Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1922

Seite: 20
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1922/0029
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
20 Ξανϋονδίδης: Μινωικόν μέγαρον Νίρου.

ΑΕ 15)22

τητα και εχει ύψος 0.17 (είκ. 18 κάτω άριστε-
ρά). Ήκαστανόχρους διακόσμησις της έπι του λευ-
κωποΌ χρίσματος είναι κάτω μεν τρεις ζώναι και
άνω έννέα φυτοειδή θέματα μετά πολλής οεξιό-
τητος πεποιημε'να. Ή 6π αριθ. 7571 ύψους 0,18
φέρει μέλαν χρίσμα καθ ολην την έξωτερικήν
Ιπιφάνειαν πλην αου κατωτάτου τμήματος περ'
την βάσιν, (είκ. 18 κάτω δεξιά).

δ') Κυλινδρικών άγγεΐον 7572 (εικ. 17) συλ-

17: κυλινδρικον άγγεΐον μεγάρου Νίρου.

λεγέν εις τεμάχια κατά τον διάδρομον 8. Εχει
ύψος 0,18 και διάμετρον άνω 0,16. Σύγκειται εκ,
γάστρας κυλινδρικής με δύο οριζόντια ώτα πλα-
τέα και προχοήν βραχεΐαν συγκοινωνοΰσαν με το
άγγεΐον δι' οπής ύπΌ το χείλος μεταξύ τών ώτων
και της προχοής έ'χει τρία πλαστικά κομβία ώσει
κεφαλάς ήλων. Ό πηλΌς έρυθρωπος ώς και ή
αλοιφή της Επιφανείας. "Εχει εκτάκτως λαμπράν
στίλβωσιν και έπ' αύτής διά μέλανος χρώματος
άφθονον διακόσμησιν έκ θαλασσίων οργανισμών,
ήτοι τέσσαρας θαλασσίους τρίτωνας όρθιους και
συστήματα κοραλλιοειδή φυόμενα εκ βράχων.Είναι
τΌ λαμπρότερον τών πήλινων αγγείων τοΟ μεγάρου,

«') Διάφορα πήλινα αγγεία.

1) Μόνωτον άγγεΐον (7557) εκ κοιλίας ωοειδούς

σχήματος λαιμού βραχέος και στενού άναπτυσ-
σομένου εις πλατύ χείλος και μιας λαβής τοξοει-
δούς (είκ. 18, εις το μέσον της κάτω σειράς),
φέρει περί την βάσιν και ύπο το μέσον της γά-
στρας τρεις ζώνας, άνω δε κάτω του μέλανος λαι-
μού κομψΌν μαργαριτοειδές θέμα. Το ύψος του
αγγείου είναι 0,24.

2) Δοχεΐον άνωτον (7576) κυλινδρικον εύρυνό-
μενον μικρόν άνω' ή διακόσμησίς του άφθονος εκ
ζωνών, αί όποΐαι περί τΌ μέσον της γάστρας άφί-
νουσι χώρον, οπού έγράφησαν όρθια φυτά ή κλα-
διά μεταξύ συστημάτων τριπλών καθέτων γραμ-
μών εις το άνώτερον μέρος μεταξύ ζωνών ευρί-
σκονται δύο κυματοειδείς συνεχείς γράμμα! και
άνωτέοω σειρά λοξών γοαα,μ,ών [είκ. 18 άνω δε-
ξιά). ΐψος του αγγείου 0,16, διάμετρος στο-
μίου 0,12.

3) Εύρύστο-μον δίωτον κυλινδρικον σκεύος (7573)
εύρυνόμενον άνω (είκ. 18 άνω άριστερά)" ή δια-
κόσμησίς του απλή εξ αλλεπαλλήλων ζωνών ύψ.
0,19. διάμετρος στομίου 0,17.

4) Ζΐνο σκύφοι ή βαθεΐαι φίαλαι (7574, 7575
δίωτοι (είκ. 19 κάτω δεξιά και άριστερά) Συνίσταν-
ται εκ γάστρας πλατυνομένης άνω και δύο τοξο-
ειδών ώτων. Ο πρώτος έκ κοκκινωπού* πηλοΟ φέ-
ρει κιτρινωπήν άλοιφήν και έπ' αύτής διακόσμη-
σιν εξ ερυθρών ζωνών και εις το άνώτερον μέρος
τής γάστρας φέρει θέμα συνιστάμενον έκ κεφαλής
διβελους και ουράς έλικοειδώς στρεφόμενης" το
θέμα έπαναλαμβάνεται όκτάκις ήτοι τέσαρας φοράς
εις το μεταξύ τών δύο ώτων διαστήματα. Τό έσω-
τερικΌν εχει άλοιφήν έρυθράν ύψ. 0,14 διάμετρος
στομίου 0,18. Ό δεύτερος είναι όμοιος άλλα σχη-
ματίζει διά προεκτάσεως τοΟ χείλους μόλις δηλου-
μένην προχοήν. Έσωθεν φέρει άλοιφήν καστανομέ-
λαιναν έξωτερικώς δε λευκωπήν και έπι ταύτης δια-
κόσμησιν καστανέρυθρον έκ ζωνών και ύπό τΌ χείλος
κρεμάμενα κυματοειδή θέματα' ύψ 0, 13, διάμε-
τοος στου,ιου 0,20.

5) Σκεύος ώσει δπωροδόχη (7584 είκ. 19.
κάτω είς τΌ μέσον). Αποτελείται έκ κυλινδρικού
ποδός ή κοίλου στελέχους τετρημένου είς τον
πάτον, δστις πούς άναπτυσσόμενος άνω σχημα-
τίζει εύρεΐαν και άρκετά βαθεΐαν λοπάδα. Το
κοίλον στέλεχος προεκβάλλει κωνοειδώς είς το
loading ...