Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1922

Seite: 6
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1922/0015
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
6 Ξαν&ονδίδης: Μυνωικδν μέγαρον Νίρου.

Α Ε 1922-

4: το κύρων δώμα και οι δύο διάδρομοι μβγάρου Νίρου.

Τό δώμα τοΰτο ήτο άνύικτόν προς τον δίάδρομον Έκ του δώματος 5 δια δύο θυρών, ών σώζονται-

άνευ θύρας. αί γύψίναι βάσεις τών παραστάδων, είσερχόμεθα

Άκολουθουντες τον γυψοπλακόστρωτον διάδρο- εις τΌ δώμα 7, τό δώμα τών τεσσάρων πελεκεων

μον 4 και διευθυνόμενοι προς άνατολάς έρχόμεθα ^ τό ίερόν τον μεγάρου (εικ. δ). Το δώμα τούτο

εις το γυψοπλακόστρωτον δώμα 5, και έκ τούτου άπό μεν τοΟ διαδρόμου χωρίζεται δια τοίχου εξ

εις τό μικρόν όώμα το επίσης πλακόστρωτον 6 έχον όρθιων ωμών πλίνθων, διαιρείται δέ δι' άλλου

κατά την ΝΑ αύτοΟ γωνίαν κτίσμα κυβικόν ώσει δμοίου τοιχίσκου εις δύο άνισα μέρη, ών τό μεν

εδρανον όρθογυψωμένον και αυτό. μεγαλύτερον τό προς βορραν είχε τους τεσσάρας:

5: τό «εράν η έργαστήριον τοϋ μεγάρου Νιρου.

κολοσσιαίους διστόμους χαλκούς πελέκεις (ιδ. είκ. τών δύο μερών τοΟ δώματος 7 είναι έκ συμπιλητής:

10), τό δέ μικρότερον και στενώτερον, εις ό ε'ισήρ- άμμοκονίας.

χοντο δια της νοτίας θύρας άπετέλει τήν έσχάραν, Έκ του δώματος 7 δια του μικρού γυψοπλακο-

διότι έν αύτώ εύρέθησαν άνθρακες και άγγεΤα πή- στρωτού διαδρόμου 8 φωτ ιζομένου δια παραθύρου*

λινα μαυρισμένα έκ τοΟ καπνοΟ. Το δάπεδον και έκ της νοτίας αύλης 41 κάμπτοντες δεξιά έρχό-
loading ...