Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1922

Seite: 5
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1922/0014
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1922

Ξαν&ουδίδης: Μινωικόν μέγαρον Νίρον. 5

άπετελε ΐτ ο στοά δίκιων ή πρόπυλον (είκ.3). Τών
δύο λίθινων βάσεων σώζεται μόνον ή μία ή δεξιά
τω είσερχομένω εκ κροκαλοπαγοΟς λίθου, ή άλλη
ήφανί σθη σωθέντος μόνον τοΟ κυκλικού κοιλώμα-
τος έπι του στυλοβάτου. Το τμήμα του προς την
αύλήν εξωτερικού" τοίχου άπο του προπύλου προς
νότον είχε,φαίνεται,καταπέσει ή βλαβή παλαιόθεν,
και δια τούτο τον εϊχον άνακτήσει βαναύσως προ-
σθέσαντες και προσερειστικον έξώτοιχον έπι του
πλακοστρώτου τοΟ αυλής, δν άφηρέσαμεν μετά
το τέλος τής ανασκαφής, και ούτως ευρομεν την
άρχικήν τοΟ τοίχου γραμμήν. Ή δικίων στοά ή
πρόπυλον 2 έ'χον διαστάσεις 4x2,50 μέτρων
άπετέλει τον πρόδομον του κυρίου μεγάρου 2α
το δάπεδον τοΟ προπυλου είναι εκ γης κτυπητής.

Έκ του προδέμου τούτου τέσσαρες θύραι άγου-
σιν εις το κύριον δώμα του μεγάρου (2α) εχον δια-
στάσεις 4,50x4 μέτρων (είκ. 4)' είναι έστρω-
μένον δια κανονικών γυψίνων πλακών, άποτελου-
σών τρία τετράγωνα δμόκεντρα, ώς φαίνεται και

έν τώ σχεδίω. Αί εσωτερικά! έπιφάνειαι των τοί-
χων του δώματος 2α ήσαν έπενδεδυμέναι διά γυ-
ψίνων πλακών, ών τμήματα μέν τινα σώζονται
εισέτι χαλαρώς έπι τών τοίχων, άλλα δ' ίχουσι
καταπέσει έπι του πλακοστρώτου έδάφους' διότι
ένεκα τής μικρας έπιχώσεως τά ύδατα είσδύοντα
έφθειραν και ένταυθα και εις τά άλλα διαμερί-
σματα τάς λεπτάς γυψίνας πλάκας τής όρθογυ-
ψώσεως τών τοίχων, ώστε ένιαχοΟ μέν αί πλάκες
έφθάρησαν τελείως, άλλοΟ δε έγιναν λεπτόταται
καί ψαθυραι και κατέπεσον και έκ τής άργικής
των θέσεως εις τεμά/ια. Τών τεσσάρων θυρών
σώζονται κατά χώραν αί γύψιναι βάσεις τών πα-
ραστάδων με διπλήν όδόντωσιν έκατέρωθεν, ίνα
ύποδέχωνται τά ξύλινα θυρώματα.

Έκ τής αιθούσης 2α κάμπτοντες αριστερά έρχό-
μεθα διά θύρας ευρισκομένης εις το άκρον του νοτί-
ου τοίχου εις στενόν τι δώμα σκοτεινόν ή μυχόν (3)
τον του λαμπτήρος, διότι ένταυθα ευρέθη 6
ύπ' άριθ. 2080 (είκ. 11) λίθινος δίμυξος λαμπτήρ.

3: το πρόπυλον του μεγάρου Νιρου.
loading ...