλλ' αύτη φαί- Ιερού περιβόλου του Διονύσου, όπου πρέπει νά

νεται ότι τουλάχιστον έν τω χώρω τούτω έξηφα- άναζητήσωμεν το τέρμα της. Προς τον σκοπόν

νίσθη. Τό πλάτος αυτής είναι κατά προσέγγισιν 5 72 τούτον και έν συ\εχείατής γενομένης ανασκαφή;

εως 6 μ. διότι άνασκάψαντες το προς Α. τμήμα, προέβημεν άμέσως εις δοκιμαστικήν σκαφήν έν

τό υπό τήν σημερινήν όδόν, εύρομεν τοΰτο τελείως αύτω τω περιβόλω του Διονυσιακού Θεάτρου

κάτωθεν κατεστραμμένον. Ουδέν ίχνος άρχαίου 'Αλλά προτού περιγράψωμεν τήν δοκιμαστικήν

κτιρίου ή άλλο τι ση μείον καθορίζει εκ του άντι- ταύτην σκαφήν δημοσιεύομεν ώδε τάς δύο έπιγρα-

()έτου μέρους τό ακριβές πλάτος τής όδου. Κατά φας, άς άνεύρομεν έντός τών χαρμάτων τής περί

ταύτα ή κλασική οδός Τριπόδων, ήν ούτω λεπτό- το Λυσικράτειον άνασκαφής.

12
loading ...