Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1921

Seite: 93
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1921/0100
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α.Ε 1921

Φιλαδελφεύς: άνασκαφή παρά το Λνσικράτειον. 93

15 : θεμέλιοι λίϋοι ετέρου χορηγικού μνημείου
προς Ν. Αυοικρατείον.

•τοίχος έκ δρομικών δόμων έξ άσβεστολίθου μετά
έρυθρου κονιάματος. Το διάζωμα άνω είχε πλά-
τος 3,20.

Ό τοίχος ούτος της επενδύσεως είχε σκοπόν
-έπίσης ό'πως συγκρατή τάνωθεν πίπτοντα χώ-
ματα, διά τούτο, επειδή, ήτο ασθενής, ένισχύθη
<5ί' άντηρίδων, κατά διαστήματα είσχωρουσών
εις το σώμα του βράχου.

Κατά τήν έξωτερικήν γραμμήν του διαζώματος
άνευρέθη σειρά λίθων ύψ. 0,405 και πλ. 0,90
εχόντων τούς αρμούς καλώς ήρμοσμένουςκαι μίαν
■όρατήν, τήν προσθίαν έπιφάνειαν. Οί λίθοι ούτοι
θά έχ ρησίμευον πιθανώτατα ώς εδώλια, τοιαύτα δε
θά ύπήρχον και κάτω περί τήν δρχήστραν. (πρβ.
Π. Καστριώτην έν ΑΕ 1918, 109).

Μεταξύ τών ευρημάτων συγκαταλέγονται άπο-
τμήματα βορών μαρμάρινων, ών τά πλάγια ερεί-
σματα υποβαστάζονται κάτωθεν υπο γλαυκών.
Γοιαυται δμοιαι εδραι μετά γλαυκών ύπάρχουσιν

16: εδώλιον μαρμάρινον εν τώ Ζαππειω
ανήκον είς το φδεΐον Περικλέους.

έν τώ κήπω τοΟ Ζαππείου, άπο της κατασκευής
τούτου τοποθετημέναι ίντος του προς το ΝΔ δια-
μερίσματος αύτοΟ προςχρήσιν τών περιπατούντων.
Τούτων τάς φωτογραφίας παραθέτομεν ένταΟθα
(είκ. 16—19).

Κατά τήν ήμετέραν άνασκαφήν απεκαλύφθη
έν πρώτοις προς το νότιον μέρος του Ίερου πε-
ριβόλου τοΟ Διονύσου και πλησίον του κιγκλιδώ-
ματος αύτοΰ άρχαιότατον πελασγικδν τείχος, το
οποίον ώς εκ της όμοιότητος της κατασκευής
συνάγεται θά ήτο σύγχρονον προς τήν άρχαιο-
τάτην όρχήστραν, ης Γχνη σώζονται έντος του
κτιρίου της σκηνής.

Ειτα άνεσκάψαμεν κατά τήν ΝΑ γωνιαν του
άναλημματικου τοίχου του Διονυσιακού Θεάτρου
άκριβώς κατά τήν ίντομήν, ην σχηματίζει ούτος
έν τή θέσει ταύτη. Ήδη άπό του 1862 οτε το
πρώτον άνεσκάφη τΌ Διονυσιακόν Θέατρον έγέ-
νετο γενικώς δεκτΌν οτι ή άνωμαλία και άσυμμε-
loading ...