Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1922

Seite: 11
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1922/0020
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1922

ΞανϋΌνδίδης: Μινωικον μέγαρον Νίρου 11

Τοιχογραφίαι. Μολονότι πολλά τών δωμάτων
και ό κεντρικός διάδρομος ήσαν τοιχογραφημέν α,
μόνον μικρά τεμάχια κατώρΟωσα να συλλέξω είτε
εντός τών χωμάτων καταπεπτωκότα ειτε και χα-
λαρώς ακόμη έπι τών τοίχων ευρισκόμενα" ή μι-
κρά σχετικώς έπίχωσις και ή έπι αιώνας διήθησις
τών όμβρίων υδάτων και ή διείσουσις τών ριζών τών
θάμνων υπό τά κονιάματα εις τήν πηλίνην στρώ-
σιν τών τοίχων έσάθρωσαν και ψαΟυρά κατέστησαν
τά κονιάματα μετά τών τοιχογραφιών, ώστε και
δπου κατά την άνασκαφήν εύρίσκοντο ολίγα τινά
τεμάχια έπι τών τοίχων έθρυμματίζοντο μέ τήν
έλαχίστην έπαφήν ή τό φύσημα του ανέμου. Ο ύδέν
άρα σημαντικόν θέμα δύναται να άποτελεσθη έκ
τών αρκετών τεμαχίων τών συλλεγέντων μάλ ιστα
εις το Οωμα 17 και τον διάδρομον 11 · Ισως εις
τό έν είκ. 9 τεμάχιον είκονιζετο ζώον (αιγαγρος;)

9: τεμάχιον τοιχογραφίας εκ του κεντρικού διαδρόμου

ού φαίνεται μέρος της ράχεως και το άκρον του
κέρατος (;) ή πτηνόν. Ευρέθη είς τήν έπίχωσιν του
διαδρόμου 11 ύψηλά, δι 6 εικάζω δτι θά προέρ-
χεται έκ του ανωγείου διαδρόμου. Χρώματα διέ-
θετεν ό τοιχογράφος μέλαν, λευκόν, έρυθρόν, κυα-
νουν, κίτρινον, κεραμεουν. Είς τό ΰποτιθεμενον
Ιερόν ή έργαστήριον τεχνίτου (τό 7) ευρέθησαν
έντός πήλινης υδρίας και ιδιαιτέρως εις δύο σωρούς
πολλά τεμάχια κυανωπου σχιστολίθου (φυλλάδες),
τά όποια πιθανώς ίχρησίμευον διά τήν παρασκευήν
κυανοΟ ή φαιού" χρώματος.

Όχι μόνον κατά τήν τεχνικήν και τά υλικά
άλλά και κατά τήν σύνθεσιν τών διαφόρων μερών

ομοιάζει τό μικρόν μέγαρον Νίρου προς τά μεγάλα
άνάκτορα Κνωσού και Φαιστού. Εχομεν εις τούτο
τάς πλακόστρωτους αύλάς, τήν κλιμακωτήν κατα-
σκευήν άντι τοΟ θεατρικοΟ χώρου τών μεγάλων
άνακτόρων, τους διαδρόμους και άδιεξόδους μυχούς,
τήν φωταγωγον αύλήν μετά τών παραθύρων, τάς
συνεχείς τών πήλινων πίθων άποθήκας εις ίδιον
διαμέρισμα, τά γύψινα εδώλια παρά τους τοίχους,
τήν δικίονον στοάν προ της κυρίας αιθούσης, τήν
αύτήν διάταςΊν τών θυρών και τών παραστάδων
αυτών, τά άνώγεια άντίστοιχα τοις ίσογείοις και
τήν δίπτερον κλίμακα. Λουτρού μόνον ουδέν ίχνος
παρετήρησα είς τό μέγαρον Νίρου. Δεν μοί φαίνε-
ται πιθανόν οιι τό μέγαρον θά έστερεΐτο τοιού-
του απαραιτήτου έξαρτύματος. "Ισους εν έκ τών
μικροτέρων δωματίων θά έχρησίμευεν ώς τοιοΟτο,
ή θά ύπήρχε κατά τό δυτικόν μέρος του οικοδο-
μήματος τό μή διασωθέν.

Και χρονολογικώς το μικρόν μέγαρον Νίρου
συμπίπτει, ώς φαίνεται, προς τά νεώτερα άνά-
κτορα Κνωσού και ΦαιστοΟ και Τυλίσου. Τά ευ-
ρεθέντα ίν αύτώ χαρακτηριστικά πήλινα άγγεΐα
άνήκουσιν είς τήν πρώτην περίοδον της Τστερο-
μινωϊκής εποχής" μόνον έν ή δύο τεμάχια Μεσο-
μινωϊκά ευρέθησαν έντός τών χωμάτων, έν ώ
κατωτέρω του μεγάρου μέχρι της θαλάσσης
άφθονα παρετηρήσαμεν τά Μεσομινω'ίκά όστρακα
συνευρισκόμενα μετά τών Ύστερομινωϊκών'ό συνοι-
κισμός άρα ύπήρχεν ασφαλώς από της Μεσομιν.
έποχής' πρέπει άρα νά ύποθέσωμεν δτι ιό μέγα-
ρον έκτίσθη είς νεωτέραν του συνοικισμού έποχήν,
ή ίσως πιθανώτερον ότι και το μέγαρον ανήκει,
όπως και τά νεώτερα άνάκτορα Κνωσού και Φαι-
στού και Τυλίσου είς τό τελευταϊον μέρος της
Μεσομιν. έποχής, άλλά δεν ευρέθησαν κινητά
πράγματα της πρώτης αύτου περιόδου, διότι, ώς
παρετηρήθη ήδη και Οπ άλλων τά είς έν άρ-
χαΐον οικοδόμημα ευρισκόμενα κινητά άντιπροσω-
πεύουσι τους τελευταίους χρόνους της υπάρξεως
του οικοδομήματος και ουχί τους παλαιοτέρους,
ών τά κινητά πράγματα ειχον έκλίπει και άφανι-
σθή μέ τήν πάροδον του χρόνου.

1 Β.8.Α. 1903-1904 σελ. 18 χ.αί ,Ϊ.Η.81 XXIII (1903)
σελ. 184 /.αί 191.
loading ...