Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1922

Seite: 18
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1922/0027
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
18 Ξαν$ονδίδης: Μινωικόν μέγαρον Νίρου.

ΑΕ 1922

και εις τον λαιμΌν και την προχοήν, ήτις διακό-
σμησις συνίσταται άπο δυο άλλεπαλλήλους καστα-
νόχρους ζώνας μεταξύ των όποιων ζώνη δισκα-
ρίων" άπο της κατωτέρας ζώνης κρέμανται ώσεί
άπο π εριδεραίου τέσσαρα συστήματα τριπλών
ραβδωτών εξαρτημάτων, φέρει δε και ζώνην μικρο-
τέρων δισκαρίων οπό την ζώνην του λαιμού.
/Γ) ' Αμφορείς. Είναι πρώτον δύο μεγάλοι έλλι-

^

75: αμφορείς μεγάρου Κίρον.

οίνω) και όμοίαν διακόσμησιν, ήτοι ζώνας πλατείας,
μίαν κάτω περί την βάσιν και τρεις περί τό μέσον
της γάστρας, εις το άνω δε ήμισυ της γάστρας
τΌ διακοσμητικόν φυτον ή κλαδίον το όποιον ειδο-
μεν και εις τάς δύο ο'ινοχόας, κατ' αραιά διαστή-
ματα έπαναλαμβανόμενον. Ό λαιμός κυλινδρικός
βραχύς, και τά δύο τοξοειδή ώτα σχετικώς μικρά'
Τό ύψος είναι περι τά 0,33, ό δέ πηλός όμοιος
προς τον τών οινοχόων, άλλα τά τοιχώματα, ώς
φυσικον διά τό μείζον μέγεθος τοΟ άγγείου,
παχύτερα.

Δύο μικρότεροι άμφορεΐς (είκ. 15 κάτω) έχον-
τες πλην τών δύο μεγάλων όρθιων ώτων και δύο
μικρά εις τό μέσον τών κενών διαστημάτων. Ή
γάστρα των είναι μάλλον σφαιροειδής π ρ ο ε κτ ε ι ν ο—
μένη και στενουμένη κάτω εις την βάσιν" ό πηλός
ερυθρόλευκος εχ_ων έξωθεν άλοιφήν άνοικτοτέραν.
Ή διακόσμησις του πρώτου (άριστερά) ίκ τριών
ζωνών πλατειών, μιας περί την βάσιν και δύο
περί το μέσον της κοιλίας, εις δέ τό άνω ήμισυ
της γάστρας ύπάρχουσι τά τέσσαρα γνωστά φυτι-
κά θέματα δεξιώς ε'ιργασμένα" ό κυλινδρικός λαι-
μός έχει μέλαιναν άλοιφήν. Του δευτέρου ή δια-
κόσμησις σύγκειται πάλιν έκ τεσσάρων ζωνών, και
εις τους ώμους κάτωθι τών μεγάλων ώτων έκ
δέσμης ραβδωτών έξαρτημάτων* ό λαιμός και τού-
του φέρει μέλαν χρίσμα, ου κάτωθεν εκατέρωθεν
τών δύο μεγάλων ώτων κρέμανται δύο όρμοι έκ
δισκαρίων. (Αριθ. εύρετ. 75673 7568). Τό ύψος
τών άα'ΰοοέων είναι 0,22 και 0,235.

γ') Πρόγοί. Τπό τό όνομα τούτο καταγράφω
κατωτέρω άγγεΐα μόνωτα ή δίωτα έχοντα προχοήν
άλλά διακρινόμενα πάλιν εις τάξεις άναλόγως του
σχήματος

4) ΙΙρόχοί τρεις έχουσαι γάστραν σχεδόν σφαι-
ροειδή, μίαν μεγάλην λαβήν και όριζοντίαν προ-
χοήν στενήν αύλακωτήν συγκοινωνοΟσαν προς τήν
γάστραν τοΟ αγγείου δι' οπής ^είκ. .Ζ0 άνω). Ή
πρώτη τούτων (7558) ή εν τώ μέσω έχει μέγεθος
έξαιρετικόν 0,30 και άλλην τόσην διάμετρον κατά
το μέσον* ή λαβή τοξοειδής πλατεία και παχεΐα.
Ατυχώς ευρέθη τεθραυσμένη και ελλιπής, ή συμ-
πλήρωσίς της όμως είναι άσφαλής. Ό πηλός έρυ-
θρα>πος με άλοιφήν λευκωπήν. Ή διακόσμησίς
συνίσταται άπο πλατείας έρυθρωπάς ζώνας άλλε-
παλλήλους μέχρι του μέσου της γάστρας* μεταξύ
τών δύο άνωτέρων ζωνών υπάρχει καθ' ολην τήν
περιφέριαν θέμα ώσεί φυτοΟ λαθύρου ή άρακα
έσχηματοποιημένου. Τό άνω ήμισυ της γάστρας
καταλαμβάνεται άπο μικρά τριγωνικά στίγματα
και περί τον λαιμον εχει ζώνην δισκαρίων.

Ή δευτέρα πρόχους (7559) ύψους 0,21 και
διαμέτρου κοιλίας 0,19 εχει τό αυτό σχήμα με
τήν προηγούμενην και διατηρείται σχεδόν άκεραία.
ό πηλός και ή άλοιφή κιτρινωπά. Ή διακόσμησις
πάλιν έκ ζωνών περί τήν βάσιν και το μέσον" τό
loading ...