Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1922

Seite: 7
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1922/0016
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1922

Ξαν&ονδίδης: Μιωνικόν μέγαρον Νίρον. 7

μεθα εις μικρόν τετράγωνον δωμάτιον γυψοπλα- ζοντο εισέτι κατά την άνασκαφήν εις τους τοίχους

αόστρωτον φωτιζόμενον δια παραθύρου έκ της ψαθυρά έκ αης υγρασίας και της διεισδύσεως τών

νοτιάς αυλής 42. ριζών τών φυτών, καταπίπτοντα με την έλαχίστην

Επανερχόμενοι εις τον διάδρομον 4 και διευθυ- επαφήν ή το φύσημα του αέρος,

νόμενοι προς δυσμάς εύρίσκομεν δίπτερον κλίμακα Έκ του διαδρόμου 11 δύο θύραι, ών σώζονται

10 και 10α. Ταύτης σώζονται κατά χώραν πέντε αί πώριναι βάσεις τών παραστάδων, φέρουσιν εις

γύψινοι χαμηλοί άναβαθ μοί εις την πρώτην πτέ- τό δώμα τών εδωλίων το 12, τΌ σημαντικώτατον

ρυγα, εις δε μόνον εις την δευτέραν καταπεπτω- ισως τών δωμάτων του μεγάρου. Το δάπεδον

κώς. Προφανώς διά της κ λίμακος ταύτης άνήρ- αύτου είναι πλακόστρωτον, πέριξ μεν διά μιας

χοντο εις τον δεύτερον οροφον, οΰ ή ύπαρξις έξη- σειράς γύψινων πλακών, εις τΌ κεντρικόν δε μέροί

κριβώθη και εξ άλλων ένδείξεων, ώς θά ί'δωμεν δΓ άκανονίστων σχιστολιθικών πλακών* ήτο δε

κατωτέρω. και τοιχογραφημένον και διατηρεί εισέτι κατά χώ-

Έπιστρέφοντες εις την αίθουσαν 2α είσερχόμεθα ραν παρά τον άνατολικόν και νότιον τοΐχον δύο

■διά θύρας κειμένης κατά την ΒΔ γωνίαν εις τον κατ' όρθήν γωνίαν τεμνόμενα γύψινα εδώλια,

κύριον κεντρικΌν διάδρομον 11 του μεγάρου γυψο- όμοια προς τά άλλα γνωστά τών άνακτόρων Κνω-

πλακόστρωτον και τοιχογραφημένον άρχικώς σοΟ και Φαιστού, ήτοι μετά παραστάδων κατά τά

(εϊκ. 6). 'Ολίγα τεμάχια τών τοιχογραφιών έσω- άκρα και εύθυντηρίας κατά την βάσιν (είκ. 7).

6: τό κνριον δώμα 2α και 6 κεντρικός διάδρομος 11.

Τό δώμα τοΟτο ευρισκόμενον κατά τό μέσον περί- της πώρινης φλιας τοΟ παραθύρου φαίνονται οί

που το9 όλου μεγάρου φωτίζεται έκ φωταγωγοΟ δύο τετράγωνοι τόρμοι, έν οίς έγομφουντο αί δοκοί

αύλης 13, έστρωμένης διά πλακών σχιστολιθικών. τοΟ ξυλίνου πλαισιώματος του παραθύρου.

Ή φωταγωγός αύτη αυλή όμοία εν μικρψ προς Έκ τοΟ δώματος 12 θύρα εις τό βόρειον άκρον

τάς γνωστάς τών μεγάλων Κρητικών άνακτόρων τοΟ άνατολικοΟ τοίχου άγει εις τό τετράγωνον

εχει κατα την ΒΔ γωνίαν βόθρον δεχόμενον τά σκοτεινόν δώμα 14, το δώμα τών λαμπτήρων,

ομβρια ύδατα της αυλής καΐ τών δυτικώτερον κει- εχον τό δάπεδον εκ συμπιλητής άμμοκονίας καΐ

μένων διαμερισμάτων 33,34 κλπ. δι' άγωγοΟ τούς τοίχους κονιατους και χρωματιστούς κατά

πλακοσκεποΟς διερχομένου διά τοΟ δυτικοΰ τοίχου ζώνας. Τό συμπιλητόν δάπεδον καΐ τοΟ δωματίου

και έκβάλλοντος εις τον βόθρον. Εις τόν βόρειον τούτου καΐ τών λοιπών έγένετο έκ μείγματος άσβέ-

τοιχον της φωταγωγοΟ αυλής ύπήρχε μέγα πα- στου και άμμου, έπί του στρώματος δε τούτου

ράθυρον ε, δι' ο<5 έφωτίζετο δ διάδρομος 11* επί πρίν συμπαγή έπέχυνον μικρούς χάλικας πολυ-
loading ...