Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1921

Seite: 95
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1921/0102
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1921

Φιλαδελφεύς: ανασκαφή παρά το Λνσικράτειον. 95

τρία αύτη ώφείλετο·είς μέγα τι και σπουοαΐον κτι- ήτο έπίσης 40 μ. ώστε νάπετέλει εν μέγα τετράγω-
ριον, οπερ προϋπήρχεν εκεί προ του Λυκουργείου νον νπόστνλον (40 Χ 40) ώς το εν Έλ ευσινι 1ε-

λεστήριον, το έν Σικυώνι Βουλευτήριον, το έν Με-
γαλοπόλει Θαργύλειον και τΌ έν Δήλω τετραγω-
νικόν ύπόστυλον κτίριον.

Εις τον μεσημβρινόν τοϊχον του τετραγωνικού*·
'Ωδείου πιθανόν νάνήκη το σωζόμενον προς Α. της
όπισθεν της σκηνής Στοάς θεμέλιον, όπερ μέχρ
τοΐίδε δεν ετυχεν ουδεμίας ευλόγου ερμηνείας.

"Οσον άφορα την χρονολογίαν τών άποκαλυ-
φθέντων έοειπίων του Πεοικλείου Ωδείου ταύτα
ανάγονται, ώς εξάγεται έκ της όμοιότητος του
άνωθι περιγραφέντος τοίχου προς τον της όπισθεν
της σκηνής Στοάς, εις τούς μακεδόνικους χρόνους,
την άλλως έλληνιστικήν περίοδον. Πρόκειται
δηλ. περί τοΰ Ωδείου, όπερ ανήγειρε μετά την άπο-
τεφρωσιν ύπό του Σύλλα του Περικλείου Ωδείου
ό βασιλεύς του Πόντου Άριοβαρζάνης.

Ούτω μετά την άνεύρεσιν τοΟ χώρου και τών
έρειπίων του Περικλείου Ωδείου προς Α. του Διο-
νυσιακού θεάτρου δεν υπολείπεται πλέον άλλη θέ-
σις διά το πρόπυλον, εις ό κατέληγεν ή οδός Τρι-
πόδων, ή ή πέραν τοΟ προμνημονευθέντος θεμελίου
μέχρι τοΰ σημεριου κιγκλιδώματος έ'κτασις του
Ιερού Περιβόλου ήτοι διάστημα 70 μ. περίπου.
Ό κ. ΌοΓρίθΙά προ 25ετίας ήδη έν τω περί άρ-
/αίων Θεάτρων συγγράμματι αύτοΟ προέτεινεν
θεάτρου. Όντως ή έν τψ χώρω έκείνω άνασκα- δτΐω- &«' ανασκαφής καθορισθή ή διαφορά του
φή ημών εφερεν εις φώς έν πρώτοις τέφραν μεθ'
ήλων και κεράμων οία άκριβώς ευρέθησαν έν τω
Ώδείω προς Α. ύπό τοΟ κ. Καστριώτου, μαρτυ-
ρουντα την ύπό του Σύλλα ή μάλλον του άπαισίου
Άθηνίωνος συντελεσθεΤσάν ποτε πυρπόλησιν και
άποτέφρωσιν τοΟ περιφανοΟς τούτου κτιρίου, είτα
δ' άνευρέθησαν ιχνη τοΟ αύτου τοίχου οίον εις
μήκος 40 μ. άνεκάλυψεν ό διευθύνων τάς είρη-
μένας άνασκαφάς. Άλλ' ένταυθα τον όπισθεν τής
εσωτερικής έπενδύσεως τοΐχον προς Δ. αποτελεί
αυτός ούτος ό άναλημματικός τοίχος τοΟ Θεά-
τρου, έν δέ τη γωνία όπου έσχηματίζετο χά-
σμα μεταξύ τών δύο, έπεξετείνετο ή έπένδυσίς τοΰ 22: τμήμα τής ζωοφόρον τον Λνσικράτειον.

τοίχου του Θεάτρου μέχρι του καθ' αύτό τοίχου

τοΰ ωδείου όπως καλύπτη τό χάσμα τοϋτο. Τό μή- ύψους τής έντός τοΟ ΊεροΟ περιβόλου προς την

κος τών προς Δ. και Α. τοίχων του Ωδείου εΐνε εκτός αύτου έπιφανείας Όντως αύτη καθωρίσθη

μέχρι τούδε άγνωστον, πολύ πιθανόν δ' ό'μως νά διά τής ήμετέρας άνασκαφής, διότι άνασκάψαντες

21: ή στέγη τοΰ Λνσικράτειον ανωΰεν δρώμενη.
loading ...