Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1922

Seite: 19
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1922/0028
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΞανΰΌυδίδης: Μινωικόν μέγαρον Νίρον. 19

16 : πρόχοι μεγάρου Νίρον.

άνω ήμισυ έχει σειράν έσχηματοποιημένων κρι- στάς ζώνας και άπό συνεχές σπειροειδές εις την

νοειδών άνθέων και έπ' αυτών τον ύπερον και τούς μίαν, ελικοειδές έσχηματοποιημένου λαΟύρου εις

στήμονας του άνθους έσχηματοποιημένα. τήν άλλην κατά το άνω ήμισυ της γάστρας.

Ή τρίτη πρόχους (7560) όμοιόσχημος ταΐς Αί κατόπιν αλλαι δυο πρό/οι (7564, 7565)

προηγουμέναις εχει ύψος 0,18. Ευρέθη εις τεμά- εντελώς ομοιαι άλλήλαις κατά το μέγεθος 0,23,

χια, άλλ' άπετελέσθη σχεδόν ολόκληρος" ό πηλός τον πηλόν, το σχήμα και τον τρόπον της διακοσ-

λευκωπός δπως και ή αλοιφή. Η γραπτή όιακό- μήσεως. Τό κάτο.) μέρος της γάστρας εχει άφεθη

σμησις άμυδρώς φαινόμενη συνίσταται από ζώνας άχρωμάτιστον, ή δέ λοιπή έπιφάνεια και ό λαιμός

περί τήν βάσιν, τό μέσον και περί τήν βάσιν του έκτος και εντός φέρει μέλαιναν στιλπνήν γάνωσιν.

λαιμου' τό μένον άνω ήμισυ της γάστρας κατα- 3) ΤρβΓς πρόχοι δίωτοι άπιόσχημοι άλαιμοι

λαμβάνεται όλόκληρον άπό συνεχές δικτυωτόν ή και άχειλοι εχουσαι τό σχήμα των συχνών Μεσο-

φολιδωτον θέμα* περί τον λαιμον συνεχής κυμα- μινωικών πολυ/ρωμικών διώτων πρό/ων π χ.

τοειδής ζώνη. του σπηλαίου Καμάρων του αρχαιοτέρου Άνα-

2) Πέντε πρόχοι ομοιαι άλλήλαις (είκ. 16 κτόρου Κν ω σο 0 και Φαιστού και Άγ. Τριάδος, ^

κάτω) κατά τό σχήμα, δ συνίσταται άπό γάστραν τό όποιον έςηκολούθησε και κατά τήν πρώτην

άπιοειδή λεπτυνομένην προς τά κάτω, μίαν λαβήν Τστερομινωϊκήν έποχήν με τήν διαφοράν ότι αί

τοξοειδή ραβδωτήν και άπό προχοήν μικράν σχε- ΰστερομιν. είναι λαγαρώτεραι, έν ω αί Μεσομιν.

τικώς αυλακωτήν άνοικτήν σχηματιζομένην εις είναι μάλλον σφαιροειδεΐς. Ή ύπ' αριθ. 7569

τό χείλος αντίκρυ της λαβής. (είκ. 18 άνω εις τό μέσον) εχει υψος 0,25 και

Ό πηλός αυτών ελαφρός έρυθρωπός μέ άλοι- ή διακόσμησίς της συνίσταται άπό ζώνας και συ-

φήν λευκωπήν. Ή πρώτη (7561) ύψ. 0,19 φέρει νεχή σπεΐραν κατά το άνώτερον μέρος της γά-

ώς διακόσμησιν τάς συνήθεις πλατείας ζώνας και στρας' εχει και πλαστικώς δεδηλωμένην ώσει κε-

κατά τό πλατύτερον μέρος της γάστρας εξ των γνω- φαλήν ήλου εις τό αντικρύ της προ/οής μέρος. Η

στών άνωτέρω περιγραφέντων φυτών ή κλαδιών ΰπ' άριθ. 7570 (εκ της δωρεάς Χ. Άνερράψη)

πλαγίως έζωγραφημένων. διατηρείται άκεραία και διακρίνεται δια τήν κομψό-

Άλλαι δύο ( 7562,7563 ) εντελώς σχεδόν

ομοιαι αλληλαις και κατα το μέγεθος 0,19 και χιχ ^ ^ ^ ιγ γ γχ χχ χΠ

κατά τήν διακόσμησιν συνισταμένην άπό τάς γνω- 3 Μοηυπι. Αηί XIV. Πι/. III. 1.
loading ...