Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1922

Seite: 15
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1922/0024
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1922

ΞανΰΌυδίδης: Μινωικον μέγαρον Νίρου. 15

κρουμένον κατά την κορυφήν. Εχει μήκος 0,38' Εις τά δύο δωμάτια 17 και 18 ύπήρχον άπο-

σωζομ. ύψος 0,51 και πάχος 0,20, ώστε το δλον θηκευμένοι 40—50 βωμοί εξ ώμου πηλού και

ζεύγος θα είχε μήκος 0,76 και ΰψος περίπου 0,55" τρεις άλλοι εις τΌ δωμάτιον 16. Οί πολλοί ήσαν

-ομοιάζει προς το εύρεθέν εις τά Γουρνιά 1, τΌ τοποθετημένοι παρά τους τοίχους εις άλλεπαλλή-

δποιον είναι μικρότερον και μονοκόμματον. λους σειράς. Ό τεχνίτης τοΟ μουσείου έλθών

5) Περίαπτον μικρόν εκ στεατίτου κυανωπου* κατώρθωσεν εκ των πολλών βωμών νά άποσπάση

έχει σχήμα δεξιού" ποδός άνθρωπου, τΌ μήκος του περιβαλών διά γύψου περί τους δέκα (ίδ. είκ. 10),

είναι 2 εκατοστών, και ήτο τετρημένον άνω ίνα διότι ήσαν τόσον βεβλαμμένοι, ώστε διελύοντο και

άναρτάται. Εύρέθη εις τά χώματα της άνατολικής έθρυμματίζοντο με μικράν έπαφήν, άφίνοντες μόνον

αύλής. Το άντικείμενον είναι και άλλοθεν γνω- τά κονιάματα και τους συμπαγεστέρους πόδας,

στόν, διότι δμοια έντελώς εύρέθησαν ύπ' εμου εις Κατά την έργασίαν ταύτην παρετήρησεν 6 τεχνί-

πρωτομιν. τάφους Κρήτης (Κουμάσαν, Πλάτανον. της οτι ήσαν τοποθετημένοι εναλλάξ δίσκος προς

Μαραθοκέφαλον 2 και ύπο του κ. ΗαΙΜιβιτ εις δίσκον το εν ζεΰγος σειρών και πόδες προς πόδας

την θόλον Άγ Τριάδος "Ισως και το παρόν ν' το άλλο ζεύγος και ούτω καθεξής (είκ. 8).

άνήκη εις την αύτήν παλαιάν έποχήν και ούχι την Έκαστος βωμός σύγκειται έκ παχέος κυκλι-

τοΟ μεγάρου, τυχαίως σωθέν μεταξύ τών χωμά- κου δίσκου σχηματίζοντος άνω έπίπεδον περιχεί-

των.ΌψιδιανοΟ εύρέθησαν όλίγα άσήμαντα τεμάχια. λωμα και έκ τριών ποδών, έφ' ών πατεί. Είναι

δηλ. κατά το σχήμα έντελώς όμοιοι προς τον

Γ') Τΐήλίνα . γνωστόν πήλινον βωμΌν τον κατά χώραν εύρεθέντα

έν τώ μικρώ Ιερω του άνακτόρου Κνωσού ^ και

βωμοί η τράπεζαι προσφορών (είκ. 12). και τον του Ίερου Γουρνιών. 5 Όλόκληρος δ βω-

72: βωμοί η

μος έπλάσθη έκ πηλού άχυρομιγους ξηρανθέντος
εις τον ήλιον και κατόπιν κονιαθέντος δι' άσβέστου
και χρωματισθέντος. Πάντες οί βωμοί τοΟ μεγά-
ρου Νίρου είναι όμοιομόρφως πεποιημένοι και

1 Η. Βογά Ηίπνβδ, Ο-οαι-ηία, ΡΙιίΙ&άβΙρΙιΐα 1908 σελ.
47. πιν. XI. άριθ. 25.

2 Α. Δ. τομ. 4. σελ. 22. είκ. 8 (ανω).

3 Η&ΙβΙΐβΙΤ ε'ν9α ανωτέρω σελ. 251. Πιν. XI εΐχ,27.

τράπεζαι προσφορών.

κατά το σχήμα και τους χρωματισμούς έπί τών
κονιαμάτων" τά χρώματα είναι έρυθρον άνοικτον
(ροδόχρουν) ή και σκοτεινότερον εις την άνω έπί-
πεδον έπιφάνειαν, την κοιλίαν και τους πόδας' το

4 Β. 8. Α. VIII σελ. 97 ε?χ. 55.

5 Η.Βογά Η&\νβ8, αοιΐΓηί& σελ. 48. Πιν. XI. 7. (αΙΐ&Γ-

ί3Ϊ)1β).
loading ...